V meste Našice, bráne do Slavónska, sídli Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku (ÚKS), ktorú nám predstavila jej vedúca Mgr. Ružica Vinčak.


• Aké postavenie má knižnica menšinového národa?
Keďže Našice sú centrom kultúrno-spoločenského života Slovákov v Chorvátsku, práve tu 10. novembra 1998 na podnet Úradu pre národnostné menšiny CHR založili Ústrednú knižnicu Slovákov ako súčasť Chorvátskej národnej knižnice a čitárne so sídlom v priestoroch Pejačevićovho kaštieľa. Sme jediné knižničné zariadenie na úrovni okresnej knižnice s knižným a časopiseckým fondom slovenskej proveniencie v Chorvátsku a naša činnosť je zameraná predovšetkým na zachovanie, pestovanie a prezentáciu slovenského jazyka, kultúry a osobitosti slovenskej menšiny. Fond obsahuje 3600 zväzkov, je odborne spracovaný a úplne sprístupnený všetkým používateľom. Služby každý rok pravidelne využíva priemerne 70 osôb (z toho až 70 % detí a mládeže) a 20 kolektívnych členov (združení, spolkov a škôl).

• Viem, že aj v iných chorvátskych mestách sú zriadené knižnice pre menšiny, ako fungujú?
Doteraz sme založili 5 pobočiek: v Záhrebe na katedre slovakistiky, v Osijeku na Filozofickej fakulte, v Mestskej knižnici v Iloku, v knižnici v Lipovljanoch a v Matici slovenskej v Rijeke. Služby našej knižnice aj s pobočkami pravidelne využíva približne 300 používateľov. Pracujú v rámci väčších mestských verejných knižníc a financuje ich chorvátske ministerstvo kultúry. Takéto pričlenenie umožňuje, aby sa zachovala kvalita odbornej práce, keďže väčšie verejné knižnice majú dobré personálne zázemie aj programovo-technické vybavenie. Knižnice sú otvorené širokej verejnosti, teda prostredníctvom slovenských kníh a časopisov je slovenská kultúra permanentne prítomná v majoritnom chorvátskom prostredí.

• Kde sa skrýva najväčší poklad knižnice?
My ho neskrývame, práve naopak, ponúkame! Je to regionálna zbierka croslovacík, ktorá zahŕňa všetky publikácie viazané na slovenskú menšinu v Chorvátsku, alebo ich autori sú slovenského pôvodu, momentálne ju tvorí približne 120 jednotiek. Zbierka je sprístupnená v dvojjazyčnom tlačenom katalógu aj pdf podobe na internetovej stránke knižnice.

• S akými problémami sa najčastejšie stretávate pri poskytovaní služieb?
Najviac nás päta tlačí v oblasti akvizície, obnovy a aktualizácie fondu. Aj vzhľadom na neveľký priestor sa starších kníh zbavujeme. Nakupujeme len kvalitnú odbornú literatúru, zo starších berieme diela slovenských klasikov, knihy pre deti vždy musia byť tie najnovšie... Samozrejme, budeme vďační za každú pomoc a knižné dary. Veľmi by sa nám zišli multimediálne materiály, DVD a CD so slovenskou hudbou, filmami, lexikóny, encyklopédie, príručky z najrozličnejších oblastí života a vedy. Naši návštevníci hľadajú publikácie o slovenskej ľudovej kultúre, legendy a historické zaujímavosti...


 

Ak by ste chceli obohatiť slovacikálny fond niektorej z menšinových knižníc v Chorvátsku, obráťte sa na Ružicu Vinčak, Hrvatska narodna knižnica i čitaonica Našice/ ÚKS, Pejačevićev trg 5, Našice 31500, e-mail: knjiznica.nasice zavinac gmail.com.