Predstavuje jeho majiteľka Danuša Faktorová

Vydavateľstvo DAXE

Adresa: Košická 37

    821 09 Bratislava

tel./fax: 02/55571890

e-mail: daxe@daxe.sk

www:daxe.sk, www.maxik.sk

Riaditeľ/majiteľ: PhDr. Danuša Faktorová

Vznik: 1999

Zameranie: vydávanie pôvodnej slovenskej tvorby a detských časopisov Maxík a Zvonček

Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Distribúciu nám zabezpečuje Belimex a zásielkovú službu ARES. Okrem toho využívame aj spoluprácu s menšími distribútormi. Záujemcovia si môžu knihy objednať aj priamo vo vydavateľstve. Knižniciam vydavateľstvo poskytuje v marci – mesiaci knihy (pri objednávke do 15. apríla) zľavu 30 percent.

* Koľko titulov ste vydali od vzniku, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– DAXE je malé vydavateľstvo, ročne vydá do päť neperiodických publikácií, všetky od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007? 

– V minulom roku sme vydali päť publikácií. Bezpochyby veľmi pekná je kniha Borisa Droppu Sovie múdroslovie s ilustráciami akad. mal. Svetozára Mydla, ktorá vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Teším sa aj z debutu Xénie Faktorovej Prečo myšky pištia z výšky, ktorú ilustroval akad. mal Jozef Cesnak, a sympatický je viac ako dvadsaťtisíckusový náklad veršovanej maľovanky Maxík a jeho výlety s obrázkami Štefana Šilhana. Aj v minulom roku sa nám opäť podarilo zvýšiť náklad oboch našich mesačníkov Maxík aj Zvonček, ktoré patria k najčítanejším detským časopisom v SR.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008?

– Neviem, čo všetko sa podarí v tomto roku, čo v ďalšom období... Pripravenú máme knihu Petra Glocka Čarovné príbehy z rozprávkovej záhrady s ilustráciami akad. mal. Martina Kellenbergera. Viaceré rubriky v našich časopisoch MaxíkZvonček sa snažíme pripravovať s autormi tak, aby mohli byť základom budúcej knižky. V takejto súvislosti uvažujeme o prózach Jána Turana, Jaroslava Rezníka a komiksoch s výtvarným rukopisom akad. mal. Dušana Nágela. Medzi vydanými titulmi sa pravdepodobne objavia ďalšie veršované maľovanky či vždy čitateľsky zaujímavé hádanky...

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– To je veľmi ťažká otázka. Môžem vychádzať z faktov – medzi tými knihami, z ktorých 80 až 90 percent nákladu sa predalo za rok od začiatku expedície, patrila zbierka kaligramov Čáry-máry, zmizli čiary, prózy Maxík a kamaráti, zbierka básničiek a pesničiek Haló, leto, haló, zima. Podobne s mimoriadnym záujmom sa stretla kniha MUDr. Jany Litvíkovej Chráňme múdro, smelo svoj rozum a telo. Vydavateľstvo DAXE získalo aj dva zápisy v knihe rekordov – za prvú samostatnú ucelenú zbierku kaligramov v slovenskej literatúre (Čáry-máry, zmizli čiary) a za najmladších (detských) ilustrátorov knihy aliteračných básní Antilopa z Antarktídy.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Ťažko niečo považovať vyslovene za omyl. Predávajú sa knižky z rokov 2006 a 2007, tie predchádzajúce sú vypredané, pričom priemerný náklad všetkých neperiodických publikácií, ktoré sme dosiaľ vydali, je 4 100 kusov.  Skôr ma mrzí, ak niečo z úsporných dôvodov nie je také, ako by mohlo byť. Napríklad knižka Čáry-máry, zmizli čiary, ktorá sa tešila veľkému čitateľskému záujmu, vyšla len v brožovanej väzbe.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Väčšina problémov je známych, asi by som sa opakovala.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Obrovské množstvo sponzorských peňazí prúdi napríklad do športu. Možno keby sa zvýšila kultúrnosť a záujem o kultúrne hodnoty zo strany solventných firiem...

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Lepšie než sny sú reálne ciele, za ktorými možno kráčať...

·        Akú knižku práve čítate?

– Vďaka vynikajúcim predstaveniam Slovenského národného divadla „oprašujem“ knižky klasikov, shakespeareovky. Je to úžasné posolstvo, sila  témy, spracovanie – ktoré dokázali prežiť pol tisícročia. Myšlienky, situácie, deje, ktoré sa rýchlo „posúvajú“ na javisku, si priam vynucujú, aby sa človek k nim vrátil v knižke a dlhšie sa mohol zamyslieť. Podobne môžem spomenúť Tajovského či Čechova alebo Dostojevského... No veľmi často a rada si tiež čítam súčasných vynikajúcich slovenských autorov, ich tvorbu pre deti. Je v nej obrovský potenciál fantázie a úžasných, nevšedných nápadov.