Cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice SAKAČIK za rok 2012 získala Turčianska knižnica v Martine. Pri tejto príležitosti nám povedala niekoľko slov jej riaditeľka Katarína Vandlíková.

Ako vnímate získanie tohto prestížneho ocenenia?

Spolu s kolektívom ho vnímam ako záväzok a motiváciu do ďalšej práce. Verím, že prispeje k zviditeľneniu knižnice, veď nielen verejnosť, ale neraz aj knihovníci zabúdajú, že v Martine okrem Slovenskej národnej knižnice pôsobí aj verejná regionálna knižnica.

Cenu ste dostali za projekt vzdelávajme sa spolu… realizovaný v rámci spolupráce Poľsko – slovenská republika. Môžete ho predstaviť bližšie?

Jeho cieľom bola inovácia metód a  foriem práce so znevýhodnenými skupinami používateľov (nezamestnaní, zdravotne postihnutí, príslušníci národnostných minorít, obyvatelia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku, matky na materskej dovolenke). Výnimočnosťou projektu boli osobné stretnutia používateľov na oboch stranách hraníc, zamerané na kultúrnu výmenu a vzdelávanie (napr. kurzy práce s PC) – poľskí lektori prednášali, resp. viedli tvorivé dielne slovenským používateľom a naopak. Naše
skupiny si prezreli Pszczynu, Żywiec, ochutnali tamojšie špeciality a u nás zas navštívili poľskí hostia Slovenské národné literárne múzeum a Múzeum slovenskej dediny. V knižnici sme vybudovali prednáškovú miestnosť na vzdelávacie aktivity, rozšírili počet študijných miest, dobudovali sa informačné pracoviská i podmienky na počítačové vzdelávanie.

Aké máte plány v tomto roku?

S naším poľským partnerom budeme realizovať projekt Prečo čítať deťom? (aktivity knižnice pre rodičov a deti v predškolskom veku), cieľom ktorého je posunúť sa dopre
du v práci s najmenšími čitateľmi knižnice v predškolskom veku a ich rodičmi či opatrovateľmi. Okrem medzinárodných realizujeme aj menšie projekty (MK SR, Hodina deťom, COOP Jednota a pod.). Dnes si už ani neviem predstaviť činnosť knižnice bez realizácie takýchto projektov, hoci si vyžadujú zvýšené nároky na všetkých pracovníkov.