Eulália Sedláčková získala vlani titul Rytier dobrej knihy. V roku 2010 totiž založila Vydavateľstvo SEN, no okrem toho je i pedagogičkou a vedeckou pracovníčkou na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu vydávať knihy?

Knihy ma sprevádzali po celý život. Nebola som len čitateľom, ale aktívne som sa podieľala aj na ich vzniku. Publikovala som desiatky prác z histórie medicíny, farmakológie, zdravotníctva... Po rokoch úvah som založila vydavateľstvo. Chcela som pomôcť ľuďom, ktorí nenašli spôsob, ako svoje rukopisy posunúť k čitateľom. Musím zdôrazniť, že nejde o nijaké „ziskové“ vydavateľstvo – do jednotlivých vydaní kníh vkladám vlastné finančné prostriedky a odmenou pre mňa aj autorov sú iba knižky.

Na ktoré tituly z vášho vydavateľstva by ste upozornili?

Úplnou náhodou sú to zatiaľ knihy žien, pričom sa nevyhýbam nijakým žánrom ani témam. Mojou prvou autorkou bola Zdenka Laciková a jej zbierka básní Rátanie splnov. Za svoju literárnu tvorbu získala viacero ocenení a dlhodobo sa venuje knižným ilustráciám. Viliam Turčány ju označil za jednu z najtalentovanejších poetiek súčasnosti. Následne vyšiel básnický debut Jany Vozníkovej Súhvezdie snov. Z pera Viery Švenkovej som vydala dve knižky pre deti O múdrej

Aničke s ilustráciami L. Hlávkovej a Anička má bračeka s ilustráciami Z. Lacikovej, a druhé vydanie filozofických, historických a politických esejí Rýchlokurz sebaobrany. Vlani som ponúkla čitateľom knižku spisovateľky a dlhoročnej redaktorky Slovenky Dagmar Wagnerovej-Škamlovej Potykajme si, Eros! V spolupráci s vydavateľstvom Forza Slovakia som pripravila titul kuvajtskej spisovateľky a maliarky Thurayi Al-Baqsami Sviečky v pivnici o vojne v Golfskom zálive. Tento rok vyšiel román publicistky Tatiany Jaglovej Znamenie ohňa. Okrem toho pripravujem svoju odbornú knihu o vzťahu filozofie, vedy a medicíny. Na záver len toľko: som rada, že sa mi podarilo zrealizovať svoj sen o vydávaní kníh a dokázala som splniť sny aj ďalším autorom.