Osobnosti filozofie

Osobnosti filozofie

V polovici júla sa na knižných pultoch objavili prvé dve monografie z edície Osobnosti filozofie, ktorú začína vydávať Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT. Monografie sú venované Naomovi Chomskému a Thomasovi Hobbesovi a zaujmú nielen preto, že monografie o filozofoch nevidíme na našich knižných pultoch často, ale aj nápaditým dizajnom (autorom je uznávaný výtvarník Rudolf Fila) a “príjemným” vreckovým formátom, ktorý najmä študentom umožní začítať sa do týchto knižiek aj cestou na prednášky. Editorom tejto edície je filozof Egon Gál.

*Vydavateľ avizuje, že tento rok vyjde ešte deväť ďalších monografií, ako Eco, Foucault, Derrida, ale aj T. Akvinský či I. Kant. Asi bolo veľmi náročné zabezpečiť dosť kvalitných prekladateľov – zväčša zrejme špecialistov na jednotlivé filozofické osobnosti. Ako ste sa vyrovnali s touto požiadavkou?

-- To bol skutočne problém, ale mali sme šťastie, okrem renomovaných filozofov a prekladateľov, ako sú M. Marcelli, V. Krupa, Ľ. Hábová alebo E. Višňovský sa nám pre spoluprácu na projekte podarilo získať mladých, perspektívnych absolventov filozofie.

*Monografie by mali predstaviť popri najznámejších menách aj osobnosti, ktoré ešte natoľko nevošli do nášho kultúrneho povedomia. Chceli by ste na niektoré osobitne upozorniť?

-- Okrem klasických autorov sme do edície zaradili aj súčasných filozofov, ktorí sa stávajú súčasťou týchto dejín. Od niektorých už čo-to vyšlo, ale chýba komplexnejší obraz ich myslenia a kontext, v ktorom sa formovalo, viacerí sú zatiaľ u nás úplne neznámi. Do druhej skupiny patria napríklad D. Davidson a W.V.O. Quine, najvýznamnejší americkí filozofi druhej polovice dvadsiateho storočia, alebo D. Dennett a J. Fodor, ktorí sú kľúčovými autormi najživšie sa rozvíjajúcej oblasti súčasnej filozofie – filozofie mysle a viacerí ďalší, ktorých dielo ešte na Slovensko nepreniklo.

A. Baláž