V novom kníhkupectve Litera

Príjemným prekvapením pre obyvateľov bratislavskej Račianskej ulice a jej okolia bolo (14. marca 2007) otvorenie nového kníhkupectva univerzálneho zamerania. Neveľké, ale vkusne zariadené kníhkupectvo Litera je prvým v Bratislave, ktoré patrí prešovskému Vydavateľstvu Michala Vaška. Onedlho k nemu pribudne kníhkupectvo v Trenčíne a vydavateľstvo plánuje otvoriť predajne aj v ďalších mestách. S novým kníhkupectvom ma zoznámil jeho pracovník Ing. IVAN LAZÍK.

* Začneme najskôr názvom, lebo mnohí si ešte spomenú na kníhkupectvo Litera na Špitálskej ulici, ktoré pred rokmi zaniklo.

– Áno, je tu isté prepojenie. Peter Smolík, ktorý  v zaniknutom kníhkupectve pracoval, dnes pôsobí ako vedúci obchodného zastúpenia Vydavateľstva Michala Vaška v Bratislave. Názov Litera symbolizuje nielen predaj kníh, ale aj nadväznosť na tlačiarenské služby vydavateľstva.

* Kníhkupectvo má univerzálne zameranie, ako sa to prejavuje na vašej ponuke?

– Okrem knižnej produkcie nášho vydavateľstva a periodík – týždenníka Zrno, štvrťročníka Impulz, revue pre modernú katolícku kultúru, poskytujeme výber literatúry pre deti, o rodine, zdraví, spoločnosti, psychológii, kresťanstve, spiritualite, religionistike, histórii, filozofii, práve, ekonómii. Nechýbajú ani slovníky, encyklopédie, cestopisy, atlasy, či beletria a poézia. Onedlho pribudnú aj mapy, CD, DVD. Doplnkový tovar tvoria ozdobné sviečky.

* Ktorý titul ste predali ako prvý?

Kronika ľudstva.

* O aké tituly je zatiaľ najväčší záujem?

– Začnem najskôr titulmi nášho vydavateľstva: Deti môjho srdca, Slovensko a režim normalizácie, Spolu v zemi požehnanej, Kvapôčky – príbehy písané životom, Dejiny európskeho stredoveku I. Z iných vydavateľstiev čitateľov zaujali Rady pre mamičky (Portál), Inými slovami (Karmelitánske nakladateľstvo), Boh prekvapení (Dobrá kniha), Divoký v srdci – objavovanie tajomstiev duše muža a Očarujúca – tajomstvá duše ženy (Redemptoristi).

* Vzhľadom  na limitovaný priestor nemôžete ponúkať veľmi široký sortiment. Ako chcete uspokojiť zákazníkov s rozličnými požiadavkami?

– Chceme ich ,,prilákať“ na kvalitné služby, požadovaný titul sa pousilujeme pozháňať a zákazníka operatívne informovať. Obyvatelia s radosťou privítali, že majú opäť blízko kníhkupectvo, lebo na celej dlhej ulici a priľahlom sídlisku iného niet. Predajňa je otvorená v pondelok – piatok od 8.00 do 18.00 hod. a  v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.

* Zostanete len pri ponuke kníh, alebo služby rozšírite?

– Zamýšľame sa nad ďalším zlepšením. Chceme vytvoriť kútik pre zákazníkov, kde si môžu prelistovať vybrané tituly, bližšie sa zoznámiť s novinkami. Pripravujeme aj zaujímavú novinku: kníhkupectvo bude nielen predajňou, ale aj miestom prijímania objednávok na tlač (aj nízko nákladovú). Vydavateľstvo Michala Vaška má už 15-ročné skúsenosti s rôznymi typmi objednávok, projektov, dokáže vyhovieť rozpočtovým požiadavkám záujemcov s využitím najvhodnejšej tlačovej techniky. Chceme vyjsť zákazníkom v ústrety a vyrobiť tlačovinu v optimálnom pomere – cena, termín, kvalita. Časom uvidíme, ako sa táto myšlienka ujme v praxi.

Kníhkupectvo navštívila Katarína Mikluščinová