Vydavateľstvo Perfekt v novej edícii Múzy približuje detským čitateľom klasické ľúbostné príbehy. Prvý titul Dafnis a Chloé ilustrovala Katarína Vavrová a prerozprávala Beata Panáková, ktorá autorsky pripravuje aj druhý príbeh o Orfeovi a Eurydike (ilustrácie Ingrid Zámečníková).

Aké je podľa vás najhlbšie posolstvo starého príbehu, ktorý ste pretlmočili pre mladých ľudí?

Domnievam sa, že posolstvo príbehu veľmi výstižne vyjadrujú verše antickej poetky Sapfó, ktoré svojím spôsobom uvádzajú knihu i celú edíciu Múzy: „Tak, ako v kráse dobro ukrýva sa, / z dobra sa vôkol šíri krása.“ Je to motto, estetický aj etický program. O čo viac si osvojíme túto nadčasovú pravdu, o to lepšie a humánnejšie bude naše spoločenstvo, o to príjemnejší bude náš pobyt na tomto svete.

Roky sa ako rozhlasová dramaturgička, autorka a prekladateľka zaoberám literatúrou, najmä tou pre deti. Som zberateľkou a šíriteľkou príbehov. Hybnou silou je pre mňa presvedčenie, že kultivovanie schopnosti počúvať a čítať je spôsobom zušľachťovania ľudskej duše, a tiež viera, že z malých poslucháčov a čitateľov vyrastú veľkí milovníci literatúry, múdri a dobrí ľudia. V Slovenskom rozhlase už dvadsaťpäť rokov uvádzame úspešný program Veľké príbehy ľudstva. V rámci neho odzneli biblické príbehy, grécke aj egyptské mýty, arabské Rozprávky z tisíc a jednej noci a mnoho iných príbehov, všetky prerozprávané tak, aby sa z nich mohli tešiť detskí i dospelí poslucháči a aby mohli postupne spoznávať a obdivovať nesmierne bohatstvo svetového literárneho dedičstva.

S podobnými ambíciami vzniká aj nová edícia Múzy v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt. Vďaka veľkorysému vydavateľskému zámeru má mať každý vybraný príbeh aj krásny výtvarný sprievod. Dúfajme, že edičný rad si nájde svojich priaznivcov. Prvý príbeh je adaptáciou Longusovho románu, pastierskej idyly odohrávajúcej sa na malebnom ostrove Lesbos. V našej knižke dávny príbeh o Dafnisovi a Chloé nadobúda podobu pripomínajúcu rozprávku. To preto, aby k nemu mohli privoňať aj malí čitatelia. A keď sa z nich raz stanú veľkí čitatelia, budú si ho môcť vychutnať v celej románovej šírke, v celej jeho originálnej kráse.