Adresa: Kozičova 2, 841 10 Bratislava
tel.: 02/ 604 212 38, 0905 968 678
fax: 02/604 212 39
e-mail: objednavky@cathedra.sk

Riaditeľ/majiteľ: František Kolek
Vznik: 2011

Už z názvu vášho vydavateľstva možno vyčítať, na akých čitateľov sa budete zameriavať. Naznačuje, že chcete vydávať série kníh určených nielen za katedru...
– Aj mimo katedru. Pravda je taká, že vydavateľský impulz vznikol práve niekde medzi katedrou a lavicami, ale už dnes vidíme, že máme veľa čitateľov aj odinakadiaľ.

Začali ste svoju vydavateľskú činnosť pomerne odvážne edíciou slovenských klasikov (S. H. Vajanský: Výbor z lyriky, M. Kukučín: Dom v stráni, J. G. Tajovský: Rozprávky z Ruska, Jégé: Cesta životom) aj prózou Modrá katedrála J. Červeňa. Čím sa riadite pri zostavovaní edičného plánu?
– Diela, ktoré ste vymenovali, patria do edície Opus. Jej obsah určuje najmä hlavný editor, profesor Valér Mikula. Okrem tejto edície sme úspešne rozbehli aj edíciu Virtus, v ktorej momentálne ponúkame diela dvoch autorov – bývalého žurnalistu a dnes katolíckeho kňaza Karola Lovaša, a rusko-francúzskeho autora Alexandra Havarda.

Ako sa predávajú vaše tituly, ktorý z klasikov má najväčší úspech v kníhkupectvách?
– Celkom jednoznačne sa z klasikov najviac darí Martinovi Kukučínovi a jeho Domu v stráni, hneď za ním nasleduje J. G. Tajovský s Rozprávkami z Ruska.

Plánujete ďalšie edície? Na čo budú zamerané?
– Popri ťažiskových edíciách Opus a Virtus pripravujeme tituly aj do ďalších troch edícií, a to Profil, Tempus a Academia. Podrobnejšie sa o nich dočítate na www.cathedra.sk.

Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?
– Našou ambíciou je byť dostupný vo všetkých väčších kamenných kníhkupectvách na Slovensku. Popritom dávame osobitný dôraz na internetový predaj. Veľmi sa nám osvedčil predaj cez našu webovú stránku.

Aké sú vaše dlhodobé edičné zámery?
– Postupne chceme rozširovať a prehlbovať už teraz načaté edície.

Čo pokladáte za najdôležitejšie pri propagácii svojej produkcie?
– Osobné odporúčanie po prečítaní knihy, ktorá bola obsahovo, ale aj materiálne a vizuálne zaujímavá.

Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?
– Zákon upravujúci dedičné práva na autorské vlastníctvo a taktiež všetky dobré nápady, s ktorými sme ešte neprišli.

Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?
– Viac šikovných a veľkodušných a kultivovaných vydavateľov.

Prezradíte svoj vydavateľský sen?
– Pracovať vo firme, kde sa každý zúčastnený, od zamestnancov až po čitateľov teší z produktov práce a osobnostne sa cez prácu a jej výsledky rozvíja.

Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?
– Že sa v nich nevyznám.

Akú knižku práve čítate?
– Opäť Pétra Esterházyho v pre mňa až neuveriteľne bohatom slovenskom preklade v tandeme s titulom plným pravdy a lásky od maltského autora Eliasa Vellu.