Nemecká sociologička Gabriele Kuby (1944) v knihe Globálna sexuálna revolúcia (Lúč 2013) tvrdí, že vo svete vládne nová ideológia, tzv. rodová rovnosť. V dňoch 7. – 10. októbra pricestovala na Slovensko, aby v štyroch mestách (Bratislava, Ružomberok, Košice, Banská Bystrica) ponúkla obsah tejto knižky formou prednášok.

 

Čo vás motivovalo napísať knihu o sexualizácii spoločnosti?

Asi pred desiatimi rokmi som prišla na to, že dereguláciou akýchkoľvek sexuálnych obmedzení a ich uvoľnením dochádza k najväčším škodám. Vo svete existuje nová filozofia, nazývaná genderizmus. Je to vlastne zrovnoprávnenie pohlaví, keď prestaneme rozlišovať medzi mužom a ženou. V roku 2006 som napísala prvú kritickú knihu o gender mainstreamingu a odvtedy pozorujem, že táto revolúcia stále rýchlejšie a rýchlejšie napreduje. Neskôr som pocítila nutkanie zhrnúť nielen jeden aspekt sexualizácie spoločnosti, ale obsiahnuť celú problematiku do jednej knihy, a tak vznikla Globálna sexuálna revolúcia. Jej podtitul Strata slobody v mene slobody hovorí o tom, prečo považujem tento trend za taký nebezpečný. Sexuálna revolúcia sa nám podáva ako sloboda, ale v podstate sa táto sloboda mení na novú totalitu. U nás v Nemecku už nie je možné kritizovať lesby, gayov, bisexuálov a transsexuálov bez toho, aby sa človek nestal predmetom veľkej kritiky zo strany verejnosti. A to znamená byť vylúčený nielen z verejného života, ale stratiť napríklad prácu, a tým nemať žiadne šance na kariérny postup, a okrem toho je takýto človek stále viac a viac trestne stíhateľný. Zákony sú totiž koncipované tak, že vyjadrenie skutočnosti alebo faktov sa v súčasnosti považuje za diskrimináciu a osočovanie. Taktiež som bola napadnutá, keď som verejne vyhlásila, že 70 percent HIV pozitívnych ľudí sú muži, ktorí majú pohlavný styk s mužmi. To sa už nesmie povedať. A pritom je táto informácia pre mladých, hlavne homosexuálnych mužov, veľmi užitočná, mali by sa ju dozvedieť. A týchto skutkov neustále pribúda. Mnoho ďalších kresťanov bolo prenasledovaných za kritiku gender mainstreamingu.

V knihe uvádzate niekoľko riešení, ako opätovne nastoliť základné kresťanské hodnoty. Za najdôležitejšie však považujete prerušiť špirálu mlčania. čo by ste odporučili našim čitateľom: ako a kde začať hovoriť o tomto probléme?

Hovoriť o tom, aká je skutočnosť, je naozaj veľmi dôležité. Musíme to však robiť bez strachu a s láskou k tým, ku ktorým hovoríme, nech je
to ktokoľvek. A každý na svojom mieste, či už v rodine, na pracovisku… Pretože to bude stále ťažšie a ťažšie. Keď budeme permanentne mlčať, budeme mať čoraz väčší strach povedať pravdu, bude ťažšie presadiť sa a bude nás to stáť oveľa viac. Všetky verejné prieskumy, ktoré boli v Nemecku urobené, ukazujú, že mladí si chcú založiť rodinu, túžia po nej a po klasickom spôsobe života. Dúfame, že povstanú a povedia, že musíme zastaviť túto tendenciu, ktorá rodinu ničí.