Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšiel knižný debut prozaika Antona Baláža Bohovia ročných období, ktorý roku 1971 krátko po vydaní stiahli z predaja. Autor hovorí o osude knihy.

Anton Baláž: Bohovia ročných období

Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vychádza knižný debut známeho slovenského prozaika Antona Baláža Bohovia ročných období. Na pultoch kníhkupectiev sa roku 1971 sotva zohrial, zomlela ho normalizačná mašinéria. Na osud knihy sme sa spýtali autora.

*Od koho si sa dozvedel, že tvoj debut šrotujú? Povedali ti prečo?

Predstav si, že dodnes mi nikto oficiálne neoznámil, prečo tú útlu knižočku krátko po jej vytlačení pohltili šrotovníky papierní a celulózok v Štúrove. Ale z rôznych zdrojov, ktoré vtedy nechceli byť menované, som sa asi o dva týždne dozvedel, že vtedajší ruský konzul v Bratislave Kuznecov sa príšerne rozčúlil, keď ho jeho slovenskí informátori upozornili na knižku akéhosi Antona Baláža, kde sa píše o slovenských ľuďoch v sovietskych gulagoch – hoci len na jednej, jedinkej strane textu. Ale aj to stačilo, aby zatelefonoval vtedajšiemu ideologickému tajomníkovi ÚV KSS súdruhovi Pezlárovi, že nejaký mladý autor sa zrejme odmietol poučiť z Poučenia z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIV. zjazde KSČ a ďalej (dokonca tlačou) šíri lživé a ohováračské informácie o Sovietskom zväze a jeho hrdinskej armáde, a nech to teda urýchlene rieši. To súdruh Pezlár aj urobil. A bol koniec mojej krátkej literárnej slávy a zároveň začiatok dlhoročného zákazu publikovať. Nemusím asi zdôrazňovať, že zasa mi dodnes nikto nepovedal prečo.

*Kto bol iniciátorom terajšieho vydania?

– Ja sám. Ešte roku 1991 sa mi ohlásila Smena, pôvodný vydavateľ knihy, ale kým sme Bohov pripravili do tlače, vydavateľstvo začalo mať ekonomické ťažkosti, vydanie sa odďaľovalo, až došlo k zániku Smeny. Pri likvidácii vydavateľstva sa dokonca stratil rukopis knihy, kde boli uchované pôvodné škrty v texte, na ktorých sme sa dohodli s jej prvým redaktorom Petrom Zajacom v snahe zabrániť tomu, čomu sme nakoniec aj  tak nezabránili. Strata rukopisu ma dosť skľúčila, navyše sa mi nechcelo chodiť ponúkať sa s knižkou po iných vydavateľstvách. Až blížiaca sa šesťdesiatka, vedomie, že Bohovia ročných období a moje poviedky z konca 60. rokov, ktoré už tiež nemohli vyjsť, tvoria dôležitú súčasť mojej tvorivej biografie, boli pre mňa impulzom hľadať pre tieto texty nového vydavateľa. Našťastie som nemusel hľadať dlho. Stačil jeden priateľský telefonát s riaditeľom Slovenského spisovateľa Martinom Chovancom a kniha (dúfam, že to nezakríknem), bude po 32 rokoch konečne na kníhkupeckých pultoch.

*Robil si nejaké zásahy do pôvodného textu?

– Len sme s redaktorkou Ankou Blahovou opravili drobné jazykové a štylistické prehrešky z pôvodného vydania. A v poviedke Milovníci noci, ktorá je spolu s ďalšími doteraz nepublikovanými štyrmi poviedkami súčasťou knihy, som s pomocou pamäti zrekonštruoval jej koniec, keďže ten pôvodný sa mi už nepodarilo vo svojom archíve nájsť.

Pripravila Margita Bíziková