Vo Viedni vyšla koncom minulého roka kniha Rozprávky, mýty a hudba – Dunaj. nezvyčajný výber rozprávok a mýtov z regiónov, ktoré spája rieka Dunaj, dopĺňajú zaujímavé príbehy o tom, čo zažili pocestní na potulkách po svete. staré piesne v interpretácii domácich hudobníkov a cd nahrávky textov podfarbujú charakteristiku jednotlivých oblastí a zvýrazňujú tradície rôznych národov.

Kniha obsahuje aj slovenskú rozprávku Vodník spod Devína. Titul v rámci projektu Europa erhören (Vypočuť si Európu) vydala organizácia DIE 2.

Viac nám porozprávala iniciátorka projektu Mercedes Echerer.

Čo bolo hlavným podnetom na vznik tohto mimoriadne zaujímavého a aktuálneho projektu?

O našich susedoch vieme toho veľmi málo, a preto považujem za zmysluplné vzbudiť zvedavosť o kultúry iných národov už v detskom veku. Rozprávky z rozličných regiónov so všetkými ich odlišnosťami podporujú jazykové sebavedomie a reč, a ako je dobre známe, sú ,,bránou k spoznaniu druhého“. Tieto staré ľudové rozprávky v novej úprave od spisovateľov, ako György Buda, Christine Nöstlinger, André Heller a iní sú vlastne zábavnou učebnou pomôckou na hodiny dejepisu, pretože pri ich čítaní sa podozvedáme všeličo zaujímavé o minulosti.

Vychádza okrem nemeckého a nemecko-slovenského vydania aj ďalšia jazyková verzia tejto knihy?

Od samého začiatku sme plánovali preložiť rozprávky do všetkých jazykov, ktorými rozprávajú národy žijúce v krajinách, cez ktoré preteká Dunaj. Ale to by bol, samozrejme, obrovský projekt a na jeho realizáciu by sme potrebovali oveľa viac času aj finančných možností.

Ústredným rozprávačom je pútnik ERFEWALU, najmladší z rodiny Wandlerovcov. Jeho meno sa skladá z prvých slabík názvov štyroch živlov: Zem, voda, oheň, vzduch (Erde, Feuer, Wasser, Luft). Ako súvisí meno postavy s jej premenami v rámci rozprávky? Vyskytuje sa v rakúskej alebo nemeckej literatúre pre deti už dávnejšie alebo vznikla pre potreby tejto knihy na ilustráciu a zdôraznenie štyroch základných živlov, ktoré ovládajú svet?

Túto nadprirodzenú postavu sme si vymysleli výlučne pre túto knihu a jej meno sa skutočne skladá zo štyroch prírodných elementov. Malý Erfewalu na potulkách svetom objavuje spolu s rodičmi nekonečné tajomstvá nášho sveta a Dunaja. Putuje pozdĺž veľkého prúdu rieky a pritom spoznáva ďalšie fantastické stvorenia, ktoré mu rozprávajú o skrytých pokladoch, nebezpečných príšerách, úžasných zvykoch a tradíciách, starých piesňach, ba dokonca aj o prastarých receptoch. Ale na ilustráciách ho nikde neuvidíme, pretože vlastne nemá konkrétnu podobu. Pútnici sú vo svojej podstate fantastické stvorenia, ktoré sa dokážu hocikedy premeniť do akejkoľvek podoby. Možno ho však odhaliť na obrázkoch v niektorej z jeho mnohých premien, každý ho musí nájsť sám a vytvoriť si vlastnú predstavu, čo je podľa mňa príťažlivé nielen pre detskú fantáziu, ale aj pre dospelého čitateľa.

Projekt je veľkým prínosom pre zviditeľnenie literárneho bohatstva a pestrosti zvykov jednotlivých národov a regiónov, ktoré spája rieka Dunaj. Už samotná idea a realizácia projektu je výnimočná. viedli vás k tomu aj osobné ciele?

Už od ranej mladosti sa cítim Európankou – milujem tento malý kontinent a jeho neskutočnú rozmanitosť. Často spomínané bohatstvo Európy je vlastne neobjavený poklad, na ktorý nesmieme zabúdať.