Vedec a podnikateľ Štefan Kassay (1941) študoval na vysokej škole technickej v Košiciach a na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 2002 bol vymenovaný za profesora v odbore inžinierstvo riadenia priemyslu. Je členom Európskej akadémie vied a umení a predsedom dozornej rady spoločnosti I. D. C. holding v Bratislave. Publikoval vyše 50 monografií, jeho životným dielom je pentalógia Podnik a podnikanie.

Svoj život zasvätil prepájaniu vedy a praxe, v pentalógii Podnik a podnikanie (VEDA) zúročil svoje dlhoročné skúsenosti z vedenia veľkého podniku. Vlani sme čitateľom priblížili jej štvrtý zväzok venovaný interným procesom, tento rok sa pentalógia uzavrie posledným zväzkom.


Nedávno ste vydali štvrtý zväzok pentalógie a momentálne pracujete na poslednom, piatom zväzku. Akej problematike sa venuje a kedy si ho čitatelia budú môcť zakúpiť?

Musím sa priznať, že formovanie obsahovej štruktúry pentalógie prešlo neobyčajným vývojom. Spôsobili to prudké zmeny a okolnosti v celosvetovom rámci. Všetko je dnes inak, ako v časoch prípravy obsahu celej pentalógie pred niekoľkými rokmi. Kríza, rast kriminality, terorizmus, nečakané živelné pohromy, strach ľudí o svoju budúcnosť i budúcnosť svojich detí, obavy o prežitie alebo dôstojný život v budúcich rokoch. Môže sa to javiť ako prehnané. Ale už samotný vývoj nezamestnanosti mnohým rodinám rúca plány a mení ich situáciu. Stretávame sa dokonca i s tým, že aj v slušných rodinách deti okradnú svojich rodičov, svoju dlhodobú životnú perspektívu napriek dobrej výchove a rodičovskému vzoru zamenia za okamžitý zážitok a voľný, bezprácny život v duchu hesla „Užívaj si dnes, zajtra to už nemusí byť možné“. Takéto počiny často vedú aj k tragédiám. Trúchlivosť myšlienok a zloba okolia zasievajú beznádej a spravidla i vzdanie sa, upustenie od svojich túžob a predsavzatí. Strata ideálov sa premieta aj do spoločenského pohybu, hrozia štrajky, vzbury a môže to viesť k pádu hoci aj dobrých fabrík, ku kolapsu, ktorý zahlušuje ďalšie nádejné životy.

Toto všetko nemožno nechať nepovšimnuté. A tak som sa i ja opytoval: Aká je budúcnosť ľudstva? Aký je zmysel života a, samozrejme, i zmysel podnikania? A zrazu hlavná téma piateho zväzku Učenie a rast nadobudla úplne iné kontúry. Učenie sa čomu, učenie sa v akom prostredí, aký rast, ak sú prírodné zdroje limitované? Záľaha otázok o človeku, o podnikaní a o tom, čo je pre človeka nového sveta dôležité. Celý piaty zväzok je už napísaný. Postupne ho s grafikom zalamujem a verím, že koncom roka si ho už budú môcť čitatelia zakúpiť v obchodoch. A ešte akoby upozornenie – netvrdím, že predostieram konkrétne odpovede na všetky otázky. Určite však načrtávam dosť podnetov na to, aby sme sa zamysleli nad vlastným správaním a pokúsili sa svojím dobrom tento svet uspôsobiť tak, aby boli ľudia šťastnejší a nachádzali vo svojom okolí žiaducu ozvenu.

Tento rok chystáte aj vydávanie pentalógie po častiach v inej úprave a väzbe. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu a ako bude projekt vyzerať?

Každý zväzok pentalógie má hmotnosť viac ako 3,5 kg. Dokonca mi ktosi povedal, že si dal tú námahu a odvážil štvrtý zväzok. Ručička váhy vraj prekročila 4 kg. Taká kniha je cenovo náročná, stojí okolo 100 Eur a dá sa študovať iba za stolom doma alebo v knižnici. A tak som si v prvom okamihu pomyslel na našich študentov, presnejšie študentky, aké by to bolo fajn, ak by sa im knižka zmestila do kabelky a mohli ju študovať hoci aj cestou v autobuse alebo niekde v čakárni. Potom, v návale práce, som na tento nápad pozabudol. Avšak už po vydaní prvého zväzku pentalógie zazneli hlasy od samotných študentov, že s takou objemnou knihou sa ťažko narába najmä pri hľadaní konkrétnej témy. Pravdupovediac, tušil som to, preto som na to pamätal už pri redigovaní, a tak prvý zväzok obsahuje aj plagát formátu A0 s podrobným obsahom. Predstavoval som si to tak, že študent si tento plagát prilepí na stenu pri svojom pracovnom stole, aby sa mohol v knihe ľahko orientovať, a potom si už len nalistuje príslušnú stranu. Stretol som sa aj s tým, že si študenti aktuálne strany xeroxujú. Očakávali sme, že kniha sa bude vzhľadom na cenu dosť ťažko predávať. V Moskve sa pri prvom rokovaní dokonca nazdávali, že kniha vo formáte B4, na kriedovom papieri a v tvrdej väzbe je určená iba na propagáciu a komerčné vyjednávanie a už tam zvažovali, či ju nevydať v menšom formáte. Taký návrh odznel aj pri prezentácii prvého zväzku od rektora Vysokej školy manažmentu Branislava Lichardusa. Napokon sme sa s riaditeľom vydavateľstva VEDA Milanom Brňákom rozhodli, že založíme nový edičný rad s názvom Podnik a podnikanie a dáme sa na to. Spracoval som nové rozvrhnutie obsahu celej pentalógie a dohodli sme sa na postupe prác a časovom harmonograme. Počas dvoch rokov chceme vydať 20 až 22 knižiek formátu A5. Momentálne sú do tlače pripravené prvé štyri publikácie. Oproti prvému, takmer 700-stranovému zväzku sa viditeľne mení vonkajší vzhľad. Jedna knižka má do 200 strán. Obsahuje menej grafických prvkov a je vydávaná v dvoch farbách.

Pentalógia vychádza i vo viacerých jazykových mutáciách (anglickej, maďarskej, poľskej a ruskej). Komunikujete pri vydávaní aj so zahraničnými vydavateľmi? Ako sa vám s nimi pracuje?

So zahraničnými vydavateľstvami komunikujem iba príležitostne, je to kompetencia riaditeľa vydavateľstva VEDA SAV. V každom partnerskom vydavateľstve v zahraničí sme dohodli iné podmienky. Nie so všetkými sa však pracuje rovnako. Často sú to tvrdé vyjednávania. Napríklad vo vydavateľstve Nauka v Moskve urobili geniálny ťah, ani jednu knihu nedali do distribučnej siete, svoje zisky z predaja obetovali v prospech čitateľov veľkorysým spôsobom. Vybrali najväčšie a najnavštevovanejšie knižnice v Rusku a všetky knihy poskytli do ich knižného fondu, aby ich tak sprístupnili čo najväčšiemu počtu záujemcov. Ale ako vidno, výsledok je tu. Knihy vychádzajú aj v zahraničí a čitatelia majú o ne záujem. Potešilo ma i to, že kniha sa dostala aj do kremeľskej knižnice, čo je pre autora osobitým vyznamenaním. Celkom rád by som vedel, ako sa predávajú tieto knihy v jednotlivých krajinách, ale niet toho, kto by mi to vyzradil. Neprichodia mi síce z predaja žiadne výnosy, ani rubeľ, ani forint, ani žiadna iná mena, ale i tak by som rád vedel, ako sa mojim knihám vo svete darí.

Pod gesciou európskej akadémie vied a umení vychádza kompletne všetkých päť zväzkov. Je nezvyčajné, že slovenskému autorovi sa takto vydávajú publikácie. ako sa to podarilo vám?

Nemyslím si, že ide o niečo výnimočné, aj keď vždy rozhoduje téma, spôsob jej spracovania, predpokladaný čitateľský záujem a komerčné podmienky. Mám pocit, že sa mi podarilo „trafiť“ témou do spektra záujmu vedeckých inštitúcií, ktoré vzácnym spôsobom nachádzajú príležitosti na prepojenie vedy a podnikania. Už samotný titul pentalógie napovedá, že kniha by akadémiu mohla zaujať. A naozaj, zaujala. Ešte doplním, že publikácií o manažmente je neúrekom. Police v obchodoch sa prehýbajú od ich množstva. Takmer všetky serióznejšie knihy s touto témou sú však preklady zahraničných autorov. Tak je to aj v ostatných postsocialistických krajinách. Z týchto kníh sa zostavujú študijné programy, podľa nich sa na univerzitách a vysokých školách vyučuje už 20 rokov. Život však ukázal, že nie sme v takej situácii, aby sme tieto znalosti naplno uplatnili v praxi našich podnikov. Preklady sú zväčša od autorov z USA. Ale Amerika je Amerika, tam to funguje. V našich podmienkach je však všetko inakšie. Sme vo vleku minulosti, v našom vedomí ešte stále rezonujú návyky plánovanej ekonomiky a príslušného správania. Sme malá krajina, máme svoju V4, ale i tak sa odlišujeme mentalitou, stupňom samostatnosti, staviame sa do konkurenčného súťaženia so Západom ako Liliputánci s Goliášom. Napriek všetkému sme zaznamenali obrovský rast a mnohé podniky sú dôstojným konkurentom najväčších nadnárodných korporácií. Aj v mojom podniku dosahujeme solídne výsledky a v mnohých smeroch sme sa stali lídrami prinajmenšom v európskom meradle. To bol vlastne hlavný popud, aby som písal knihy o podnikaní, odovzdal svoje osobné skúsenosti z praxe a pomohol aj iným podnikom. Zahraničné vydavateľstvá okamžite pochopili, že ide o knihu, aká na trhu doteraz nebola, čo bolo aj istým uľahčením pri prvých rokovaniach.

Okrem podnikania a písania publikácií sa aktívne zapájate aj do ekonomickej diplomacie. Ako prebieha táto misia v zahraničí?

Prebieha podľa záujmu predstaviteľov našich zastupiteľstiev v zahraničí a podľa mojich časových možností. Môj režim je naplnený pracovnými povinnosťami v rámci môjho holdingu, písania pentalógie a množstva odborných článkov, komunikácie s novinármi a podobne. Už pri prvých konzultáciách s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí som sa stretol s neobyčajným záujmom a ochotou. Myšlienku ekonomickej diplomacie aj v podobe šírenia významných slovenských artefaktov, ktoré majú čo povedať svetu, podporuje sám minister Miroslav Lajčák. Výnimočne podnecujúci postoj a podporu ekonomickej diplomacie i konkrétnu pomoc nachádzam v spolupráci so štátnym tajomníkom MZV EZ Petrom Burianom, ktorý je pre vec zapálený a urobil opatrenia, aby sa publikácia stala študijným materiálom pre diplomatov a pre tých, ktorí sa na dráhu ekonomickej diplomacie v zahraničí pripravujú. Na pôde ministerstva sa prízvukuje, že študovať ekonomickú literatúru by mali aj slovenskí diplomati, ktorí už v zahraničí pôsobia. Nielenže sú na nich kladené zvýšené požiadavky, ale aj sami majú záujem venovať stále väčší priestor vzdelávaniu v ekonomickej oblasti bez ohľadu na to, akú agendu na zastupiteľskom úrade pokrývajú. Podľa spätných ohlasov do tohto snaženia dobre zapadla aj moja pentalógia. Všetky zväzky v rôznych jazykových mutáciách boli zaslané na vybrané slovenské zastupiteľské úrady, kde sa stali užitočnou pomôckou pri vzdelávaní a šírení slovenskej odbornej spisby a knižnej kultúry. Vskutku ide o niečo zásadné v medzinárodnom meradle. Nie je to iba fráza, naučená, neustále opakovaná formulka, všetko sa rozbehlo nad očakávania. Budem konkrétny. Mám veľmi dobré skúsenosti s ochotou a záujmom našich veľvyslancov v zahraničí. V spolupráci s nimi sme urobili už viacero prezentácií v krajinách V4 a v Moskve a dostávam pozvania do ďalších krajín. Pred niekoľkými dňami ma o prezentáciu požiadal veľvyslanec v Bulharsku Marián Jakubócy. O úspešné prezentácie v zahraničí sa zaslúžili Roman Supek, vtedajší veľvyslanec v Chorvátsku, Peter Veiss, veľvyslanec v Maďarsku, Magda Vášáryová, vtedajšia veľvyslankyňa, a Vasil Grivna, súčasný veľvyslanec v Poľsku. Máme dohody s ďalšími našimi veľvyslancami. Mnohé z nich sú spojené s prezentáciou produktov  I. D. C. Holding v zahraničí a s vianočnými bazármi, ktoré organizujú veľvyslanci zväčša s manželkami. Je to všetko veľmi užitočné a mám z toho radosť.

Aké vydavateľské plány máte do konca roka? Na čo sa môžeme tešiť?

Momentálne finalizujem piaty zväzok a postupne ho redigujem, zalamujem. Takisto aj niektoré cudzojazyčné zväzky. Druhý zväzok pentalógie vychádza v  poľskom jazyku. Dokončujú sa preklad a korektúry druhého a tretieho maďarského zväzku, zalamovanie štvrtého zväzku v anglickom jazyku. Mám v rukách maketu prvých štyroch malých knižiek z prvého zväzku. Do distribúcie pôjdu koncom septembra. Spolu s  korektormi a grafikom pracujeme naplno. Vydavateľstvá sa snažia v tejto veci urobiť, čo sa dá, všetci si uvedomujú, že ide o výnimočný projekt.