Francúzsky inštitút na Slovensku prispieva k šíreniu dialógu medzi slovenskou a francúzskou kultúrou, organizuje kultúrne podujatia s francúzskymi umelcami. V priestoroch na Sedlárskej 7 v Bratislave ponúka aj kurzy francúzskeho jazyka a v mediatéke umožňuje prístup k francúzskej literatúre, tlači, hudbe a filmu. Jej činnosť predstavuje vedúci mediatéky Miroslav Perniš

Koľko pravidelných návštevníkov má mediatéka a o akú literatúru je najväčší záujem?

Momentálne máme 629 aktívnych čitateľov a vo fonde približne 13 600 kníh, 52 titulov časopisov a novín, 4000 CD, 1400 DVD. Den­ne k nám príde zhruba 40 – 50 návštevníkov, nielen požičať a vrátiť dokumenty, ale aj prečítať si periodickú tlač, prichádzajú aj
študenti francúzštiny, ktorí sa tu pripravujú na skúšky. Mediatéka sa za takmer dve desiatky rokov stala aj miestom stretnutí frankofónov a frankofilov. Podľa štatistík z ostatných dvoch rokov sa najviac z fondu kníh vypožičiava beletria, učebnice a úrovňové čítanky, obrovský nárast zaznamenali výpožičky DVD a tretie miesto si stále udržuje periodická tlač. Práve vďaka bohatej filmotéke súčasných francúzskych filmov sme, myslím si, jedineční na Slovensku.

Čo poradíte mimobratislavským záujemcom, ktorí by si chceli požičiavať knihy, prípadne CD a DVD?

Je pravda, že poskytujeme služby predovšetkým či­tateľom z Bratislavy a blízkeho okolia. Pre ostatných však odporúčam do pozornosti knižnice Francúzskych aliancií v Banskej Bystrici a v Košiciach. V priebehu apríla rozbehneme portál digitálnej knižnice Culturethèque, ktorá poskytne širokej verejnosti prístup k di­gitálnym zdrojom – knihám, časopisom, hudbe, dokonca i k výučbovým metódam a čítankám pre začiatočníkov. Takže ktokoľvek z celého Sloven­ska po splnení istých kritérií bude mať prístup k obrovskému množstvu literatúry, časopisov, populárnych i odborných, jednoducho, každý si niečo vyberie. A už teraz si záujemcovia môžu nájsť na našej internetovej stránke niekoľko odkazov na digitálne zdroje, ktoré sa dajú konzultovať alebo stiahnuť zadarmo.

Viacerí slovenskí vydavatelia poznajú Fond jozefa Felixa, určený na podporu prekladov francúzskych autorov do slovenčiny. je tento fond dostatočne využívaný? ktorí francúzski autori sa v poslednom čase aj vďaka nemu udomácnili na slovensku?

Určite je dosť využívaný, hoci musíme priznať, že prostriedkov je každý rok menej, ale z najnovších prekladov spomeňme napríklad knihy D. Foenkinosa Nežnosť, D. Pennaca Trápenie so školou či I. Né­mirovskej Francúzska suita. Za takmer dvadsať rokov fungovania fondu sme mohli slovenským čitateľom priniesť aj preklady takých autorov, ako Michel Foucault, Albert Camus, Jacques Prévert, Paul Claudel, Anna Gavalda či Emmanuel Carrère. Škoda, že sa vydava­teľom nepodarilo autorov pozvať aj na Slovensko, ale v tomto roku by sa niektoré pozvania mohli zrealizovať. Takisto dúfame, že sa podarí prekladať viac súčasných francúzskych autorov beletrie či divadelných hier.