Predstavuje jeho majiteľka Anna Bajzíková-Hladká

Vydavateľstvo AHB – Anna Bajzíková-Hladká

Adresa:          Puškinova 793/4

018 51 Nová Dubnica

tel.:                 042/ 4432151

                        0911 777 202

e-mail: anna@hladka.com

www.hladka.com

Riaditeľ/majiteľ vyd.: Anna Bajzíková-Hladká

Vznik: 2003

Zameranie, profilové edície: Doteraz prevládala poézia, ale keďže som výtvarníčka, kladiem veľký dôraz na grafickú úpravu knižiek. Moje vydavateľstvo je doslova vydavateľstvo jedného človeka – od výberu autorov a jednotlivých titulov až po ich distribúciu – si všetky činnosti zabezpečujem sama, autorsky sa podieľam na grafickej úprave kníh a ilustráciách.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Nevydávam vysoký počet výtlačkov, takže autor sa rozhodne sám, ako rozšíri svoj titul.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Od založenia vydavateľstva som vydala 5 titulov a všetky tituly sú od slovenských autoriek a autora. Prvá kniha Slová ticha štetcom a perom vznikla z mojich obrazov, ku ktorým Jozefína Hrkotová-Hladká napísala básne, vyšla viazaná v koži roku 2003. Nasledovali dvojjazyčný slovensko-nemecký výber poézie Myšlienočka v dlani / Kleine Gedanken für Deine Hand Jozefíny Hrkotovej-Hladkej (preklad do nemčiny Herbert Franz Zanolin) z roku 2007 a Žezlo od tejto autorky z toho istého roku, v ňom sa autorka zaoberá ľudskými charaktermi a spracovala ho aj do divadelnej hry.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2008?

– Dovedna dvomi – jeden s výstižným názvom Stretnutia od Jána Sucháňa a poetický debut  Júlie Čurillovej Sedmoláska.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Nemám obľúbený titul. V každom titule je niečo, čo zaujme čitateľa.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– To nechám  posúdiť čitateľa.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Viac čitateľov...

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Neprezradím. Sen treba snívať a  zrealizovať.

* Akú knižku práve čítate?

Posledná vízia Dona Quijota alebo Last Vision of Don Quixote Cide Hamete Benengeli´s od Jána Švidroňa.