Knihy do praxe

Spolok architektov Slovenska ocenil Darinu LALÍKOVÚ za vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry Cenou Martina Kusého za rok 2010. Cenu jej udelili predovšetkým ako autorke za knihy Slovenská architektúra. 150 tvorivých osobností súčasnej architektúry (2009) a Rozhovory o architektúre (2010) a za vydavateľskú činnosť s prihliadnutím na realizáciu publikácie Digitálna architektúra a časopisov ARCH a Eurostav. Jej najnovšou autorskou publikáciou je Príbeh Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave (2011).


• Vaše vydavateľstvo od roku 1995 prináša odborné knižné tituly z oblasti stavebníctva a architektúry, vydáva aj časopisy Eurostav a ARCH. V celej edičnej činnosti sa usilujete zachytiť najnovšie trendy v týchto oblastiach, ako ich mapujete, ako získavate spolupracovníkov?
– Vydavateľstvo si za 16 rokov svojho pôsobenia na trhu vybudovalo veľmi dobré a stabilné odborné zázemie. Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z praxe, ale aj z akademickej pôdy. Veľkým prínosom sú pre nás aj členovia redakčných rád našich časopisov. Tí nás pravidelne inšpirujú a prinášajú aktuálne informácie z diania na architektonickej scéne a zo stavebného trhu.

• Odborná literatúra nesie riziko, že je určená pre úzky okruh špecialistov. Aký je čitateľský ohlas na vaše publikácie, pre koho sú určené?
– Čitateľský ohlas je relatívne slušný, aj keď sa, samozrejme, nemôžeme nákladom a predajnosťou porovnávať napr. s beletristickou literatúrou. Ale máme niektoré tituly, ktoré boli vo veľmi krátkom čase vypredané, alebo sa dočkali aj opakovaných vydaní, ako Stavbyvedúci – manažér stavebného procesu, ktorá minulý rok vyšla už v 5. vydaní a stále je o ňu záujem. Podarilo sa nám objaviť „dieru na trhu“ odborných publikácií. Kniha s podobným zameraním jednoducho chýbala. Podobný záujem očakávame aj o publikáciu Kontrola kvality na stavbách. Všetci vieme, že práve kvalita stavieb je, žiaľ, ešte stále najslabším článkom slovenského stavebníctva. Účinným nástrojom, ako zvýšiť kvalitu v stavebníctve, je dôsledná kontrola stavebných procesov. A práve o tom sú 4 diely knihy od renomovaných autorov, ktoré pripravujeme (zatiaľ vyšiel len 1. diel). Knižky dajú presný návod, čo všetko treba kontrolovať na stavbách, aby sme predchádzali následným poruchám stavebných diel.

• Do akej miery ovplyvňuje dopyt čitateľov, teda aj odbornej staviteľskej a architektonickej verejnosti, vaše edičné plány? Ktoré podnety sú pre vás určujúce?
– Radi reflektujeme potreby našich čitateľov a žiaden podnet od nich neprejdeme nepovšimnutý. V prípade, že námet čitateľa je zaujímavý a nemáme vedomosť o tom, že by niečo podobné už vyšlo, začneme sa námetom podrobnejšie zaoberať. Pripravíme vydavateľský zámer, oslovíme konkrétnych odborníkov a tému zaradíme do nášho edičného plánu. Žiaľ, niekedy sa nám nepodarí nájsť odborníkov, ktorí by vedeli danú tému spracovať podľa našich predstáv. Našou zásadou je vydávať knihy, ktoré budú užitočné najmä pre prax z oblasti stavebníctva a architektúry a tiež také, ktoré môžu prispieť k širšej osvete v tejto oblasti.

• Najnovším titulom z edície Dobrá rada nad zlato je užitočná príručka Chcete bývať bezpečne? Ako sa zrodil nápad tejto publikácie, čo všetko znamená bezpečné bývanie?
– Naše vydavateľstvo je už druhý rok partnerom portálu „bývajme bezpečne“. Oslovil nás prevádzkovateľ tohto portálu s cieľom poskytovať odborné poradenstvo pre širokú verejnosť. Portál vznikol s cieľom osvety v tejto oblasti. Keďže portál je hojne navštevovaný, čo svedčí o tom, že ľudia sa zaujímajú o to, ako zlepšiť a zvýšiť bezpečnosť svojho bývania, vznikol nápad vydať príručku pre širšiu verejnosť aj knižne. Knižka vyšla koncom júna tohto roku v edícii Dobrá rada nad zlato. V tejto edícii sme vydali už viacero titulov a všetky sú určené najmä širšej verejnosti.

• V čom je jej hlavné poslanie?
– Hlavným poslaním je osveta širokej verejnosti z hľadiska celkovej bezpečnosti bývania v rodinných i bytových domoch. Publikácia vznikla za aktívnej spolupráce s odborníkmi z praxe a prináša ucelené riešenia pri zaistení aktívnej i pasívnej bezpečnosti bývania. Konkrétne tam čitatelia nájdu tipy a dobré rady, ako chrániť svoje bývanie pred vlámaním, pred požiarom a bleskom, ale aj pred povodňami. Samostatná kapitola je venovaná aj bezpečnej domácnosti. Na záver sú tiež informácie o možnostiach poistenia majetku, kde prinášame stručný prehľad o ponuke produktov poistenia majetku.