Takmer nikde sa za hodinu nedozviete tak veľa o prírode, ako
na besede s Miroslavom Sanigom (1964), vedcom, ornito-
lógom a autorom 62 kníh. Vždy rozpráva o úsmevných i ne-
bezpečných príhodách so zvieratami, ohuruje množstvom
faktov a precíznym pozorovaním prírody. To všetko nájdete aj v jeho populárno-náučnej
publikácii Všetko „naj…“ o našich vtákoch (Perfekt), ktorú predstavil v kníhkupectve
Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 16. marca. Neskrátenú verziu rozhovoru si môžete
prečítať na www.kniznarevue.sk 8. apríla.
Niektorí spisovatelia majú nastražené oči a uši, aby zachytili
príbehy všade, kde sa pohybujú. Vy však väčšinu času trávite
v prírode. Poskytuje vám dostatok príbehov?
Príroda je nevyčerpateľnou studnicou dejov a príbehov, ktoré sa v ne-
spočetných množstvách odohrávajú na javiskách hôr, lesov, lúk, skalísk
či močiarov, takže človek, ktorý vníma dianie v jej zátišiach naplno
všetkými zmyslami, nemá o námety na poviedky či rozprávanie núd-
zu. Keby som prežil mnoho životov a „neodlepil“ prsty od klávesnice
počítača (čo by som však nedokázal, lebo vychádzky do prírody sú
omnoho silnejším magnetom…), aj tak by som stihol zachytiť len nepatrný zlomok z bohatého
scenára napísaného pani scenáristkou a režisérkou v jednej osobe – prírodou.
Ako dlho ste zbierali informácie na knihu Všetko „naj…“ o našich vtákoch?
Takáto kniha sa rodí postupným zbieraním informácií, štúdiom odbornej literatúry a násled-
ne vlastnými pozorovaniami a výskumami v zátišiach prírody. Obzvlášť do vtákov som sa
zamiloval už v ranom detstve. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď som začal
naplno vnímať krásy a pozoruhodnosti našej slovenskej prírody, nebolo na knižnom trhu veľa
obrázkových kľúčov a príručiek, ktoré by ma zasvätili do prekrásneho života európskych
operencov. Už vtedy som túžil po tom, že keď vyrastiem, tak sa vynasnažím napísať nejaké
publikácie o prírode, ktoré by približovali čitateľom život prírodnín populárnou formou.
-bb-