Predstavuje PaedDr. Tatiana Kamenská

Slovenská biblická spoločnosť

Adresa:          Slovenská biblická spoločnosť
Mlynská 43
P.O.BOX 4
974 09 Banská Bystrica 9

tel.: 048/4134191

fax: 048/4134192

e-mail: kamenska@bible.sk

 www.bible.sk

Riaditeľ vydavateľstva: PaedDr. Tatiana Kamenská

Vznik: 26. 11. 1990

Zameranie, profilové edície: Vydávanie Biblie, študijnej literatúry a pomôcok na jej štúdium. Bibliu vydávame v slovenčine pre všetkých slovensky hovoriacich kresťanov na svete a súčasne vieme zabezpečiť Bibliu v akomkoľvek jazyku na svete, v ktorom bola vydaná.

* Ako rozširujete svoje tituly?

– Prostredníctvom zmluvných partnerov cez komisionálny aj priamy predaj a cez e-shop. Vybavujeme aj priame e-mailové, listové, faxové objednávky od jednotlivých záujemcov. Zúčastňujeme sa na predajno-propagačných podujatiach, festivaloch a ak nás niekto navštívi osobne, knihy mu predáme i u nás vo vydavateľstve.

·        Koľko titulov ste vydali od vzniku vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Vydávame nízky počet titulov, ale s nadčasovou hodnotou. Preklad Biblie – pokiaľ nedôjde k jeho revízii – je rovnako aktuálny v roku jeho vydania, ako aj po rokoch. Preto často robíme dotlače diel. Väčšina našich publikácií, najmä z minulosti, sú preklady vydávané v rámci koedícií.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007? 

– Vlani sme uviedli na trh historicky naše najväčšie vydavateľské dielo, a tým je kompletný slovenský ekumenický preklad Biblie. Na diele pracovali odborné tímy takmer 20 rokov. Okrem toho sme vydali reprinty čitateľsky úspešných a stále žiadaných diel.

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008?

– V roku 2008 bolo naším cieľom vydať prvé opravené vydanie slovenského ekumenického prekladu Biblie, poučnú literatúru a biblické pomôcky (pexeso, kvarteto a pod. s didaktickými návodmi a od slovenských autorov) pre deti a mládež, brožúru Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina, Bibliu pre väzňov, chceme pokračovať vo vydávaní ďalších biblických kníh v Braillovom písme a pripraviť aspoň dva naše plnohodnotné Spravodaje a projekty na rok 2009.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

–        Slovenský ekumenický preklad Biblie.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Možno v minulosti precenené náklady niektorých titulov, ale všetky naše knihy sú hodnotné.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Nízka kúpna sila, prehnane vysoké náklady na dopravu, nezodpovední tlačiari. Je to z každého rožka troška. Niekedy sa čudujeme, že svojimi objednávkami dávame pracovné príležitosti na Slovensku aj napriek tomu, že nás nekvalita dodaného tovaru vyháňa za hranice, najčastejšie do Ázie. Tam za prijateľnejšiu cenu a v neporovnateľne lepšej kvalite realizujeme svoje projekty. Samozrejme, česť výnimkám, ale tých nie je veľa. Spolupráca s nimi je však o to lepšia.

·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Finančná injekcia zo štátneho rozpočtu a väčší dôraz na individuálny kontakt s čitateľom. Lepšie vedenie detí a mládeže k práci s tlačeným slovom. Ľudia čítajú všeobecne menej, viac počúvajú rádiá, ešte viac sledujú TV a veľmi často surfujú na internete. Ak čítajú, tak často nie hodnotnú literatúru, ale bulvár (ktorý ich v konečnom dôsledku stojí viac ako knihy). Takže ak investovať, tak investovať do výchovy a vzdelania k literatúre (teraz nemám na mysli systém čítania povinných kníh).

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

–        Snov máme vo vydavateľstve veľa. Nie je to konkrétny titul, ale mať možnosť poslúžiť každej cieľovej skupine (vekovej, sociálnej, kresťanskej a pod.) za im dostupnú cenu.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Nie vždy sú naozaj hodnotné diela označené titulom „bestseller“ a opačne – mnoho slabých titulov (vďaka obrovskej reklame) tento titul neprávom nosí. Rebríčky sú veľmi často výsledkom reklamy a marketingu. Indikátorom skutočného bestselleru však je – dĺžka „kariéry“ takéhoto titulu. V našom produktovom portfóliu máme jeden takýto titul, na ktorý sme hrdí a je pre nás cťou, že ho môžeme vydávať. Je ním Biblia.

·        Akú knižku práve čítate?

– Pustila som sa do knihy Zuzany Polačkovej Fundraisingové aktivity.