Divadelné informačné centrum PROSPERO predstavuje jeho pracovníčka Eva STUDENIČOVÁ

Všetko o divadle

Divadelné informačné centrum PROSPERO na Jakubovom námestí č. 12 (813 57 Bratislava, č. t. 02/ 5930 4731), pracovisko Divadelného ústavu, ktoré sprístupnili verejnosti v decembri 2003, je jediným svojho druhu na Slovensku. O jeho ponuke mi porozprávala pracovníčka Eva STUDENIČOVÁ.

  • Čím sa líši ponuka titulov vášho centra od iných špecializovaných  kníhkupectiev?

– U nás sa spája klasický predaj odborných monografií a periodík s informačnými službami,

čím lepšie vyhovieme rozmanitým požiadavkám a potrebám návštevníkov.

  • Čo im ponúkate?

Návštevníci u nás nájdu odborné periodiká a literatúru o profesionálnom

a neprofesionálnom divadle z viacerých slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Väčšina knižných titulov (vyše 200) je z produkcie Divadelného ústavu. Tieto vychádzajú v piatich edíciách – Slovenská dráma, Svetová dráma, Slovenské divadlo, Svetové divadlo a Nová dráma. Záujemcovia u nás nájdu aj vybrané tituly z vydavateľstiev Drewo a srd, Slovenský Tatran, Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, Dilema, Hudobného centra. Z ponuky Slovenského filmového ústavu predávame aj DVD zo zlatého fondu slovenskej kinematografie.

Zo zahraničia máme najviac titulov z Čiech, predovšetkým z partnerského Divadelného ústavu v Prahe, s ktorým máme veľmi úzke kontakty, vzájomne si vymieňame knižnú produkciu. V pražskom PROSPERE je k dispozícii literatúra o slovenskom divadle. Záujem je aj o české odborné periodiká. V predajni ponúkame aj niekoľko titulov z Maďarského divadelného múzea a inštitútu v Budapešti, vrátane časopisu Világszínház.

  • O ktoré knižné tituly bol naposledy najväčší záujem?

Najpredávanejším titulom je jednoznačne Divadelný slovník od Patrica Pavisa,

francúzskeho odborníka na súčasnú teóriu divadla. Je jedným zo základných diel teatrológie. Ďalšími vyhľadávanými titulmi sú Dejiny drámy od Eriky Fischer-Lichte od najstaršieho obdobia až po 70. roky 20. storočia a Hry významnej francúzskej spisovateľky a scenáristky Marguerite Durasovej. Zo slovenskej tvorby zaujal titul Desať hier od Viliama Klimáčka, ktorý prináša profilové diela súčasného slovenského dramatika.

  • Kto sú vaši najčastejší zákazníci?

– Striedajú sa u nás špičkoví vedeckí pracovníci, pedagógovia so študentmi stredných a vysokých škôl nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. Samozrejme, nechýbajú ani jednotlivci – priaznivci divadla. Sme im k dispozícii denne od pondelka do piatku od 9. 00 do 16. 30 hod.

  • Ako získavate nových pravidelných návštevníkov?

– Informácie o činnosti PROSPERA nájdu záujemcovia na webovej stránke www.theatre.sk. Pripravujeme letáky, propagačné materiály, organizujeme akcie, napríklad lákavé tematické balíčky kníh za výhodné ceny alebo niektoré vybrané tituly ponúkame za symbolických 10 Sk. Pre študentov stredných  a vysokých škôl poskytujeme 10 – 20% zľavy.

Zúčastňujeme sa na knižných veľtrhoch, ale jednoznačne najlepšie finančné výsledky pri predaji kníh máme z podujatia Divadelná Nitra.

Akékoľvek otázky týkajúce sa divadla konzultujeme osobne, telefonicky, písomne i e-mailom (prospero@theatre.sk), usilujeme sa tak stať skutočným informačným centrom o divadelnom dianí, tvorbe a podujatiach.

Divadelné informačné centrum PROSPERO navštívila Lýdia Čelková