Vydavateľstvo Don Bosco pokračuje po veľkom úspechu ďalším ročníkom edície Viera do vrecka (Edícia VDV), v ktorej každý mesiac prinesie praktickú príručku pre kresťanov.


 Ako vznikol nápad vydávať tieto príručky a čo je ich hlavným zameraním?

Bolo by nefér tvrdiť, že myšlienka vydávať niečo také je záležitosťou posledných rokov. Kňaz Ján Bosco v 19. storočí a pred ním ešte ženevský biskup František Saleský na prelome 16. a 17. storočia šírili letáky, resp. brožúry, v ktorých vysvetľovali katolícku vieru a reagovali na vtedajšie aktuálne otázky. Vo vydavateľstve Don Bosco sme sa v roku 2010 len vrátili k týmto koreňom, oprášili sme ich a zistili sme, že to stále funguje. Je to séria praktických príručiek pre každého kresťana. Každý mesiac vychádza jedna brožúra s konkrétnou témou, ktorá je spracovaná zrozumiteľným jazykom a snaží sa využiť aktuálne poznatky z danej oblasti a odpovedať tak na otázky, ktoré si kladú predovšetkým kresťania. Nevyhýbame sa pritom ani háklivým témam, o ktorých možno cirkev na Slovensku nehovorí alebo často sa k nim ani nevie vyjadriť.

 Aké je autorské zázemie edície, z akých požiadaviek súčasných kresťanov, prípadne aj nekresťanov autori vychádzajú?

Autormi sú predovšetkým slovenskí autori, kňazi i laici, ktorí sú odborníkmi v danej problematike, poznajú ju takpovediac zblízka, ale vedia o nej písať pútavo a jasne. Autori vychádzajú často zo svojich skúseností z  pastorácie či podnetov čitateľov, ktorí majú možnosť vyjadriť sa v každoročnej čitateľskej ankete.

 Na webovej stránke avizujete, že predplatitelia príručiek môžu vyhrať zaujímavé ceny, prípadne kúpiť si knižky z edície s praktickým zakladačom. Aký je doterajší čitateľský záujem?

V závere roka 2011 mala už Viera do vrecka takmer 10 000 predplatiteľov a ďalších 2 000 čitateľov si kupuje jednotlivé knižky pravidelne alebo príležitostne cez náš internetový obchod, v kostoloch či v kníhkupectvách.

S riaditeľom vydavateľstva Jánom Miškom sa zhovárala Marta Bábiková