Peter Kresánek predstavuje publikáciu zo svojho vydavateľstva Simplicissimus

Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok

Na Bibliotéke zaujala návštevníkov obrazová publikácia, ktorá síce nemala rezervovanú samostatnú prezentáciu, ale patrilo jej výnimočné postavenie v stánku Vydavateľstva Simplicissimus. Publikácia Slovensko ilustrovaná encyklopédia pamiatok je totiž jediným knižným titulom tohto vydavateľstva. Ako hovorí zakladateľ vydavateľstva a zároveň autor knihy Peter Kresánek vydavateľstvo vzniklo preto, aby mohol vydať túto knihu tak ako si predstavoval. Publikácia na takmer tisíc stranách obsahuje 1109 hesiel, skoro 6000 originálnych fotografií s podrobnými popismi, 110 trojdimenzionálnych ilustrácií vybraných slovenských hradov, kaštieľov, kláštorov, chrámov, múzeí ľudovej architektúry a 28 priestorových obrázkov historických miest. Hoci autora pozná verejnosť najmä ako primátora hlavného mesta SR Bratislavy (1990 – 1998), je v prvom rade historikom umenia , venoval sa najmä výskumu pamiatok. Práve svoje odborné vedomosti uplatnil pri tvorbe tejto knihy. Požiadali sme Petra Kresánka, aby našim čitateľom priblížil nielen encyklopédiu, ale aj svoje editorské skúsenosti.

·        Ako sa zrodil nápad na takúto publikáciu, čo bolo hlavnou hybnou silou pre vás?

– Pôvodne to mal byť bedeker, aký už pre každú významnejšiu krajinu Európy vydalo vydavateľstvo Dorling Kindersley, respektíve dávnejšie diela francúzskych vydavateľstiev Hachette a Gallimard. Fascinovala ma ich zrozumiteľnosť a názornosť, najmä atraktívne trojdimenzionálne kresby pamiatkových objektov a miest, ktoré bez nudného textu umožňujú nahliadnuť do ich vnútra. Sprevádzal som zahraničných návštevníkov, ktorí absolvovali tzv. kultúrno-vedecké cesty po pamiatkach Slovenska. Hĺbka ich poznania z iných regiónov Európy bola výzvou .Chcel som aby aj o Slovensku dostali informácie, ktoré budú pravdivé, hlboké ale najmä podávané zaujímavou formou. Moja skúsenosť je taká, že tento spôsob je príťažlivý aj pre slovenských i veľmi mladých čitateľov, najmä, keď sa do väčšiny pamiatok dá dostať len po zložitom hľadaní a bežné informácie sú nepresné, až zavádzajúce. Seriózny a dodnes neprekonaný Súpis pamiatok z roku 1969 je úzko odbornou publikáciou.

·        Materiály do publikácie, najmä obrazové, ste zbierali niekoľko rokov – ako vznikala a rozširovala sa vaša zbierka?

– Fotografie, texty a výkresy, ktoré by tam mali byť, som mal „v hlave“ a v písanom scenári už v roku 2004. Pravdaže, obrázky viacerých výtvarných diel pribúdali pri fotografovaní v interiéroch. Ich všeobecne neznáma krása a množstvo napokon spôsobili, že z bedekra je podrobná encyklopédia. 

·        Koľko pamiatok ste do publikácie zaradili, ako ste výber zostavili (zostali ešte nejaké nezaradené, prípadne nespracované)? Podľa akého kľúča ste zoraďovali jednotlivé heslá?

– Miest a obcí je v encyklopédii 1109, ale každé heslo obsahuje svoj počet pamiatok v lokalite, takže ich bude niekoľko tisíc. Výber bol jasný – musí to byť pamiatka (hoci aj najzabudnutejšia), ktorá stojí za návštevu, do ktorej možno niekoho priviesť a o ktorej sa dá povedať niečo zaujímavé. Pravdaže nie legendy, ale vecné fakty o umeleckej stránke, o zaradení v európskom kontexte. Mnoho čitateľov tam hľadá svoje rodisko, či známe miesto.

·        Ako vyzerala práca na finalizovaní encyklopédie – kto tvoril pracovný tím?

– Cestám po Slovensku predchádzali veľmi nepríjemné vybavovania vstupov a povolení na fotografovanie. Napokon priamo na miestach vládla väčšinou ochota. S kolegom Stanislavom Jakubekom, ktorý riadil auto a vykonáva aj ekonomickú administratívu projektu, sme navštívili každú pamiatku. Fotografické zábery som vyberal a formátoval osobne. Väčšinou nás sprevádzal aj mladý profesionálny fotograf Matej Longauer, ktorý všetky fotografie potom upravoval. Nekonečná bola práca na trojdimenzionálnych výkresoch pamiatok, ktorých počet urobil z publikácie unikát. Napokon mnohé z výkresov sú dielom viacerých rúk. Od digitálnej podoby, korektúry, až po výtvarné prepracovanie. Mená takmer stovky študentov, architektov, výtvarníkov a mnohých ochotných konzultantov sú uvedené v publikácii. Obrázky i texty k hradným ruinám robili odborníci, Martin Bóna a Michal Šimkovič. Výsledná podoba encyklopédie je však dielom knižného grafika Rasťa Macha, ktorý viac ako tri roky trpezlivo denne zalamoval, ale potom veľakrát prerábal, rozširoval stránky, podľa mojich stále aktualizovaných požiadaviek. To by si žiadne tradičné vydavateľstvo nemohlo dovoliť. Dielo by však neexistovalo, keby sme neboli našli priateľov a známych, ktorí na práce, honoráre a tlač, neboli požičali peniaze.

·        Pri formáte a členení knihy ste sa inšpirovali zahraničnými publikáciami známych zahraničných vydavateľstiev Dorling Kindersley, resp. Gallimard, dokonca ste odkúpili licenciu. Pri tejto spolupráci neprejavili záujem o vaše dielo?

– Koncept publikácií vydavateľstva Dorling Kindersley je taký vykryštalizovaný a všeobecne už zrozumiteľný, že by bolo bývalo chybou ho nejako meniť. Rozsah a podrobnosť našej encyklopédie, ako aj to, že je zameraná len na pamiatky výtvarného umenia a architektúry a nie na ostatné turistické informácie (iné oblasti kultúry, história, príroda, kuchyňa, a podobne), bol pre nich nevhodný. Ale najmä rozsah a obrovské finančné náklady boli pre normálne ekonomicky fungujúce vydavateľstvo neprijateľné.

·        Aký ohlas je na vašu encyklopédiu, pre aký okruh čitateľov je určená?

– Musím objektívne povedať, že veľmi dobrý. Kniha nemala reklamu a je dostupná najmä cez internet, napriek tomu ju vozíme aj do najodľahlejších častí Slovenska. Je určená bežnému kultivovanému čitateľovi a z doterajšej skúsenosti môžem povedať, že na vzdelaní, resp. profesii vôbec nezáleží. Veľmi ma teší ocenenie knihy na nedávnom knižnom veľtrhu Libri v Olomouci, kde získala najvyššie ocenenie. V prostredí pre nás už dnes cudzom to možno označiť za celkom objektívne.  

·        Kde je možné knihu kúpiť resp. objednať, chystáte aj preklad ?

– Knihu je možné objednať a dohodnúť všetky podrobnosti na adrese www.simplicissimus.sk. Teraz v decembri vychádza aj anglická mutácia.