Predstavuje odborná pracovníčka Národného bibliografického ústavu SNK Ing. Ivana Poláková

Vydavateľská činnosť Slovenskej národnej knižnice

Adresa: Námestie J. C. Hronského  1

              036 01 Martin

tel./fax: 043/ 4132 993

e-mail: cabadaj@snk.sk, polakova@snk.sk

www.snk.sk

Riaditeľ odboru kultúrnych a edičných činností SNK: Mgr. Peter Cabadaj

Odborná pracovníčka Národného bibliografického ústavu SNK: Ing. Ivana Poláková

Vydavateľská činnosť Slovenskej národnej knižnice

Adresa: Námestie J. C. Hronského  1

              036 01 Martin

tel./fax: 043/ 4132 993

e-mail: cabadaj@snk.sk, polakova@snk.sk

www.snk.sk

Riaditeľ odboru kultúrnych a edičných činností SNK: Mgr. Peter Cabadaj

Odborná pracovníčka Národného bibliografického ústavu SNK: Ing. Ivana Poláková (odpovedá na naše otázky)

Vznik: 2000 (dovtedy edičnú činnosť SNK zabezpečovala Matica slovenská, najmä série Slovenskej národnej bibliografie – súbežnej i retrospektívnej, špeciálnej bibliografie, vedecké zborníky, výskumné, metodické i štandardizačné materiály a pod.)

Zameranie, profilové edície: V SNK vychádza v súčasnosti 6 edícií:  Slovenská národná retrospektívna bibliografia (séria A – F), Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku (séria Katalógy), Teória a výskum (séria Vedecké zborníky), Teória a výskum knihovníctva a bibliografie (séria Výskumy), Memoriae Slovaciae medii aevi manuscripta a edícia Štandardizačné a metodické materiály.

Distribúcia: vo vlastnej réžii a prostredníctvom Knižného centra a Modulu

* Koľko titulov ste doteraz vydali, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Od roku 2000 sme vydali približne 45 titulov. Až 98 percent predstavujú publikácie slovenských autorov. Preložené tituly sú najmä základné príručky, nevyhnutné pri spracovaní bibliografických a katalogizačných záznamov. Vychádzajú zo základných medzinárodných dohovorov, medzinárodných štandardizačných materiálov a programov IFLA UBCIM.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2006?

– Publikácie vydávame v klasickej tlačenej podobe alebo v elektronickej verzii. Z odborných titulov sú to napríklad Informačné systémy od Š. Kimličku, Ochrana knižničných fondov I. Materiály a preventívna ochrana (V. Bukovský a M. Trnková), zborník Kniha 2006 (M. Domová), sprievodca  Slovenská národná knižnica (P. Cabadaj), personálne bibliografie Miroslav TumaPeter Cabadaj (I. Poláková), katalóg Ľudovít Štúr (P. Cabadaj), a Peter Liba – bibliografia v procese (M. Domová).

Okrem toho v elektronickej verzii vyšli práce Bratislavský antifonár  III (Ľ. Jankovič, G. J. Snopko, D. Buran), Bibliografický zborník 2005 – 2006 (I. Poláková).

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2007?

– Máme rozsiahle plány, uvidíme, aká bude skutočnosť. Pripravujeme Biografické štúdie (zv. 32), Biografický lexikón Slovenska III (písmená G – H), zborník Kniha 2007, Bibliografiu novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v r. 1971 – 1980, Bibliografiu územne slovacikálnych tlačí 18. storočia, Bratislavský antifonár IV, V. a iné.

 * Ktorý zo svojich doterajších titulov pokladáte za najlepší či najužitočnejší?

– Na viacero titulov sme mali skvelý ohlas. Určite medzi ne patria Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2001), Biografický lexikón Slovenska I. a II. (2002 a 2004), Lexikón slovenských žien (2003), Biografistika (2005) a Informačné systémy (2006).

Tieto publikácie citujú v každej regionálnej bibliografii, sú podkladom a prameňom pre rozličné regionálne biografické slovníky a celý rad ďalších publikácií. Využívajú ich nielen študenti, kultúrni a osvetoví pracovníci, historici, ale aj mnohí bádatelia zo zahraničia.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– S takým niečím sa nestretávame, lebo o titule rozhodujeme spoločne, ale najdôležitejšie sú pre nás praktické možnosti využitia.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

O knihe sa vždy hovorilo, že sa podobá domovu, v ktorom nachádzame útočisko aj za najväčšej búrky. Doba, v ktorej žijeme, nám ponúka rozmanité druhy kníh. Záleží na každom z nás, čomu a akým hodnotám dáme prednosť. Niekoho zláka skôr CD ROM ako kvalitná kniha. Možno o desať rokov si ho nebudú mať kde prehrať, ale knihu si bez problémov môžu prečítať aj o polstoročie.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Takým snom je každá ešte nevydaná knižka. A sny treba plniť! Preto ak budú vychádzať knižky naďalej, budú aj splnené sny. To bude radosť žiť!

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Tisíc ľudí, tisíc chutí...

* Akú knižku práve čítate?

Na život a na smrť od Mariána Grupača s výstižným mottom od Bohumila Hrabala v úvode: „Staří Skytové vítali narození pláčem a smrt jásotem. Frajeři.“

Lýdia Čelková