Čo viedlo vydavateľstvo Ikar k vzniku novej vydavateľskej značky?

Boli sme motivovaní čitateľskými trendmi a zvýšeným záujmom o literatúru pre mladých dospelých, tzv. young adult literatúru. Táto veková kategória (približne od 13 do 21 rokov) patrí za posledné roky k aktívnym čitateľským skupinám a predstavuje pre vydavateľov veľký potenciál. Knihy pre mladých dospelých sme vydávali aj predtým, teraz však budú jasne a zrozumiteľne označené.

Ako?

Zvolili sme názov YOLI, ktorý vychádza z anglického termínu young literature. Grafi ckým prvkom novej značky je motýľ, symbol rastu, zmeny a transformácie, vlastností typických pre túto čitateľskú skupinu.

Mladí čitatelia inklinujú k e-knihám, myslíte aj na nich?

Samozrejme. Paralelne s tlačenými verziami kníh vychádzajú a budú vychádzať aj e-knihy. Platí to tiež pre YOLI.

Aký titul uvedie tento projekt?

Novú značku uviedol pred niekoľkými dňami veľmi zaujímavý titul, svetový bestseller HALF BAD / POLOZLÝ. Jeho autorka Sally Greenová je dvojnásobnou rekordérkou v Gui nessovej knihe – román sa stal najpredávanejšou knihou debutujúceho autora a najprekladanejšou knihou pre mladých dospelých.

Ktoré knihy so značkou YOLI plánujete vydať tento rok? Bude mať medzi nimi miesto aj pôvodná literatúra?

Máme v pláne vydať každý mesiac jednu novú knihu s označením YOLI. Už v máji to bude Prozreteľnosť, prvá časť napínavej trilógie situovanej do mestečka Providence, v ďalších mesiacoch romány Slza od Lauren Ka teovej, Počítať do sedem od Holly Goldberg Sloanovej... Zatiaľ všetky knihy tejto značky pochádzajú od zahraničných spisovateľov. Verím však, že sa to čoskoro zmení a objaví sa medzi nimi aj náš autor.

Chystáte podporné akcie a rôzne zvýhodnenia, aby sa značka stala viditeľnejšou?

Vytvorili sme napríklad internetovú stránku www.yoli.sk. Čitatelia tejto literatúry môžu tiež využívať mobilnú aplikáciu YOLI predstavujúcu rozšírenú realitu knihy. Pri pravujeme i netradičné YOLI párty, na ktorých sa budeme stretávať s mladými čitateľmi.