Roman Bednár (1942) študoval na Vysokej škole elektrotechnickej v  Bratislave. V roku 1969 emigroval do Nemecka, kde pôsobil ako publicista a lektor. Po revolúcii sa vrátil na Slovensko, ale od roku 2005 trvalo žije v Nemecku. Jeho tvorba zahŕňa historické, psychologické i  kriminálne romány, cestopisy, poéziu i  knihy politicko-filozofickej faktografie.


Vaša literárna tvorba je žánrovo i  tematicky veľmi bohatá. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu? Čo najviac ovplyvnilo vaše literárne smerovanie?

Od detstva som sa dobre cítil vo svete rozprávok a básní. Neskôr som sa venoval histórii, psychológii, filozofii, prírodným vedám. Ako inžinier som k tomu pridal mytológiu, germanistiku, egyptológiu, dejiny Ríma, Južnej Ameriky a Indiánov. Vždy som mal v sebe veľkú, neutíchajúcu zvedavosť. Ako 27-ročný som odišiel do Nemecka. Túžil som spoznať svet Germánov. Fascinovala ma ich kultúra a dejiny, ich genialita v mnohých oblastiach a aj literatúra a  filozofia. V  priebehu rokov som precestoval veľa krajín, a  tak som získal ďalšie vedomosti a  neobyčajné skúsenosti. Literárne a  žurnalistické inšpirácie vo mne doslova explodujú a  v  hlave mám veľa titulov, ktoré ešte chcem napísať. Mal som aj literárne idoly, za všetky spomeniem Vojtecha Zamarovského – som mu vďačný za to, že mi pomohol objaviť svet histórie a prebudiť k nemu lásku. Jeho knihy ovplyvnili moje vnímanie dejín a pomohli mi získať vedomosti, ktoré som zúročil aj v tvorbe.

Od roku 2005 žijete v  Nemecku a  na Slovensku už nepublikujete. Ako sa môžu čitatelia dostať k  vašim knihám? Chystajú sa k novým titulom aj slovenské preklady?

Na Slovensku som vydal 19 kníh, ktoré možno nájsť už len v knižniciach. Moje nové práce vychádzajú iba v  španielčine v  Južnej Amerike. V priebehu rokov mi často písali moji slovenskí čitatelia, aby som opäť niečo vydal na Slovensku. Preto som vytvoril webovú stránku www.roman-bednar.com, kde môžu  zadarmo čítať moje články, poéziu, nové knihy a  ďalšie publikácie, ktoré moja asistentka prekladá do slovenčiny.

V Nemecku pôsobíte ako riaditeľ Tlačového centra Južnej Ameriky. Venujete sa aj propagácii Slovenska, jeho literatúry a kultúry?

Slovensko som veľmi intenzívne propagoval desať rokov vo funkcii riaditeľa Slovenského kultúrneho a tlačového centra v Nemecku. Teraz v novej funkcii pracujem pre Južnú Ameriku, ale ako súkromná osoba sa samozrejme zmienim aj o krajine, z ktorej pochádzam.

Na čom v súčasnosti pracujete?

Pripravujem na vydanie viacero titulov. Momentálne ich plánujem asi pätnásť. Budúci rok vydám v španielčine tri – historický román Arsinoe a Kleopatra, titul Kozmos žije a má vedomie a básnickú zbierku Lyrika múdrosti.