Predstavuje jeho majiteľka Mgr. Erika Ridziová

Predstavujeme vydavateľstvo ARTEMIS

Adresa: Pod Bôrikom 739/8

            018 51 Nová Dubnica

tel.: 0904 038 064

e-mail: info@artemis-vlg.sk

erika.riziova@post.sk

www.artemis-vlg.sk

Riaditeľ/majiteľ: Mgr. Erika Ridziová

Vznik: 2007

Zameranie, profilové edície: Vydavateľstvo Artemis vzniklo so zámerom rozšíriť na Slovensku kvalitnú nemeckú beletriu. S tým vkročilo aj do vydavateľského sveta dvoma titulmi nemeckej súčasnej literatúry, ktoré sa tešili veľkému čitateľskému úspechu nielen doma, kde sa zaradili na vrcholy rebríčkov najpredávanejších kníh. Román Úplný idiot sa stal hitom aj v ďalších 11 krajinách a v roku 2007 sa dostal aj na filmové plátna ako úspešná komédia. Naše vydavateľstvo kúpilo naň práva a sprostredkovalo ho slovenským čitateľom. Prinieslo tak na náš knižný trh nedostatkový žáner ,,komediálneho románu". V tejto línii mienime pokračovať, ale samozrejme, nebudeme sa zameriavať len na tento jediný žáner. Nemecký knižný trh ponúka aj mnoho čitateľsky úspešných diel, ktoré chceme ,,odhaliť" slovenskej čitateľskej obci. Samozrejme, podporujeme aj pôvodnú tvorbu. Vydali sme prvý román zatiaľ neznámej autorky Eriky Ridziovej Na konci dúhy a dúfame, že svojou prvotinou si získa čo najviac verných čitateliek. V tomto roku pripravujeme vydanie jej ďalšej knihy a budeme pokračovať v prekladoch vybraných nemeckých románov.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Spolupracujem so štyrmi distribučnými spoločnosťami: Belimex, LB-Story, Modul a Pemic.

* Koľko titulov ste vydali od vzniku, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Keďže sme relatívne mladé a najmä malé vydavateľstvo, naša ponuka zatiaľ pozostáva z troch titulov. Z nich jeden je od slovenskej autorky.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2008?

– Začali sme svoju činnosť vlastne koncom roka 2007 titulom Úplný idiot, vlani sme pokračovali ďalšou nemeckou knižkou, takisto komediálne ladeným románom nemeckej tvorby Kedy ma konečne pomiluješ?! a slovenským románom Na konci dúhy, ktorý vyšiel tesne pred Vianocami.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2009?

– Keďže kapacitne sme malé vydavateľstvo, chceli by sme vydať aspoň dva tituly – pôvodný slovenský román a jedno nemecké prekladové dielo. Samozrejme, budeme sa usilovať rozšíriť svoje rady, a tým aj činnosť.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Ťažko posúdiť, ktorý je najlepší, pretože každý je svojský, svojím spôsobom najlepší vo svojom žánri. Každý predstavuje niečo iné, má vlastné kvality. Ťažko by bolo tiež porovnávať slovenskú a zahraničnú tvorbu, keďže nejde o ten istý žáner a naša je špecifická, rovnako ako pre Nemcov nemecká a pod.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Bolo by pre nás veľmi zlé, keby sme sa už na začiatku svojej existencie dopustili omylu. Ohrozili by sme tým svoje fungovanie. Preto sa usilujeme vyvarovať sa omylov.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Asi ,,začarovaný kruh", ktorý vládne na našom trhu, a tým aj ochudobňuje čitateľov. Ide o ceny za služby – distributérov, za tlač, materiál, cena za reklamu... A to všetko sa odzrkadľuje na cenách kníh, ktoré sú pridrahé pre mnohých potenciálnych zákazníkov. Malí vydavatelia tak majú oklieštené možnosti, aby prinášali na trh kvalitné diela, ktoré by boli dostupné všetkým milovníkom kníh. Myslím, že aj lásku ku knihám treba v ľuďoch prebudiť, motivovať ich, aby viac čítali, a to sa nám zatiaľ neveľmi darí.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Zníženie celkových nákladov na vydávanie kníh (tlač, služby distributérov), a tým aj ich cien. * * Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Ten prvý som si už splnila: vydala som vlastnú knihu, ktorá sa zatiaľ stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Okrem ďalšej svojej knihy by som chcela vydať bestseller, ktorý sa bude predávať v desaťtisícových nákladoch.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Myslím, že len málokedy sa dá v skutočnosti hovoriť o rebríčkoch najpredávanejších kníh. Podľa môjho názoru ide skôr o marketingový ťah zvýšiť kúpychtivosť danej knižky. A ten, kto na to má, si zaplatí takýto druh reklamy, po čom príde vlna záujmu a docieli sa vyššia predajnosť knihy. Určite by som podľa rebríčkov nehodnotila kvalitu a skutočnú cenu daného diela. Mnohokrát ide o knihy, ktorých výpovedná hodnota je veľmi nízka. Skutočné poklady sa často na priečky týchto rebríčkov ani nedostanú, pretože okrem našich vydavateľských kráľov si máloktoré menšie vydavateľstvo môže dovoliť výdaje na veľkú reklamnú kampaň. O tom vypovedá aj fakt, že tituly – pomyselné bestsellery – vždy pochádzajú z vydavateľskej dielne našich vydavateľských monopolov, len zriedkakedy z malých vydavateľstiev. Samozrejme, výnimky potvrdzujú pravidlo.

* Akú knihu práve čítate?

– Aby som sa lepšie orientovala v pôvodnej tvorbe, a mohla si utvoriť mienku, čítam predovšetkým slovenských autorov. Práve som dočítala knižku pána Heribana Intimita vlkov.