Záujmové združenie žien Aspekt

Adresa: Mýtna 38, 811 07 Bratislava

tel./fax: 0042/2 / 5262 4621 – 3

e-mail: aspekt@aspekt.sk

www.aspekt.sk

Riaditeľka: PhDr. Jana Cviková

Vznik: 1993

Knižná edícia:

V Aspekte vytvárame priestor predovšetkým pre ženy – autorky a pre rodovú problematiku v týchto oblastiach: pôvodná a prekladová beletria (Jaroslava Blažková, Etela Farkašová, Jana Juráňová, Uršuľa Kovalyk, Märta Tikkannen, Nina Sadur, Olga Tokarczuk, Elfriede Jelinek atď.), spoločenskovedná literatúra (Karen Horney, Carole Pateman, Elisabeth Badinter, Judith Butler), knihy pre deti, mládež a ich dospelých – publikácia o rodových stereotypoch Ružový a modrý svet je určená predovšetkým pedagogickým pracovníčkam a pracovníkom, knižky Jany Juráňovej Iba baba a Babeta ide do sveta zasa tínedžerkám a tínedžerom.

V rokoch 1993–2004 vychádzal feministický kultúrny časopis Aspekt, ktorý mal podobu antológie k rôznym témam (Mýtus krásy, Materstvo, Patriarchát), od októbra 2004 sa zmenil na internetový webzin ASPEKTin.

K aktuálnym spoločensko-politickým témam vychádza špeciálny rad Aspekty;

v tomto roku sme vydali už piatu Kalendárku, diár na celý rok, ktorý je nielen praktický a informatívny, ale aj zábavný a prihovára sa špeciálne ženám. Kalendárka 2005 nazerá do domácností prvých slovenských spisovateliek. Ich vlastnými slovami hľadá odpoveď na otázku, za akých podmienok tvorili, a prečo je predstava varešky pevne spojená s veršami – napríklad u Ľudmily Podjavorinskej.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: Artforum

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– 65 knižných publikácií a 21 zväzkov časopisu; slovenské autorky a autori tvoria asi tretinu.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2004 a ktoré sa vám podarilo splniť?

– Pre nás je dôležité pokračovať v publikačnej činnosti ako významnom doplnku našej práce v oblasti ľudských práv a postavenia žien; vydali sme v slovenskom prostredí jedinečnú antológiu Lesby-by-by. Aspekty politiky identít, knižku próz Travesty šou našej úspešnej debutantky Uršule Kovalyk, ako aj knihu reportáží a próz Tekutý fetiš Ireny Brežnej, slovenskej autorky žijúcej vo Švajčiarsku. S veľkým potešením sme publikovali druhé vydanie románu Milenky rakúskej spisovateľky Elfriede Jelinek, tohtoročnej laureátky Nobelovej ceny za literatúru. Tak trochu to bola cena aj pre nás, keďže sme ako jediné na Slovensku vydali Jelinek knižne. Viaceré ukážky jej dramatickej tvorby sme publikovali aj časopisecky v Aspekte 2/2001 Drámy, čo dokazuje, že náš časopis nestarne a je zaujímavým čítaním i po rokoch.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Každá publikácia, ktorú vydáme, je nám veľmi blízka, pretože na nej intenzívne tímovo pracujeme, a všetky sme vydali preto, že pre nás boli dôležité. Ku každej mám osobný vzťah, no asi najväčšiu radosť mi urobila populárno-pedagogická publikácia Ružový a modrý svet.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Omylom boli skôr privysoké náklady niektorých kníh. No nemyslím si, že napríklad román Margaret Atwood Nevesta zbojníčka možno považovať za omyl len preto, že si ho všimlo menej ľudí, ako sme dúfali. Čitatelia, čo si ho všimli, mali z neho potešenie.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Zavalenie brakom... Keď vidím, čo všetko sa predáva, ťažko uveriť, že ľudia nekupujú knihy preto, že nemajú peniaze. Nerozumiem tomu.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

Kritickejší, diferencovane a informovane sa rozhodujúci čitatelia a čitateľky.

Účinné, nielen formálne, dotácie neziskových titulov. Kniha by sa mala presadiť svojou kvalitou, no výlučnou mierou jej kvality nemôže byť „predajnosť“. Aj knižný trh ako súčasť knižného života potrebuje svoju biodiverzitu.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Môcť pracovať sústredene, nemusieť byť stále dievčaťom pre všetko: šéfkou, prekladateľkou, skladníčkou atď. Čoraz väčšmi ma trápi miznúca kultúra práce s textom, ktorá nám sťažuje úsilie uchovať našu vlastnú redakčnú kultúru a úroveň publikovaných textov.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Veľa hovoria o symbolickom poriadku a vládnucich hodnotách v spoločnosti, menej o knihách samých. Ale kým v nich máme napríklad Jelinek, tak sú fajn.

* Akú knižku práve čítate?

– Prehrabávam sa v kôpke diel Elfriede Jelinek, lebo chcem vybrať ďalší titul na preklad. Práve dokončujem preklad fascinujúcej švajčiarskej autorky rumunského pôvodu Aglaje Veteranyi Prečo sa dieťa varí v kaši a začítavam sa do jej ďalšej knihy.