Nielen vizuálny dojem

Ratingová agentúra Elit-Profi uskutočnila roku 2000 prvýkrát na Ukrajine knižný prieskum pod názvom Kniha roka ’99. Vtedy sa o toto prestížne ocenenie uchádzalo 235 najkrajších ukrajinských kníh. Už v tom čase prieskum ukázal, že kvalitná ukrajinská kniha existuje. Pod  slovom kvalita treba rozumieť – vysoká umelecká úroveň pôvodných textov a prekladov, dizajn a celkové polygrafické spracovanie knihy. Pri vzniku tohto projektu stál jeden z popredných expertov na knižnú kultúru v Ukrajine Kostiantyn RODYK, šéfredaktor ukrajinského časopisu Knyžnyk-Review, keďže práve jeho rukami prechádza veľmi veľa kníh. Preto sme sa ho opýtali na situáciu na súčasnom ukrajinskom knižnom trhu.

Nielen vizuálny dojem

O ukrajinskom knižnom trhu hovorí šéfredaktor časopisu Knyžnyk-Review Kostiantyn RODYK

Ratingová agentúra Elit-Profi uskutočnila roku 2000 prvýkrát na Ukrajine knižný prieskum pod názvom Kniha roka ’99. Vtedy sa o toto prestížne ocenenie uchádzalo 235 najkrajších ukrajinských kníh. Už v tom čase prieskum ukázal, že kvalitná ukrajinská kniha existuje. Pod  slovom kvalita treba rozumieť – vysoká umelecká úroveň pôvodných textov a prekladov, dizajn a celkové polygrafické spracovanie knihy. Pri vzniku tohto projektu stál jeden z popredných expertov na knižnú kultúru v Ukrajine Kostiantyn RODYK, šéfredaktor ukrajinského časopisu Knyžnyk-Review, keďže práve jeho rukami prechádza veľmi veľa kníh. Preto sme sa ho opýtali na situáciu na súčasnom ukrajinskom knižnom trhu.

  • Aj na Ukrajine vychádza čoraz viac kníh. Neviem, či sa to javí len navonok, že trh sa prirodzene vyvíja, alebo je tu niečo, čo na prvý pohľad nevidieť, a pritom silne ovplyvňuje ukrajinský knižný trh?

– To, čo nevidieť – je príliv západných investorov na ukrajinský knižný trh. Dnes sú u nás dva západné kluby – Bertelsman a Rider´s Digest. K nim sa pripojili ďalší, napríklad Poliaci kúpili 51 percent akcií knižnej siete Bukva. Rakúsky investor sa podujal udržiavať  časopis Knyžnyk-Review. Chce, aby na ukrajinskom trhu, ako na každom normálnom trhu, boli médiá, ktoré budú usmerňovať kupujúcich, ale zároveň aj hodnotiť literárnu a knižnú situáciu.

  • Vráťme sa však k projektu Kniha roku.

–        V závere minulého roka to bol už ôsmy ročník tohto prieskumu – Kniha roka 2006. Desať dní trval výber najlepších kníh v siedmich kategóriách a dvadsiatich podkategóriách z produkcie ukrajinských vydavateľstiev. Rozhodnutie poroty sa držalo v tajnosti do 23. februára 2007, deň nato boli vyhlásené výsledky na scéne Ukrajinského domu kultúry v Kyjeve.

  • Čo je cieľom tohto projektu a aké sú jeho kritériá?

– Hodnotenie každoročnej knižnej produkcie na Ukrajine by sa malo stať naozajstnou kultúrnou udalosťou v živote krajiny. Je tu zároveň možnosť porovnávať našu knižnú produkciu so zahraničnou. Odborníci hodnotia kvalitu textu, originalitu konkrétneho knižného projektu, aktuálnosť vydania daného diela z pohľadu knižného trhu. O ocenenie Kniha roka sa môže uchádzať len kniha, ktorá bola vydaná v ukrajinskom jazyku. Hlavná cena v súťaži Kniha roka 2006 nebola udelená. V ďalších nomináciách boli zväčša udelené ocenenia vedeckej a populárno-vedeckej literatúre. Spomeniem aspoň niektoré tituly: Rostyslav Radyševskyj – Volodymyr Sverbyhuz: Ivan Mazepa v sarmatsko-roksolanskej dimenzii rozvinutého baroka; Maryna Palienko: „Kyjevská staryna“ v spoločenskom a vedeckom živote Ukrajiny (koniec 19. – začiatok 20. storočia); Dmytro Nalyvajko: Teória literatúry a komparatistika. Z umeleckej literatúry treba spomenúť básnickú zbierku popredného súčasného ukrajinského básnika Vasyľa Herasymiuka Papradie.

* * *

Každoročne  pri príležitosti výročia narodenia barda ukrajinskej literatúry Tarasa Hryhorovyča Ševčenka (1814 – 1861) v Kyjeve slávnostne odovzdávajú Národnú cenu Tarasa Ševčenka. Za umeleckú literatúru v tomto roku toto vysoké ocenenie udelili patriarchovi ukrajinskej poézie v Poľsku Ostapovi LAPSKÉMU.

Ivan Jackanin