Ešte vlani sa na knižnom trhu objavili zaujímavé publikácie určené nielen odborníkom, ale poskytujúce aj rady rodičom, ktorí sa cítia bezmocní pri výchove svojich ratolestí. Ich autorkou je psychologička PhDr. Eva REICHELOVÁ, CSc.

• Kniha Mama, buď mojím princom by mala pomôcť hravou formou vytvoriť vzájomný vzťah dôvery a porozumenia medzi rodičmi a deťmi. Na základe čoho vznikala táto kniha, čo pokladáte vo vzťahu rodičia – dieťa za najdôležitejšie?
– Terapeutické príbehy o deťoch z mojej práce som nosila v hlave veľmi dlho a chcela som predovšetkým ponúknuť odbornej verejnosti, ale aj rodičom naozaj to, čo sa odohráva v terapeutickom vzťahu medzi dieťaťom a psychológom a ako terapia hrou v psychoanalytickom poznaní môže liečiť. Vždy som si hovorila, že napíšem to, čo mne veľmi chýbalo, keď som začínala v praxi. Bola by som šťastná, ak by sa mi takáto kniha dostala do rúk, keď som skončila školu. Ak si knihu prečítate, je vám jasné, že medzi rodičom a dieťaťom je najdôležitejšia láska, vzájomné chcenie, porozumenie a existenčná snaha žiť spolu. Ak chýba, terapeutický vzťah na určitý čas sa stáva dôležitým miestom nového vzťahového približovania. Ak sa to stane, môže sa začať skutočná liečba. V knihe nezverejňujem len spôsob terapeutického kontaktu s dieťaťom, ale aj autentické rozhovory s rodičmi, pretože čím je dieťa menšie, tým je od svojho rodiča závislejšie a rodič musí byť pre dieťa dôležitejším objektom ako terapeut.

• Vaša ďalšia publikácia Na chvíľu Freudom (Filiálna terapia) je zameraná na deti s vážnejšími emočnými problémami. Základom tejto terapie je spoločná 30-minútová hra dieťaťa a rodiča, pri ktorej si rodičia osvojujú základné výchovné zručnosti, vrátane citlivého počúvania, rozoznávania emocionálnych potrieb dieťaťa. Máte už nejaké ohlasy na to, či vaše knihy pomohli skvalitniť vzťah detí a rodičov?
– Už roky odporúčam rodičom mojich malých klientov terapeutické finty filiálnej terapie, aby jednoduchým, nestresovým a pre dieťa hravým spôsobom kompenzovali emočné poruchy svojich ratolestí. Väčšinou pomáhali, preto som sa po určitej dobe rozhodla napísať to, čo rodičom odporúčam v sústredenej podobe, ktorú som vydala pod názvom Na chvíľu Freudom. Väčšina rodičov nám prináša priaznivý ohlas na ich domáce terapeutické snaženie. Rodičia sa navrhovaným hrovým kontaktom obohacujú zážitkami. Raz mi jedni rodičia povedali: „Nemysleli sme si, že hrať sa s dieťaťom je skvelé, doteraz sme nevnímali hranie dieťaťa ako spôsob, ktorým vyjadruje svoje potreby a teraz žasneme nad tým, ako naše dieťa jednoducho prezentuje, čo od nás chce. A my skutočne nemusíme byť tými, čo vymýšľajú hru, ale vieme, že musíme byť duchom prítomní...“ Rodičia prichádzajú s tým, že spoločné hranie pomáha kompenzovať strachy u detí, uľahčuje spôsob odlučovania od matky, dieťa sa prestane tvrdohlavo pokakávať alebo žiarliť na menšieho súrodenca.

• Nikto z rodičov si nemôže byť istý, či sa nedopustil pri výchove nejakej chyby. Podľa vás je ponuka podobných publikácií, ktoré by poskytli rady zamerané na zlepšenie vzťahov v rodine, u nás dostatočná?
– Myslím si, že je veľmi veľa publikácií, ktoré hovoria o výchove alebo o tréningu rôznych mentálnych zručností, ale často im chýba schopnosť preniknúť do vzťahu rodičov a detí. Skôr len odborne opisujú, čo treba meniť a trénovať.

• Na vašej webovej stránke sú uvedené ordinačné hodiny každý pracovný deň od 8. do 18. hodiny, to znamená, že váš pracovný čas je desaťhodinový? Kedy si nachádzate čas na písanie?
– Píšem veľmi rada, je to práca, ktorá ma neunavuje a viem si na ňu nájsť čas aj po náročnom pracovnom dni. Často sa mi stávalo pri písaní knihy Mama, buď mojím princom, že som si ešte cestou domov nahrávala na diktafón zažité terapeutické chvíle s mojimi klientmi, aby som nestratila autentickú pocitovosť z prežitých sedení. Na písanie využívam najmä víkendy a voľné dni.

• Čo pripravujete?
– V súčasnosti pripravujem do tlače prípadovú štúdiu zo psychoanalytickej terapie dospelej ženy s použitím metódy katatýmno-imaginatívnej terapie, inak nazývanej aj metóda denného snenia. Kniha sa bude volať Neberte mi ilúzie a dúfam, že bude k dispozícii na vianočnom trhu.

• Kto vám radí s vydavateľskou prácou?
– Spolupracujem s tímom mladých ľudí, ktorí mi veľmi dobre vedia poradiť a pomôcť s vydávaním kníh.

• Ako rozširujete svoje publikácie, aké máte na ne ohlasy?
– Psychologickú prax vykonávam už mnoho rokov, široká odborná verejnosť ma pozná a váži si moju prácu a to je najlepšia reklama. Kníhkupectvá mi umožnili prezentovať knihy aj prostredníctvom autogramiád, kde ma potešila hojná účasť záujemcov. Knihy sa predávajú prostredníctvom kníhkupectiev kamenných, ako aj internetových, zároveň si záujemcovia môžu knihu objednať aj cez moju web stránku a kúpiť priamo v ambulancii, kde ich dostanú aj s mojím venovaním.