Ignác Kolek predstavuje vydavateľskú činnosť družstva Lúč

Lúč, vydavateľské družstvo Bratislava

Adresa: Špitálska 7

tel./fax: 02/ 65730331

e-mail: luc-vd@stonline.sk

predseda: Ing. Ignác Kolek

Vznik: 1990

Zameranie, profilové edície:

pôvodná slovenská tvorba, literatúra pre deti a mládež

Edície: Libri historiae slovacie, Libri Europeae, Pramene, Knižnica viery, Viera – nádej - láska, Životné cesty, Mládeži, Deťom, Zrkadlenie

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: ZAEX, Don Bosco, Spolok sv. Vojtecha, Modul, Kredis

Vlastné predajne: máme maloplošné kníhkupectvá v siedmich mestách Slovenska: Bratislava, Nitra, Žilina, Piešťany, Martin, Prievidza a Zvolen.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

–        Dodnes sme vydali 483 titulov, z toho 227 titulov od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

– Tridsiatimi šiestimi titulmi.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2004?

Zvládnuť vydávanie pôvodnej slovenskej tvorby, ktorá vychádza v edícii Knižnica viery a Libri Historie Slovaciae.  V tomto roku sme už vydali diela od Jána Chryzostoma Korca,  Františka Vnuka, Júliusa Pašteku, Jozefa Michalova, Paľa Olivu, Jozefa Kútnika-Šmálova, Ladislava Hanusa. Taktiež   rozvinúť novú edíciu Libri Europeae, v ktorej vychádzajú preklady popredných európskych osobností: Viktor Frankl Náboženstvo a psychanalýza, Vittorio Messori Naozaj vstal z mŕtvych?, Regina Pernout Stredovek – mýty a fakty.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Povedal by som, že dobrých je veľa, ale spomeniem ten najúspešnejší, a to je trilógia od kardinála Jána Chryzostoma Korca Od barbarskej noci. Dodnes sme vydali 72 000 exemplárov. Dielo má cudzojazyčné vydania  v Taliansku, Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Chorvátsku a v USA.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Myslím, že taký ani nebol. Z pohľadu predajnosti konkrétneho titulu sa dá hovoriť o omyle pri určení výšky nákladu.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Problémy knižného trhu sa dajú posúdiť zo strany vydavateľa z viacerých hľadísk,

dotknem sa dvoch:

1. Existencia dvoch samostatne stojacich kníhkupeckých sietí.

V našej republike vládne pre mňa nepochopiteľný fenomén: knihy z katolíckeho vydavateľstva sa nepredávajú v sekulárnej sieti kníhkupectiev. Skúste sa presvedčiť! Pýtajte si v týchto predajniach diela od kardinála Korca (len v Lúči ich vyšlo 31), profesora Hanusa, básnika Janka Silana, Ferka Skyčáka, či prof. Ďuricu, Vnuka, Paštéku, Judáka, Michalova a ďalších slovenských autorov. A to sú autori, ktorých tvorba by mala mať zastúpenie v každom dobrom kníhkupectve na celom Slovensku.

O tom, že sa predávajú, sa presvedčíte iba v sieti konfesných kníhkupectiev, ktoré vznikli ako dosah tejto skutočnosti.

2. Zaangažovanosť, respektíve nezaangažovanosť štátu na ovplyvňovaní vývoja knižného trhu a  knižnej produkcie. Knižný trh je ponechaný trhovej živelnosti. Kniha nie je iba tovarom, je i nástrojom na budovanie kultúry a kultúrnosti človeka, a tým aj celej spoločnosti. Takto orientovaná knižná produkcia v existujúcich podmienkach však nemôže byť trhovo úspešná. Na zmenu má nástroje len štát, napr. zníženie či odstránenie DPH z ceny knihy, osveta na podporu čítania kníh (v médiách, v školách) finančná podpora knižníc a pod.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Napríklad aj odstránenie alebo realizovanie vyššie uvedených pripomienok.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydávanie denníka, ale to je naozaj iba sen. Splniteľným by mohol byť, po návrate z knižného veľtrhu vo Frankfurte, vydať aspoň polovicu z titulov, ktoré ma tam oslovili.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Rozpačitý. Od barbarskej noci – vyše 70 000 predaných výtlačkov na Slovensku – a tento titul sa neobjavil v žiadnom rebríčku bestsellerov. Dobrá kniha si svoju úspešnosť píše veľakrát nenápadným spôsobom.

* Akú knižku práve čítate?

– František Vnuk Stopäťdesiat rokov v živote národa.