Českú spisovateľku Ivonu Březinovú (1964) slovenské deti poznajú nielen z prekladov jej kníh, ale aj z osobných stretnutí. V rámci prezentácie knižky Začarovaná trieda, ktorá práve vyšla vo Vydavateľstve Perfekt, sa stretla so svojimi detskými čitateľmi v Košiciach, Piešťanoch aj v Bratislave. Zastavila sa na pár slov aj v našej redakcii. Prezradila nám, že slovenské vydanie s ilustráciami Mira Regitku je splnením jej sna. žiaľ, vydanie v rómčine snom naďalej zostáva…


Začarovaná trieda mala byť pôvodne veselá knižka o školských radostiach a starostiach a o tom, že nemusí mať každý samé jednotky, ale môže byť výnimočný v niečom inom. Rasový problém som vkomponovala po osobnom zážitku z cestovania, keď v preplnenom vlaku nervózni rodičia nezvládali svoje ratolesti. Do vypätej situácie vrieskajúcich detí aj rodičov nastúpila na ďalšej zastávke početná rómska rodina s  neuveriteľne spôsobnými deťmi a razom zmenila celú atmosféru.

 Tému inakosti ste rozvinuli aj v knihe Chlapec a pes, ktorá vlani vyšla aj v slovenčine.

Príbehom  tretiaka-vozíčkara Jula a jeho asistenčného psa Cézara som sa usilovala veselo a prístupne ukázať, že aj s hendikepom sa dá žiť plnohodnotný život. Obaja hrdinovia sú školáci, len Cézar má iné učebné osnovy, učí sa, ako Julovi pomáhať. V  Lentilke pro dědu Edu som malým školáčikom predstavila zákernosti Alzheimerovej choroby. Napísaniu okrem štúdia odbornej literatúry a  konzultácií predchádzala stáž v  Seniorcentre, aby som tému dokázala uchopiť a prístupne spracovať.

 Zaujal nás váš projekt literárnych cestopisov pre mládež…

Je to veľmi prácny projekt, osloviť dospievajúcich nie je jednoduché. Dokonca aj moja dcéra na to, že sa chystám písať knižku o K. H. Máchovi, zareagovala odmietavo a poradila mi, aby som radšej písala o  niečom inom, lebo Máchu majú dosť v  škole. A  tak som tohto básnika „schovala“ do príbehu prázdninujúcej partie kamarátov. Zo šiestich knižiek série je jedna situovaná aj na Slovensko a predstavuje prozaičku Margitu Figuli. Momentálne spracúvam tému Franza Kafku. Je to drina, ale teší ma to.

 Jazyk vašich textov je nápaditý, košatý, často hýri slovnými hračkami…

Dávam si pozor, aby bol jazyk súčasný, moderný, ale pritom nie veľmi príznakový, mal by prirodzene zodpovedať vekovej kategórii. Zatiaľ sa mi to darí, pri opakovaných vydaniach bolo treba robiť minimum jazykových úprav. Hra s  jazykom ma nesmierne baví, kvôli peknému slovnému spojeniu som schopná vymyslieť aj celú knižku :-).

 Chystáte aj knižku pre dospelých?

Hoci mám už dcéry dospelé, písania pre najmenších sa neplánujem vzdať. Detský svet mi je blízky a rada sa doň prenesiem a doslova sa stotožním s malým hrdinom. Dnešné deti menej čítajú a ja chcem, aby si, rovnako ako ja kedysi, z mojich knižiek uchovali nejakú myšlienku až do dospelosti. Toto posolstvo si musia vydolovať z veselého a hravého príbehu. Kým sa mi to bude dariť, budem pre deti písať.