Adresa: Trenčianska 4782109 Bratislava, www.iadverti.com

generálny riaditeľ iAdverti, s.r.o.: Mgr. Art. Štefan Jakubík

Zameranie: iAdverti sa zameriava na vývoj, publikovanie a vydávanie originálnych titulov e-kníh, elektronických časopisov v digitálnej podobe a iOS aplikácií pre zariadenia iPad, iPhone a iPod. Vydavateľská činnosť sa v čase vzniku spoločnosti orientovala na detského čitateľa, ale postupne pribudli v edičnom pláne aj tituly pre dospelého čitateľa. Vydavateľstvo iAdverti sa venuje komplexnému poňatiu e-kníh, čo znamená, že v našich e-knihách čitateľ nájde značnú dávku interaktivity, vysokú výtvarnú hodnotu, kvalitnú sprievodnú hudbu a zvukové efekty a v neposlednom rade viacero jazykových mutácií textu.


Ako distribuujete e-knihy z vášho vydavateľstva?
– Všetky e-knihy a aplikácie distribuujeme cez predajný portál iTunes app Store.

Čo je charakteristické pre vašu vydavateľskú činnosť?
– Pri vývoji a výrobe digitálnej podoby e-kníh a aplikácií kladieme dôraz na päť základných prvkov: 1. originalita prístupu k téme, 2. kreatívna myšlienka spracovania, 3. kvalitný dizajn a grafické spracovanie, 4. interaktivita a multimediálnosť, 5. dokonalosť a užívateľská prístupnosť aplikácie.

E-knihy, ktoré vydávame, nie sú len jednoduchým prevedením tlačenej podoby do podoby digitálnej, ale obohacujeme či už existujúci, alebo novovzniknutý titul o nové vnemy, ktoré posúvajú klasické čítanie na novú úroveň. Texty sú podporené atmosférickou hudbou, ilustrácie sa pohybujú a reagujú na dotyk, zmena jazykovej verzie pomáha pri výučbe cudzieho jazyka. V našom edičnom pláne je majoritné zastúpenie slovenských autorov, snažíme sa pôvodnej slovenskej literatúre otvoriť cestu do krajín, kde je slovenská literárna tvorba stále veľkou neznámou.

Aké možnosti pre čitateľa ponúkajú vaše e-knihy v porovnaní s klasickými tlačenými knihami?
– E-knihy z vydavateľstva iAdverti rozprávajú, ilustrácie sa pohybujú a čitateľ ich môže ovládať. Čitateľ môže vstúpiť priamo do deja a ovládať ho. Pri tvorbe e-kníh spolupracujeme s uznávanými európskymi ilustrátormi, umelcami a spisovateľmi, preto sú naše tituly skutočne originálnym zážitkom. Pri digitálnej e-knihe pracujeme v jednom okamihu s viacerými jazykovými mutáciami knihy a s možnosťami nastavenia knihy podľa predstavy čitateľa. Rozdielov medzi klasickou a digitálnou knihou je naozaj množstvo. Je však veľmi ťažké definovať, prečo by mala byť práve jedna z vlastností eknihy výhodou voči papierovej knihe. Toto posúdenie prenecháme histórii, ktorá preverí význam a poslanie digitálnej knihy. Jeden z markantných rozdielov e-knihy v porovnaní s printovou je možnosť nekonečného vylepšovania už hotovej knihy. Aj po čase sa môžeme vrátiť k už vydanému titulu a pozmeniť ho či doplniť o nové úrovne (zvuky, hudba, jazykové mutácie…), to printové vydanie knihy neumožňuje.

Ďalší rozdiel je v distribúcii. Tým, že sa knihy predávajú cez internet, vstupujeme do bezhraničného globálneho priestoru. To má svoje nesporné výhody, ale aj nové výzvy. Knihy si môže prečítať človek z opačnej strany zemegule, treba však, aby ho titul zaujal a bol v jazyku preňho zrozumiteľnom. Aj z tohto dôvodu sú všetky naše knihy viacjazyčné. Údaje a ohlasy na naše e-knihy nám naznačujú, že je to veľmi efektívna forma, ako posúvať slovenskú literatúru do medzinárodných vôd.

Ktoré tituly ste už vydali, pre koho sú určené?
– Sme na začiatku novej éry. Naša edičná činnosť sa stále rozrastá o nové nápady. V edícii Kúzelné rozprávky vydávame klasické rozprávky (Tri malé prasiatka, Červená čiapočka, Popoluška) v prepracovanom novom dizajne, multimediálnom prostredí s novými originálnymi ilustráciami pripravovanými priamo na zobrazenie a interaktivitu zariadení iPad, iPhone.

V edícii Kreatívne knihy pokračujeme vo vydávaní originálnych titulov, ktoré učia deti predškolského, ale aj školského veku kreatívnemu mysleniu a novým výtvarným technikám Bol raz jeden kameň, O sloníkovi HUHU a jeho priateľoch.

Autorská kniha výtvarníkov Tomáša Klepocha a Matúša Maťátka Geteria (slangový výraz pre Ghetto a Evolúcia) z edície Art Book vás zavedie do mestského geta. Na 20 obrázkových stránkach sa odvíja príbeh sprevádzaný hudbou, ale aj originálne šifrovaného slangu.

Kniha Find the Story poteší každého milovníka súčasného výtvarného umenia a hudby. Autor, výtvarník Tomáš Klepoch, v nej predstavuje čisto výtvarne podaný vlastný príbeh. Momix rozohraný v podobe streetartových obrazov v nečakaných priestoroch. Kniha obsahuje 20 obrázkových strán doplnených skvelou hudbou Jana Bengu.

Malá princezná je našou zatiaľ poslednou vydanou rozprávkovou knihou a zdá sa, že má veľký potenciál osloviť širokú verejnosť nielen na Slovensku. Kniha už vyšla pred rokom v printovej podobe vo vydavateľstve Perfekt. Jej nové prevedenie však naplno rozvinulo všetky možnosti, ktoré digitálne spracovanie poskytuje. Podmanivý text, pôsobivo animované ilustrácie vynikajúca hudba vytvárajú citlivo pôsobiaci celok. Digitálnu verziu Malej princeznej si vyžiadala na recenzovanie renomovaná americká spoločnosť Kirkus Review (o recenzii sme informovali v predchádzajúcom čísle na 9. s.).

V edícii Prvýkrát pripravujeme tituly, ktoré neboli nikdy vydané ani v papierovej verzii, a tým poskytujeme príležitosť na publikovanie začínajúcim autorom a ilustrátorom. Cestopisná kniha Krížom-krážom Afrika je jednou z nich, vyšla 26. mája. Ponúka fascinujúci pohľad na africký kontinent a opisuje dobrodružnú cestu známeho slovenského moderátora a fotografa Martina Nikodýma po Afrike. Počas 18 dní trvajúcej cesty autor prešiel 8000 kilometrov a navštívil 4 africké krajiny: Zimbabwe, Botswanu, Juhoafrickú republiku a Namíbiu. Z tejto cesty vznikol bohatý archív fotografií, z ktorých mnohé boli publikované vo viacerých časopisoch a uverejnené na výstavách aj pod hlavičkou National Geographic. Táto kniha nebola nikdy vydaná v papierovej verzii a bola pripravená špeciálne pre iPad, na 59 stranách prináša 160 fotografií v HD kvalite, text v angličtine a slovenčine, 2 videá, 12 originálnych soundtrackov ku knihe, zvukové efekty, interaktívne animácie.

Akej činnosti okrem vydávania e-kníh sa vaša spoločnosť venuje?
– Vytvorili sme digitálnu hru BeCreative, je určená všetkým deťom od 6 do 99 rokov. Predstavuje nový level v interaktívnej zábave a vynikajúcim spôsobom rozvíja fantáziu, kreativitu a tvorivé myslenie. S aplikáciou BeCreative nemusíte vedieť kresliť, aby ste sa stali umelcami. Stačí mať fantáziu, inšpiráciu a predstavivosť. Aplikácia obsahuje všetko, čo potrebujete na to, aby ste vytvorili unikátne dielo-obraz. Jednoduchým spôsobom si vyberáte, skladáte, otáčate, kombinujete obrázky rôznych predmetov, s ktorými sa denne stretávate.