Všetko o filme alebo Klapka.sk

Všetko o filme alebo Klapka.sk

Nová špecializovaná predajňa Klapka.sk, ktorú v polovici mája otvoril Slovenský filmový ústav (SFÚ), prináša odborníkom-filmárom aj laickej verejnosti pestrý výber literatúry o filme v klasickej knižnej forme, na CD i DVD. V predajni na Grösslingovej ul. 43 (811 09 Bratislava 1, tel.: 02/ 5263 0642) som sa porozprávala s pracovníčkou Evou STUDENIČOVOU.

* Predajňa s výstižným názvom Klapka.sk je otvorená už päť mesiacov. Našla si už okruh stálych zákazníkov?

– Áno, samozrejme. Veď sídlime oproti nášmu zriaďovateľovi – Slovenskému filmovému ústavu. Vyhľadávajú nás predovšetkým odborníci, najmä filmoví tvorcovia, herci, študenti. Našli nás už aj klienti zo zahraničia.

* Na vašom logu i nad vchodom do predajne si nemožno nevšimnúť pod nadpisom Klapka.sk slogan ,,vaša brána do sveta filmu“.  Je to naozaj tak? Čo všetko ponúkate?

– Usilujeme sa naozaj ,,otvoriť“ pomyselnú bránu do pútavého sveta filmu všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto umeleckú oblasť. Ponúkame v prvom rade produkciu Slovenského filmového ústavu – knižné publikácie, zborníky, periodiká, teda mesačník Film.sk, Filmovú ročenku, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze KINO IKON a DVD. Ďalej máme pre našich zákazníkov i výber knižných titulov z Divadelného ústavu a cestopisné dokumenty P. Barabáša (13 filmov na DVD, 4 DVD kolekcie s 3 filmami a 1 DVD kolekciu s 10 filmami) z dielne K2 STUDIO. Na nové tituly sa usilujeme priebežne upozorňovať návštevníkov a propagovať ich, ako napríklad teraz novinku SFÚ o populárnom režisérovi  Jánovi Kadárovi. Zo zahraničnej literatúry máme k dispozícii zatiaľ iba český filmový časopis Cinepur a niekoľko knižných titulov, ale perspektívne sa záber rozšíri. Okrem toho máme aj doplnkový sortiment – plagáty k slovenským a zahraničným filmom i tričká s filmovou tematikou.

* O ktoré tituly bol doteraz najväčší záujem?

– Za uplynulé mesiace sa úspešne predávala publikácia Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky (J. M. Lotman), zborníky Interpretácia a film i Postava, herec, hviezda vo filme. Záujem  bol aj o monografie režisérov, najviac sa predávali Spletité cesty Wima Wendersa, Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka a titul Kameraman Stanislav Szomolányi. Okrem kníh by som rada upozornila aj na knižné vydania scenárov (väčšina z nich je aj na DVD v predaji), ktoré tiež upútali zákazníkov: 3 scenáre (D. Hanák), 5 scenárov (O. Šulaj, M. Leščák, D. Dušek, M. Šulík). V našej predajni treba okrem kníh spomenúť aj DVD. Najväčší záujem je o DVD Medená veža, potom nasleduje Orlie pierko, Ružové sny, Postav dom, zasaď strom, Pacho, hybský zbojník.

* Nie každý má možnosť zájsť do predajne. Ako zabezpečujete objednávky?

– Samozrejme, nespoliehame sa iba na priamy predaj, ale umožňujeme zákazníkom objednať si ten-ktorý titul telefonicky, mailom či písomne. Objednávky zasielame potom na dobierku. Možno platiť aj priamo na účet SFÚ, alebo uhradiť faktúru.

* Ešte dôležitý údaj: kedy je predajňa otvorená?

– Predajňa je otvorená zatiaľ len v pracovných dňoch v popoludňajších hodinách – v pondelok a piatok od 13.00 do 17.00 hod., ostatné dni, teda utorok, streda, štvrtok od 14.00 do 18.00 hod. Bližšie informácie možno získať na kontaktných adresách:

mail: klapka@klapka.sk alebo na stránke www.klapka.sk, tel.: 02/ 5263 0642.

Klapku.sk navštívila Lýdia Čelková