Čím žije literatúra

Anketa KR

V tomto ročníku venujeme pravidelnú rubriku KR ankete, v ktorej sa môžu spisovatelia, výtvarníci a ostatní tvorcovia kníh vyjadriť k súčasnej situácii našej literatúry a knižnej kultúry. Ponúkame priestor všetkým, ktorí spoluvytvárajú toto kultúrne spoločenstvo, no predovšetkým oslovujeme autorov, ktorí vlani dosiahli nejaký pozoruhodný tvorivý výsledok alebo zaznamenali nejaký úspech, napríklad ocenenie v súťaži.

* Stáva sa podľa vás slovenská literatúra ostrovom samým pre seba, alebo sa jej darí  prenikať do každodenného života?

– Neviem, či sa to darí slovenskej literatúre, ale som presvedčený, že sa to darí jednotlivým knihám slovenských spisovateľov. To nie je tak málo, akoby sa mohlo zdať; keď to porovnám, napríklad s takou kinematografiou, kde záujem o slovenské filmy neustále klesá, knihy sú na tom ešte stále dobre. Dokonca som sa práve dočítal, že tržby za knihy u nás v minulom roku prudko vzrástli – určite medzi nimi bolo aj niekoľko tých slovenských.

* Čo vám v našom slovenskom literárnom živote chýba, ako by sa mohla zlepšiť cesta od tvorby k jej príjemcom?

– Pravdupovediac, nijako sa na literárnom živote nezúčastňujem, nechýba mi, takže ani neviem, čo by mu mohlo chýbať. Komunikácia sa v literatúre dá pomenovať dvomi slovami: čítanie kníh. Všetky čítané knihy sú šťastné, že s nimi niekto komunikuje, čo platí aj o ich autoroch.

Dušan Dušek