Špecializované kníhkupectvo

Špecializované kníhkupectvo

V kníhkupectve na rušnej Šancovej ulici č. 29 (831 04 Bratislava, tel./ fax: 5542 3708) skutočne prekvapí, čo všetko sa dá umiestniť na takom malom priestore. Pôsobí tu už druhý rok a špecializuje sa na učebnice a filateliu. Podrobnejšie údaje mi poskytol majiteľ kníhkupectva Andrej Martinka.

* Čo ponúkate svojim zákazníkom?

Vzhľadom na obmedzený priestor ponúkame zákazníkom len výber z novšej knižnej produkcie – beletrie, náučnej literatúry, encyklopédií, kroník, literatúry pre deti, dovedna  okolo 1500 titulov. Doplnkovo máme pohľadnice, mapy a turistických sprievodcov. Našou doménou sú však učebnice z profilových predmetov pre základné a stredné školy a niektoré vysokoškolské učebnice, jazykové slovníky, príručky. Ide predovšetkým o produkciu zo Slovenského pedagogického nakladateľstva – ML, Orbis Pictus Istropolitana, Poľana, Smaragd. Zo zahraničnej literatúry máme pestrú ponuku titulov z vydavateľstva Oxford University Press. Okrem toho tu máme aj maličký antikvariát – detektívky z edície Zelená knižnica a zvláštnosťou kníhkupectva je filatelistická literatúra. Máme napr. Katalog známek ČR a SR (1993 – 2003), Československé poštovní známky a jejich padělky či Vzácnosti a zajímavosti československých známek. Ďalej ponúkame rozmanité filatelistické pomôcky, albumy a, samozrejme, predaj i nákup poštových známok.

Hoci ku kníhkupectvu patrí aj sklad, treba naozaj knižné tituly starostlivo vyberať, lebo priestor nás limituje. Ak niečo chýba zákazníkovi, usilujeme sa titul zohnať.

·        O ktoré z učebníc a príručiek od anglického vydavateľa je najväčší záujem?

– Z vydavateľstva Oxford University Press to bola predovšetkým učebnica a k nej

pracovný zošit Elementary New Headway. Úspešná bola aj gramatika English Grammmar in Use a slovník Oxford´s Dictionary of English.

* Môžete vymenovať najpredávanejšie učebnice z domácej produkcie?

– Áno. Je to populárna učebnica základov anglického jazyka Angličtina pre samoukov od

L. Kollmannovej, ktorá ponúka slovnú zásobu vyše 1 300 slov, frazeológiu, výslovnosť a hovorové výrazy. Ďalej netradičná publikácia z vydavateľstva Smaragd od K. Ušákovej Testy z biológie, poskytuje učiteľom gymnázií modelové didaktické testy aj s riešením úloh. Zároveň je výbornou pomôckou pre študentov na vyučovanie, prípravu na maturity i prijímacie pohovory na vysoké školy. Z vydavateľstva vzdelávacej literatúry EDITOR bol najväčší záujem o Riešené príklady z matematiky pre gymnáziá a stredné školy, ktorá obsahuje zbierku príkladov v tematických celkoch. Zároveň prináša netradičné úlohy a aplikácie matematických zručností. Pozornosť upútal aj ďalší titul z tohto vydavateľstva  Poď sa učiť slovenčinu (Z. Lorencová a G. Mišíková), obsahuje 28 vzorových testov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na stredné školy s kľúčom na kontrolu správnosti.

* Ktoré tituly okrem učebníc sa dobre predávajú?

Rozum do vrecka (SPN – Mladé letá), Bohovia a králi starého Egypta (Perfekt). S mimoriadnym ohlasom sa stretol zaujímavý výkladový slovník od F. Vnuka Príručný slovník kresťanstva (Smaragd), ktorý obsahuje 2 200 hesiel.

* Ak zákazníci u vás nenájdu tituly, ako im pomáhate?

– Pokiaľ ide o učebnice, tak tie zaručene zabezpečíme. Ostatnú literatúru sa

pokúsime zohnať prostredníctvom distributérov, alebo priamo vo vydavateľstvách. Neraz u nás hľadajú české odborné tituly, alebo vysokoškolské učebnice. Vtedy zákazníkov usmerníme.

* Ste kníhkupectvom, miniatúrnym antikvariátom aj filatelistickou predajňou. Kedy je predajňa otvorená?

 – V pondelok až piatok 10.–18. hod.

Kníhkupectvo navštívila Lýdia Čelková