Poézia Milana Rúfusa v pražskom vydavateľstve Protis

Poézia Milana Rúfusa na 14. medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Svet knihy Praha 2008

Pražské vydavateľstvo Protis ako jedno z mála systematicky sprostredkúvajú čitateľom slovenskú poéziu v českých prekladoch. Na tohtoročnom veľtrhu Svet knihy uviedlo najnovšie tituly, preklady Jany Štroblovej – výber z poézie Milana Rúfusa Hudba váhavých slov a zbierku Pominutelnost Jozefa Leikerta (obidve vyšli s podporou Komisie SLOLIA, Literárneho informačného centra). Okrem prezentácie českého výberu básní Milana Rúfusa v prednese samej prekladateľky zazneli jeho verše aj v slovenčine v pásme poézie Mon coeur – Moje srdce, ktoré pripravilo Literárne informačné centrum pri príležitosti nadchádzajúcich básnikových 80. narodenín. O tom, ako si slovenská poézia hľadá cestu k českým čitateľom aj vo všedné dni, nielen počas sviatku knihy, hovoríme s vydavateľom Romanom Polákom.

* Vaše vydavateľstvo Protis sa vydávaním slovenskej poéziu v českých prekladoch podujalo na neľahkú úlohu. Doteraz ste českým čitateľom priblížili Danu Podrackú, Petra Gregora, Jozefa Leikerta, Milana Richtera či Mariána Hattalu, prečo by mali poznať ich tvorbu?

– Naša spoločná história nás oprávňuje a podnecuje, aby sme stále poznávali aj súčasných slovenských autorov. Keďže sa po slovensky u nás už žiaľ nečíta ako predtým, tak musíme slovenských autorov prekladať do češtiny. Verím, že to je dôležité.

* Podľa akých kritérií si vyberáte autorov?

– Každý z autorov, ktorých ste uviedli, je iný, ku každému z nich mám osobitý vzťah. Napríklad texty Petra Gregora sú ironické, dielo Milana Rúfusa je zasa duchovné, veľké, jeho poézia je hlboká. Každý z týchto slovenských básnikov je veľmi dobrý, preto som si ich vybral.

* Rúfus v preklade Jany Štroblovej sľubuje silný čitateľský zážitok.

– Milana Rúfusa si Jana Štroblová vybrala sama, z čoho mám ako vydavateľ radosť. Jej preklady vychádzajú zo srdca a sú naozaj veľmi kvalitné.

* Vydávanie poézie nie je lukratívne, hodláte v tomto edičnom zameraní vytrvať?

– Možno je to skôr otázka pre psychiatra… (smiech). Vydavateľstvo Protis existuje od roku 1993 a nikdy nevydávalo lukratívnu literatúru. Zameriavame sa predovšetkým na menšinové žánre, najmä poéziu alebo pôvodnú českú prózu, ktorá však nemá charakter bestsellerov. Ak sme to vydržali pätnásť rokov, tak to bude už asi posadnutosť. Som presvedčený, že to má zmysel, a preto to robím.

* Určite vás táto práca veľmi teší, keďže v najnovších tituloch ste uvedený ako autor grafickej úpravy.

– Je to naozaj práca, ktorá mi prináša uspokojenie, grafická úprava knižiek je istý spôsob realizácie, baví ma to.

Jarmila Wankeová