Kniha Dvanásť statočných (VIFO) prináša rozhovory s dvanástimi respondentmi, ktorí vystupujú zo svojej zóny komfortu, aby bojovali za pravdu a ľudské práva, pomáhali chudobným či imigrantom, poukazovali na nespravodlivosť v štátnych orgánoch, na súdoch a v iných inštitúciách. Piati z nich (Zuzana Števulová, Zuzana Wienk, Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Jana Teleki) sa zúčastnili prezentácie publikácie v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej. Titul nám predstavuje editor knihy Ľubo Bechný.
 
Má číslo dvanásť v názve knihy nejakú skrytú symboliku?
Kniha voľne nadväzuje na Kristovcov (vydaných v roku 2013, dotlač 2014), kde nám počet osobností symbolizoval dvanásť apoštolov Ježiša Krista. V knihe Dvanásť statočných som chcel ten počet dodržať aj preto, že sa dobre graficky pracuje s fotkami na obálke.
 
Ktorý z rozhovorov vám najviac prirástol k srdcu?
Ťažko povedať, ale keď na mňa tlačíte, tak asi ten s Antóniom Srholcom. Robil som ho osobne, vznikol ako prvý a strávil som vtedy v jeho blízkosti celý deň. Navštívili sme spolu aj Resoty, ktoré vybudoval ako útulok pre bezdomovcov. Jeho osobné nasadenie a láska k blížnym, napriek tomu, že ho často spoločnosť i jeho vlastná cirkev zranila, boli fascinujúce. Napravil som tak svoj dlh, že som ho nezaradil už do prvej knihy Kristovci.
 
Prečo obsahuje kniha Dvanásť statočných rozhovory práve s týmito respondentmi? Aké boli kritériá výberu?
Výber sme robili v tíme spolu s Teréziou Rončákovou z Katedry žurnalistiky na KU v Ružomberku a Emíliou Mihočovou, šéfredaktorkou Evanjelického východu. Kritériom bola osobná statočnosť jednotlivcov, alebo dlhodobá práca v oblasti, ktorá neprináša bohatstvo ani slávu – napríklad v pomoci bezdomovcom či imigrantom. Určite sa nájdu ďalší ľudia, ktorí by v tejto alebo podobne ladenej knihe mohli byť. Napríklad niekto z držiteľov prestížnej ceny Biela vrana. Vedel by som vám povedať hneď niekoľko mien. Kapacitné a finančné možnosti však boli pre mňa limitom.
 
Rozhovory viedlo deväť pýtajúcich sa. Aké je prepojenie medzi nimi?
Sú to všetko ľudia, ktorí majú skúsenosti s novinárskou prácou a robením rozhovorov. Či už skúsený redaktor a fotograf Andrej Bán alebo redaktor Katolického týdeníku, inak evanjelický farár Martin Zikmund. Všetkých spája mravné ukotvenie a aktivity, aby naša spoločnosť v rámci bývalého Československa bola lepšia, spravodlivejšia a vzduch v nej dýchateľnejší. Pre podporu vzájomných vzťahov po rozdelení krajín sme do knihy zaradili aj dve osobnosti z Česka.
 
Ktoré a prečo?
Dnes deväťdesiatročný, stále aktívny profesor Jakub Schwarz Trojan pochovával študenta Jana Palacha, ktorý sa postavil proti zľahostajneniu spoločnosti po okupácii v roku 1968 tak, že dal k dispozícii svoj život. Režim farárovi Trojanovi vzal súhlas robiť kňazskú službu a on sa následne cez Chartu 77 usiloval o zmenu spoločnosti. Kardinálovi Vlkovi, postihnutému komunistami, sa nepáčil spôsob, akým sa rímskokatolícka cirkev na Slovensku vysporiadala s arcibiskupom Bezákom a osobne sa angažoval za jeho prijatie u pápeža Františka, čím sa dostal do konfliktu so slovenskými biskupmi z rímskokatolíckej cirkvi.
 
Beáta Beláková