Predstavuje Martin Parajka

Vydavateľstvo Alfa konti

Adresa:           Alfa konti, s. r. o.

                        Kukučínova 16, P. O. Box 60

830 08 Bratislava 38

tel./fax:           02/44 46 26 30

e-mail:            alfakonti@dtadl.sk

Riaditeľ:        Martin Parajka

Vznik:             1. 10. 1993

Zameranie, profilové edície: Od vzniku ponúkame najmä publikácie, do ktorých sa iným veľmi nechcelo. Je to najmä vydávanie a rozširovanie časopisu TZB – Haus Technik, jediného odborného recenzovaného časopisu z oblasti technických zariadení budov a techniky prostredia, 13 rokov robíme vydavateľský servis aj pre časopis Rodinné spoločenstvo. V oblasti neperiodických publikácií sa zameriavame na poéziu a umenie, literatúru pre deti a mládež, duchovné a odborné diela.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?  

– Časopis TZB expedujeme vo vlastnej réžii len pre predplatiteľov, aj knihy možno odobrať priamo u nás. Z viacerých distribúcií hlavný podiel má ZAEX, otvorení sme každému.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– 67 knižných titulov, z toho tretinu (22) pôvodných. Ročne vydávame len niekoľko vybraných titulov tak, aby sme zapĺňali nepokryté medzery.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

– Z tohto roku je ešte v ponuke zvyšok nákladu druhého vydania žiadaného titulu Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Ide o veľmi pútavé a vtipné príbehy pre deti (neoceniteľná pomôcka a príťažlivé čítanie aj pre rodičov a učiteľov), ktoré prinášajú odpovede na zvedavé, nečakané a neraz háklivé a ťažké detské otázky. Deťom je venovaná aj ďalšia kniha – po vypredaní Príbehov zvieratiek z Biblie sme sa nerozhodli pre reedíciu, ale radšej sme pripravili pekne ilustrované Nové príbehy zvieratiek z Biblie. Nezabudli sme však ani na dospelého čitateľa. Dnešným uponáhľaným a vystresovaným ľuďom ponúkame knihy o umení. Začnem publikáciou Umenie šťastne žiť. Jej autor Anselm Grün OSB príťažlivo a upokojujúco odpovedá na otázku, či je dnešný život umením. Hovorí: Áno, ale nebojte sa – i v búrkach mladosti i v trápeniach na staré kolená každý môže toto umenie zvládnuť. Ako? Nuž práve o tom je táto kniha. V ďalšom projekte prvýkrát v slovenčine predstavujeme starobylú, ale stále živú írsku slovesnosť. Ide o dve knihy plné láskavých úsmevov, poetických požehnaní, modlitieb a srdečných prianí, už ich samotné nadpisy hovoria o všetkom: Nech je tvoj dom plný smiechu a druhá Nech je tvoj život plný šťastia.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?  

– V prvom rade nám vždy ide o zabezpečenie celého ročníka periodík, čo je veľmi náročná úloha. Z kníh sme zatiaľ realizovali vydanie reprezentačnej interdisciplinárnej monografie B. Bachratého Pavol Potoček – maliar a dielo.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Ako som už spomenul, vydávame len zopár publikácií, každú dlho a pozorne zvažujeme a k vydaniu pristúpime vždy s presvedčením, že ide o najlepší titul. 

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Vzhľadom na naše zameranie sme každým titulom oslovili príslušnú cieľovú skupinu čitateľov, ktorá každý takýto titul prijala vďačne.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Že je malý a až bojaci sa krásy.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Keby bol väčší a spoločnosť smerovala k uznaniu a oceneniu tvorivosti.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

O sne hovoríme len ako o podnete na konanie.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Ako na všetky rebríčky uverejňované v masmédiách.

* Akú knižku práve čítate?

– Ako tvorivý vydavateľský fanatik vždy čítam knižku v procese jej tvorenia, keď definitívny názov ešte ani ja nepoznám, takže nechajme sa spoločne prekvapiť.