predstavuje jeho šéfredaktorka Ivana Branská

Predstavujeme vydavateľstvo Belimex

Adresa: Dunajská 15

               811 08 Bratislava

tel.: 02/52631351

fax: 02-52631353

e-mail: vydavatelstvo@belimex.sk

www.belimex.sk

Šéfredaktorka:  Mgr. Ivana Branská (na fotografii)

Vznik: 1992

Zameranie, profilové edície: literatúra pre deti, pôvodná i prekladová beletria, literatúra faktu, populárno-náučná literatúra, jazykové učebnice a slovníky.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Od založenia vydavateľstva uplynulo 13 rokov, za tento čas sme vydali vyše tristo titulov, z toho približne 10 percent od slovenských autorov.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004? 

– Rok 2004 bol pre vydavateľov výnimočný, niesol sa v očakávaní, ako zareaguje knižný trh na zavedenie rovnej 19- percentnej dane. Ako väčšina vydavateľov aj my sme pristupovali k tvorbe edičného plánu veľmi opatrne. Vydali sme dvadsať titulov.

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

– Pokračovať v našom smerovaní, čiže naďalej vydávať kvalitnú literatúru pre deti, literatúru faktu a slovníky, podporovať pôvodnú tvorbu a tiež dať šancu mladým spisovateľom, ilustrátorom a prekladateľom. Dlhší čas sme vydávali svetovú klasiku, vyšlo vyše 20 titulov. Svetová klasika chýba nielen v kníhkupectvách, ale aj vo väčšine knižníc – vrátane školských, napriek tomu sme mali problém s ich predajom. No nevzdali sme to. Začíname vydávať súčasnú svetovú prózu, v tejto edícii plánujeme tento rok vydať asi 5 titulov. Naďalej sa budeme zaoberať i problematikou vína, momentálne pracujeme na viacerých tituloch o slovenských vínach.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Len veľmi ťažko možno hovoriť o jedinom najlepšom titule... no iste medzi naše najlepšie patria Milan Rúfus – Vladimír  Kompánek: Po čom to chodíme a tiež publikácie o víne, najmä posledný titul Slovenské vína a slovenské jedlá.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– My ako vydavateľstvo tituly ponúkame, dávame čitateľom možnosť výberu – usilujeme sa, aby to boli knihy vysokej estetickej hodnoty – o tom, čo sa na trhu ujme, rozhodujú knižné distribúcie, kníhkupci a, samozrejme, v konečnom dôsledku čitatelia. Nedá sa teda hovoriť o editorských omyloch, ale možno hovoriť o ekonomicky neúspešných tituloch, o sklamaniach z toho, že sa prehlbuje nezáujem čitateľov, azda pod vplyvom súčasného uponáhľaného života.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Najviac snáď zánik tradičných menších kníhkupectiev s osobitou atmosférou a s tým súvisiaci pokles kultúry nákupu kníh. Na Michalskej zaniklo Ex libris, z Luxorky sú zrazu Lacné knihy a nákup kníh je presunutý do hypermarketov. Sortiment kníh vo veľkých obchodných sieťach je obmedzený na niekoľko stovák titulov. To, že i kniha je „len“ tovar je dnes fakt, avšak myslím si, že čitateľ si zaslúži možnosť širšieho výberu na bežne dostupných miestach v centrách miest a nielen v nákupných centrách na perifériách.

·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Podstatné je viesť k čítaniu deti, venovať sa najmenším čitateľom, aby sa pre ne stala kniha neodlučiteľnou súčasťou ich života i v dospelosti. Ďalej by pomohol aktívnejší prístup vydavateľov a kníhkupcov pri ponúkaní titulov, oslovovať čitateľov priamym a zaujímavým spôsobom a pomáhať tak pri prehlbovaní ich kultúrnej vyspelosti. V neposlednom rade by bola vhodná účelnejšia a priamočiarejšia podpora štátu, napríklad nákup kníh do knižníc všetkých typov z rozpočtových prostriedkov štátnych kultúrnych inštitúcií a samosprávnych orgánov, čo by stimulovalo aj vydavateľstvá, aby vydávali najmä pôvodnú slovenskú literatúru.

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Sny si treba spĺňať, do budúcna sa v tomto smere pozerám veľmi optimisticky. Mojím zatiaľ nesplneným snom je, aby boli naši autori prekladaní do cudzích jazykov a boli úspešní i na svetových knižných trhoch.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Odzrkadľuje sa v nich aktuálny záujem väčšinového čitateľa, pre vydavateľov sú teda v istom zmysle zaujímavé. Neraz sa však za nimi skrýva len dobre zvládnutý marketing.  

·        Akú knižku práve čítate?

– Rozčítaných mám neustále viacero kníh, popri niekoľkých rukopisoch momentálne čítam Dušu vlastenca  Jevgenija Popova, Natašin tanec Orlanda Figesa a Amsterdam Iana McEwana.