Horolezenie je obrazom života

Horolezenie je obrazom života

Zbierka humorne ladených príbehov o horolezcoch a turistoch Smiech na lane Ivana Baja doplnená jeho kresbami prvýkrát vyšla roku 1977 a stále si získava nových čitateľov. V čom spočíva tajomstvo jej úspechu, spýtali sme sa jej autora.

  • Horolezecký humor je špecifický, aké sú jeho osobitosti a čím môže zaujať aj nehorolezcov?

– Horolezecký humor je naozaj humor špecifický, stavovský. Je skôr drsný než nežný, skôr čierny než ružový. V tom sa podobá humoru frontovému, humoru pyrotechnikov, kaskadérov, toreadorov – humoru ľudí príbuznej ,,krvnej" skupiny, čo občas balansujú na veľmi úzkej hrane medzi žitím a nežitím.

  • Vo vašich príbehoch vystupujú svojrázne postavičky, jednou z nich je napríklad ,,otrasník Tony". Človek si nevdojak položí otázku, či je táto postava, ale aj niektoré iné, skutočné...

– Hrdinovia mojich príbehov nie sú vymyslení, sú odpozeraní v nástupoch, stenách, na vrcholoch hôr, v horolezeckých táboriskách, na vysokohorských chatách. Neviem si vymýšľať. Dokonca aj ,,otrasník Tony" je reálna bytosť. Prepáč, Tony. Viacerí čitatelia-horolezci sa spoznali alebo spoznali iných. Vymyslení sú v kresbách len ,,jetiovia",  ,,psy" či ,,kamzíky", preto ich dávam do úvodzoviek. Urazili by sa.

  • Od prvého vydania Smiechu na lane po súčasné tretie prešlo štyridsať rokov. Napriek tomu po vašej knižke dnes nesiahajú len pamätníci, ale aj najmladšia generácia obdivovateľov horolezectva.  Ako si to vysvetľujete?

Sám som prekvapený. Asi je to tým, že horolezenie je v podstate obrazom života. Všetci niekde vystupujeme alebo zostupujeme, každý z nás má nejaký svoj vrchol, svoj Everest, ten je dôležitý, ale dôležitá je i tá cesta k nemu, pretože si vyžaduje odhodlanie, odvahu, prekonávanie prekážok, tých, čo sú na ceste,  i tých, čo sú v nás, je to aj o strachu, o pravdivosti, charaktere, o zodpovednosti a priateľstve. Cesta nahor je spätá s úspechmi ale i s porážkami, prehrami a pádmi. Takže snáď niektoré z napísaných či nakreslených minipríbehov majú tak trochu všeľudský a nadčasový rozmer.

–ib–