Vo Vydavateľstve Slovart vyšiel koncom minulého roka temný kriminálny román Zaprášené duše. Jeho autor Tomáš Hlaváč vyštudoval informatiku, pracuje ako grafický dizajnér v pražskom vydavateľstve a titul je jeho knižným debutom. Stretli sme sa s ním 10. februára v priestoroch vydavateľstva a položili sme mu niekoľko otázok.


Atmosféra knihy je ponurá, až depresívna, čitateľa zavedie na temné miesta. Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu pre takýto pochmúrny príbeh?

Fascinujú ma temné stránky ľudskej duše, kniha teda vypovedá niečo aj o mne, o jednej stránke mojej osobnosti. Prvotný impulz však prišiel po zhliadnutí filmu Sedem od Davida Finchera. Zaujal ma natoľko, až som si, možno trochu drzo, povedal, že chcem niečo podobné napísať. Chcel som vytvoriť knihu pre seba, ktorá by sa mi páčila a bola dokonalá, pretože sám seba poznám najlepšie.

Zaprášené duše
prekračujú žánrové vymedzenie kriminálky, vyšetrovanie akoby občas tvorilo iba kulisu pre filozoficko-psychologické úvahy o podstate zla v človeku...

Nechcel som napísať iba klasickú detektívku, v ktorej sa stane zločin, detektív ho vyšetruje a v závere je páchateľ potrestaný. Mojím zámerom bolo vniesť do kriminálneho príbehu aj akýsi presah, dotýkajúci sa základných filozofických a životných otázok o svete, o zle v nás, našej zaslepenosti, o zodpovednosti, vine a nevine. Detektívka má v sebe niečo nadčasové, lebo ukazuje temné črty ľudskej podstaty, ktorá sa nemení. Menia sa len technológie, ale človek nie. Vždy mu ide najmä o boj o moc, lásku, peniaze...

Všetky postavy zapadajú do obrazu temného prostredia... Alebo je prostredie temné práve vďaka nim?

Chcel som napísať knihu, v ktorej nebude žiadna pozitívna postava, no zároveň som sa usiloval poskytnúť aj nejaké vysvetlenie, prečo v nich prevažujú práve negatívne črty. Hlavná postava detektíva nemôže za to, ako koná, iba ďalej prenáša to, čo doňho zasiali iní. Postavy a Mesto spolu navzájom súvisia, fungujú

v symbióze, alebo je to skôr parazitovanie jedného na druhom. Mesto z ľudí vysáva to dobré a postavy zároveň dodávajú Mestu časť jeho temnej energie. Kolobeh zla sa nedá zastaviť, môžeme sa len usilovať mu zabrániť. Aj jedna z postáv sa presvedčí, že pomsta nič nevyrieši. Jediným účinným riešením je zmeniť svoj život a neprenášať vlastnú negatívnu energiu na ďalšie generácie.