Predstavuje jeho generálny riaditeľ Ing. Pavol Kontra, PhD.

Vojenský kartografický ústav, akciová spoločnosť, Harmanec

Adresa:                976 03  Harmanec  13

tel:                        048 / 419 82 47;  419 82 48; 419 82 57  

fax:                       048 / 419 81 53;

e-mail:                  vku@vku.sk

internet:               www.vku.skwww.vkuslovakia.com

Generálny riaditeľ:  Ing. Pavol Kontra, PhD.

Vznik:                   – vznik vlastného vydavateľstva: 1. januára 2002

– vznik v právnej forme súkromnej akciovej spoločnosti: 1. februára 2002. Vydavateľstvo VKÚ, akciová spoločnosť nadväzuje na vydavateľskú a edičnú činnosť Vojenského kartografického ústavu, štátny podnik, Harmanec, ktorý začal vydávať mapy pre verejnosť na podklade vojenských máp od roku 1992.

Zameranie, profilové edície:  mapy

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: 

                VKÚ Predaj, s. r. o., 976 03 Harmanec 13

Vlastné knižné predajne: Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava

 • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

1.      280 všetkých titulov

2.      261 t. j. 93 % od slovenských autorov

 • Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

1.      10 nových pôvodných titulov

2.      68 aktualizovaných vydaní existujúcich titulov vydavateľského programu

 • S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?
 1. Vydať 12 nových pôvodných titulov, z nich najzaujímavejšie:

Školský zemepisný atlas sveta,

Ortofotomapa Vysoké Tatry,

Turistický atlas Slovenská republika,

Podrobný turistický atlas Malé Karpaty,

Kúpele a termálne kúpaliská SR,

Rybárska mapa SR,

Autoatlas Európa 1:1 000 000,

Reliéfne mapy Svet a Európa.

 

        2. Vydať aktualizované vydania súčasných titulov vydavateľského programu.    

 

 • Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

1. Zemepisný atlas sveta. Titul ocenený vyznamenaním Grand prix Slovak gold ako najkvalitnejší výrobok tvorivej činnosti roka 2000.

2. Podrobný autoatlas Slovenskej republiky 1: 100 000

 • A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

1.      Mapy územného a správneho usporiadania jednotlivých krajov.

2. Automapa Ukrajina, Bielorusko.

 • Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

 

1.  19 % DPH

2. Porušovanie autorských a vlastníckych práv vydavateľa kartografických diel.

 • Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

1. Nulová sadzba DPH.

2. Pre vydavateľstvo máp stimuly a koncepčnosť cestovného ruchu.

 • Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

Vydať zemepisný atlas v jazykových mutáciách.

 • Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Pre čitateľa dobrá informácia, pre vydavateľa bezplatná reklama.

 • Akú knižku práve čítate?

Podrobný turistický atlas Jadranské pobrežie 1: 100 000 (pre dovolenkárov, turistov a jachtárov) z nášho vydavateľstva.