Riaditeľ knižničných služieb Univerzitnej knižnice PhDr. Dušan LECHNER hovorí o rekonštrukcii

Univerzitka, čakáme ťa!

Stovky čitateľov i návštevníkov Univerzitnej knižnice v Bratislave sú už rok bez ,,svojej Univerzitky“. Ostatné knižnice v meste preto praskajú vo švíkoch. Všetci netrpezlivo čakajú, kedy sa opäť otvoria jej brány. Riaditeľa knižničných služieb Univerzitnej knižnice PhDr. Dušana LECHNERA som sa opýtala, ako pokračuje rekonštrukcia a kedy bude Univerzitka znova prístupná čitateľom.

* Univerzitná knižnica presťahovala 18 kilometrov kníh, 9 tisíc zásuviek katalógov, kartoték a rôznych evidencií, nábytok z dvoch budov do rozličných lokalít mesta aj mimo neho. Priamo v okolí knižnice ruch neutícha, hoci z oboch hlavných palácov na Michalskej a Ventúrskej ulici už dávnejšie odstránili ochranné závesy. Aký je teda súčasný stav?

– Práce si doteraz vyžiadali veľmi veľa ľudských síl, porozumenia i riadiaceho umu. Paláce na Michalskej a Ventúrskej nezmenili iba svoju vonkajšiu tvár, ale mení sa podstatne ich interiér. Zdá sa však, že prestavba knižnice pokračuje pomalšie, ako sa čakalo. Stavebné problémy, na ktoré sa počas prác narazilo, sú také závažné, že v mnohých prípadoch bolo treba hľadať iné strategické riešenia. Dni ale letia. Vieme, že čitateľom chýbame a robíme všetko, aby to trvalo čo najkratšie.

Univerzitka má náhradné pracoviská na štyroch miestach v Bratislave – v Klariskách, na Pionierskej, Konventnej a Hálovej ulici. Mnohí si iste všimli, že Klarisky ožili. Presťahovali sme tam štyri pätiny knižnice, pretože naďalej musíme zabezpečovať všetky jej funkcie, aby po otvorení verejnosť nepociťovala vákuum. Funguje všetko, okrem výpožičných služieb. Ale ani tu sme sa celkom neodmlčali.

* Na vrátnici v Klariskách môžu čitatelia vrátiť vypožičané knihy a zároveň tu nájdu usmernenie, ktoré knižnice im poskytnú fondy a služby počas rekonštrukcie Univerzitky. Čo ešte poskytujete?

Tento stav je dočasný. Od čitateľov systematicky prijímame vypožičanú literatúru a informujeme ich, kde a aké knižnice nájdu v meste. Pre ostatné knižnice je to záťaž, ale zároveň veľká výzva, ako sa vyrovnať s nárastom špeciálnych požiadaviek našich čitateľov.

Vďaka porozumeniu vedenia Ústrednej knižnice SAV poskytujeme naďalej pre našich čitateľov v bežnom štandarde medziknižničnú a predovšetkým medzinárodnú výpožičnú službu v Lyceálnej knižnici na Konventnej ul. č.15. 

* Rozpočet na rekonštrukciu knižnice sa zvýšil o ďalších 135 miliónov Sk, čo pokryje táto zvýšená suma?

– Treba pripomenúť, že ide o dva balíky peňazí. Menšia časť je určená na pokrytie spomínaných nepredvídaných stavebných prác a väčšia časť na postavenie nového knižničného skladu. Problém so skladom vznikol vlani, keď sa pri prácach objavili vzácne archeologické nálezy. Po mnohých rušných diskusiách sa rozhodlo, že na mieste terajšieho skladu, ktorý nie je veľmi účelný, vyrastie nový s možnosťou vysokého zaťaženia, s kompaktnými regálmi a najmodernejším vybavením, aby sa doň zmestila väčšina knižničného fondu. Takéto vybavenie veľmi urýchli poskytovanie služieb, ktoré v minulosti čitatelia veľmi kritizovali. Pred nami sú veľké úlohy, hoci by sme sa už radi vrátili len ku knihovníckej práci.

* Aká je prognóza na tento rok?

– Stavba sa dostáva do posledného štádia, ale nechcem ho časovo ohraničiť, rozhodne už ťaháme za kratší koniec. Všetci sa tešíme na deň, keď konečne otvoríme našu knižnicu – bránu k informáciám, vedomostiam a kultúrnej pamäti národa.

Chcem poďakovať nielen verejnosti za trpezlivosť, ale aj  vedúcim pracovníkom iných knižníc v Bratislave za poskytovanie služieb našim čitateľom a najmä za pochopenie, kolegialitu, s akou nám pomáhajú prekonať naše problémy a úlohy.

Pripravila Lýdia Čelková