Zuzana Drábeková (1958) je vysokoškolská pedagogička, prekladá zo švédčiny a fínčiny. Z fínčiny doteraz preložila romány Daniela Katza Zákony Anttiho Keplerera a Nemecký svinský pes, prózu Anna-Leny Härkönen Zbraň na zabíjanie býka, rozprávky Mika Waltariho a iné.


• Ako je vnímaný román Očista vo fínskych literárnych kruhoch?
Očista žala najprv úspechy (aj medzinárodné) ako divadelná hra, román sa stretol s nadšeným prijatím u fínskych čitateliek a čitateľov, ale aj kritikov a získal okrem rôznych menších aj dve najprestížnejšie domáce literárne ceny Finlandia (2008) a Runebergovu cenu (2009). Istú časť čitateľov však irituje autorkine extravagantné vystupovanie a viaceré kritické vyjadrenia na adresu fínskych pomerov, takže aj tento jej „nebestsellerový bestseller“ odmietajú

.• Taký nesmierny medzinárodný úspech nie je častý pri autoroch z krajín tzv. malých jazykov...
– Kniha od svojho vzniku (2008) prešla pozoruhodnú púť. Autorské práva kúpili v 30 krajinách a tam, kde už vyšla, má obrovský ohlas. Ako doteraz najmladšia laureátka získala Sofi Oksanen Cenu Severskej rady za literatúru. Vo Francúzsku získala ako prvá nefrancúzska autorka cenu kníhkupeckého reťazca Fnac, ale tiež cenu Prix Femina Étranger, ktorú udeľuje ženská porota najlepšiemu prekladovému románu roka vo Francúzsku. Spoločne s talianskym spisovateľom Robertom Savianom získala aj Európsku knižnú cenu.
Okrem nesporných kvalít románu k jeho triumfu nepochybne prispela príkladná politika Fínska prostredníctvom organizácie FILI pri propagovaní a podpore vydávania kvalitnej fínskej literatúry za hranicami, ale tiež aktívna (až hyperaktívna, v tom pozitívnom zmysle) literárna agentka autorky.
Román je aj veľkým obchodným úspechom. Vo Fínsku sa ho za dva roky od prvého vydania predalo vyše 160 tisíc výtlačkov, vo Francúzsku za pol roka vyše 70 tisíc. Roz hodujúce však bude zrejme to, do akej miery kniha zaujme anglo-americkú čitateľskú verejnosť. Zatiaľ sa o nej pochvalne vyjadrilo o.i. britské Times, ktoré autorku považuje za literárny fenomén a prorokuje jej veľkú budúcnosť.

• Čím môže Očista zaujať slovenského čitateľa?
-
Vďaka svojej mnohovrstvovosti môže román osloviť široké spektrum čitateľov. Pre strednú a staršiu generáciu zobrazuje známe a mnohým možno neznáme reálie blízkej histórie Estónska, často podobné ostatným krajinám východného bloku. Pre mladých tu bude iste veľa nového. Vojna, tvrdý nástup sovietskej moci, prenasledovanie ideologických odporcov, deportácie do sibírskych táborov, kolektivizácia, kolaborácia... Je možné všetko ospravedlniť len tým, čím sa ospravedlňovali aj nacisti, že len plnili príkazy, ale inak boli „normálni, slušní ľudia“? Au tor ka nemoralizuje, iba nastavuje zrkadlo, odmieta jednoznačné delenie na „dobrých“ a „zlých“. Tu aj tí „praví“ páchajú odporné činy. Doba aj režim sa mení, ale násilie zostáva, najmä sexuálne násilie páchané na ženách. Treba však upozorniť slovami jednej českej recenzentky románu, že niektoré pasáže románu sú svojím naturalizmom zdrvujúcim čítaním, „hotová nočná mora a nič pre slabšie povahy“.