Daniel Kollár predstavuje vydavateľstvo DAJAMA

Vydavateľstvo DAJAMA

Adresa: Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava

tel./fax: 02/44 631 02

e-mail: info@dajama.sk

www: www.dajama.sk

Riaditeľ: RNDr. Daniel Kollár, CSc.

Vznik: 1995

Zameranie, profilové edície:

Turistická a vlastivedná literatúra o Slovensku v troch profilových edíciách: Regióny bez hraníc, Poznávame Slovensko a S batohom po Slovensku. V roku 2004 pribudol k našim vydavateľským aktivitám aj časopis Krásy Slovenska.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva DAJAMA:

Na Slovensku: Dukát, Freytag/Berndt, VKÚ Harmanec, Belimex, Modul, Panta Rhei, Pezolt, Jarka a iné. V zahraničí máme zastúpenie vo viacerých krajinách.

Vlastné predajne: Nemáme vlastnú predajňu, ale možnosť nákupu našej literatúry existuje v redakcii časopisu Krásy Slovenska, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, tel.: 02/5465 2055.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

-- 83 a všetky sú od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003 a 2004? 

-- Roku 2003 siedmimi a zatiaľ jedenástimi v tomto roku.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2005?

-- Pokračovať vo svojich troch edíciách, najmä Poznávame Slovensko a S batohom po Slovensku a pripraviť niekoľko nových titulov, napr. Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Okolie Košíc, Záhorie atď., ako aj druhé vydania niektorých predchádzajúcich titulov a ich nové jazykové mutácie.

V súvislosti s časopisom Krásy Slovenska by sme roku 2005 chceli inovovať jeho obsahovú náplň a zvýšiť počet strán.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

-- Slovensko-poľské Tatry, ktoré vyšli v piatich jazykoch a Slovensko -- putovanie po regiónoch, ktoré zatiaľ vyšlo v štyroch jazykoch.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

-- Žiadny, pretože našou ambíciou je kvalitne spracovať každý región Slovenska a našou filozofiou je, aby tituly z atraktívnejších regiónov z hľadiska cestovného ruchu dotovali tituly z tých menej atraktívnych regiónov.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

-- Zvýšenie DPH a slabý záujem knižníc pri nákupe literatúry o Slovensku. Štátne a samosprávne orgány by sa mali zamyslieť nad systémom financovania knižníc a nákupom literatúry. Samozrejme, problémom je aj slabá kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá však na druhej strane núti vydavateľov viac sa venovať marketingu a reklame, čo sa nám veľmi môže zísť v nových podmienkach ostrejšej konkurencie v rámci EÚ. 

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

-- Väčší záujem štátu o podporu domácej literatúry, lepšia osveta a záujem knižníc o vlastivedu Slovenska a väčšia ochota a odvaha kníhkupcov ponúkať diela slovenských autorov a publikácie o Slovensku a jeho regiónoch. To všetko však vyžaduje nové marketingové a reklamné myšlienky a lepšiu komunikačnú spoluprácu reťazca vydavateľ – distributér – kníhkupec.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

-- Notície Mateja Bela, ktoré prinášajú originálne historicko-zemepisné poznatky o Uhorsku 18. storočia. V tomto období vyšli v latinčine a len dve stolice (Turčianska a Bratislavská) boli preložené do slovenčiny. Mojím snom je vydať všetky stolice ležiace na území dnešného Slovenska a zároveň porovnať Slovensko 18. storočia so Slovenskom 20. storočia. Zároveň by som rád pripravil viaczväzkové dielo Vlastivedno-geografický slovník obcí Slovenska a viaczväzkové dielo Chránené územia Slovenska. Vyžaduje to široký kolektív autorov, čo by som však ako veľký problém nevidel, skôr treba vyriešiť problém financovania.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

-- Nehodnotím to. To je vhodné pre iný typ literatúry, nie pre náučné a vlastivedné tituly.

* Akú knižku práve čítate?

-- Dočítal som Hannibala od Rossa Leckieho a začal som čítať Víno kráľov od Hany Zelinovej. Rozčítaných mám však viac titulov, ku ktorým sa priebežne vraciam. Rád mám slovenskú klasiku a od zahraničných autorov zase historicko-životopisné diela.