Novinky pre odborníkov

Novinky pre odborníkov

Tri otázky pre riaditeľku SLOVART, G. T. G., Ing. Ľudmilu Grossovú

Už od roku 1993 pôsobí na Slovensku súkromná spoločnosť  SLOVART, G. T. G. (Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava 5), ktorá sa zaoberá dovozom a vývozom odbornej literatúry, udržuje kontakty s vyše 1200 zahraničnými vydavateľmi. Je členom organizácie DISTRIPRESS, čo jej umožňuje zabezpečiť najvýhodnejšie ceny pre klientov, zväčša nižšie ako v krajine vydania. Spoločnosť poskytuje bezplatné konzultácie pri výbere publikácií, organizuje výstavy, vybavuje colné konanie a všetky formality pri dovoze literatúry. Ako sa firme ,,darilo“ vlani a aké sú jej zámery na rok 2006, o tom hovorí jej riaditeľka Ing. Ľudmila Grossová.

* Aký bol váš rok 2005, čím vás prekvapil?

– Vlaňajší rok môžem hodnotiť ako jeden z najúspešnejších. Firma sa síce nerozrástla, ale to ani nebolo naším cieľom. Skôr sme sa sústredili na efektívnosť marketingu a svoje ponuky a požiadavky sme smerovali konkrétnym odborníkom. Inovovali sme softvéry pre našu prácu.

A čím nás rok 2005 prekvapil? Na prekvapenia – príjemné či menej nepríjemné – musí byť pripravený nielen človek, ale aj firma. Milo nás prekvapilo, že na slovenskom trhu sa začínajú predávať odborné učebnice v angličtine spolu s učebnými materiálmi. Vďaka akademickým titulom, ktoré sme ponúkali na slovenskom aj zahraničnom trhu, sa zvýšil náš vlaňajší obrat.

* Aké tituly ste doviezli vlani na náš knižný trh?

– Potvrdila sa doterajšia prax, že zákazníci sa pre kúpu knihy ľahšie rozhodnú, keď si ju môžu fyzicky prezrieť. Preto sa najviac kníh predá počas odborných výstav. Najmä veľké vedecké knižnice majú záujem o encyklopédie, potom nasledujú knižné publikácie zo spoločenských vied, ekonómie, prírodných vied a medicíny. Z technických vied predávame menej, ale to je otázka komerčných vzťahov a zámeru nášho marketingu. Nemôžeme však zostaviť zoznam najpredávanejších titulov, lebo odborné publikácie sa zväčša predávajú iba po jednom výtlačku. Tento predaj nie je vhodný pre klasické kníhkupectvo. Treba individuálny prístup ku klientovi, a to je časovo, personálne i finančne náročné. Zákazníci sa k nám vracajú, ohlas na našu prácu a servis je pozitívny. Na vzájomnej dôvere s klientmi si budujeme a udržiavame dobré meno firmy doma i v zahraničí.

* S akými zámermi vstupujete do roku 2006?

– Svoju činnosť by sme radi sústredili na mailový marketing, dobudovali adresár klientov aj z odborov, ktorým sme sa doteraz nevenovali. Nie je to ľahká úloha, potrebujeme mať dobrý prehľad o edičných plánoch zahraničných vydavateľstiev a podrobne poznať záujem čitateľov o nové tituly. Chceme pokračovať aj v tradícii výstav v Bratislave a ďalších mestách na Slovensku. Už vlani sme zmluvne dohodli podmienky jednotlivých výstavných akcií na tento rok doma i v zahraničí. V našej ponuke nebudú chýbať ani novinky e-books, o ktoré je v zahraničí veľký záujem (ide o tlačenú formu knihy + jej elektronickú podobu a prístup na elektronickú aktualizáciu). Svoje aktivity zameriame aj na zahraničné trhy.

–lč–