predstavuje jeho riaditeľ Peter Zahoránsky SJ

Vydavateľstvo Dobrá kniha

Adresa: Štefánikova 44

(POBox 26)

 917 01 Trnava

tel: sekret.: 033/5934 211

     riad.:  033/5934213,  0905/458 121

     fax: 033/5934 226

e-mail: pzahoransky@dobrakniha.sk

www:dobrakniha.sk

Riaditeľ: Peter Zahoránsky SJ

Vznik: a) v Kanade: slovenskí jezuiti vydávali knihy pre Slovákov už od roku 1953. Pod názvom Dobrá kniha začali vychádzať od roku 1970.

b) na Slovensku bolo vydavateľstvo registrované spolu s legalizáciou rehole Spoločnosť Ježišova od 1. 1. 1990. V tom roku už vydala Dobrá kniha na Slovensku prvé knihy,  súčasne sa ešte tlačili aj knihy v Kanade. V rokoch 1991 – 1992 sa postupne dopravila celá technológia spolu s tlačiarňou do Trnavy a naplno sa začala činnosť vydavateľstva už v nových podmienkach.

Zameranie, profilové edície: 

Spirituálna a náboženská literatúra, beletria s etickým zameraním určená čitateľom  z radov inteligencie, ale aj pre širšiu verejnosť a deti.

V  súčasnosti máme edície: Beletria Dobrej knihy, Biblia dnes, Cirkev a spoločnosť, Časové a náboženské otázky,  Dialógy,  Duchovná studnica,  Exercície,  Filozofická knižnica, Knižnica Posla, Literatúra pre mládež,  Pastorácia a katechéza,  Portréty,  Stella, Teologická knižnica.

Okrem toho Dobrá kniha vydáva populárny mesačník Posol a dvojmesačník pre náročnejších čitateľov Viera a život,  časopis pre kresťanskú orientáciu a ďalšie dve periodiká pre potreby jezuitov.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly nášho vydavateľstva:  Zaex, s. r. o, Spolok sv. Vojtecha,  Kredis, s. r. o, Don Bosco,  v menšej miere viaceré „civilné“ distribúcie. Sme otvorení pre kohokoľvek, kto má o našu literatúru záujem a ponúkne seriózne podmienky.

Vlastné predajne: DK Košice, Hlavná 89, 040 01 Košice, DK Piešťany, Teplická 32, 921 01 Piešťany, DK Trnava, Štefánikova 44, 917 01 Trnava, DK Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 22, 811 02 BA.

V menšom rozsahu predaj v našich domoch: v Prešove,  v Piešťanoch a v Bratislave.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Vzhľadom na históriu nášho vydavateľstva sa nedá určiť presný počet vydaných titulov. V Kanade vyšlo podľa dostupných informácií asi 250 knižných titulov a brožúr, vydávalo sa 6 periodík s rôznou periodicitou. Na Slovensku do konca roka 2004 vyšlo okolo 320 knižných titulov a učebníc, vychádzajú 4 periodiká. V spomínaných číslach nefigurujú dotlače, do ktorých sa púšťame pri úspešných tituloch pomerne často, lebo máme vlastnú tlačiareň. V Kanade sa vydávalo viac slovenských autorov ako prekladov, na Slovensku viac prekladovej literatúry, tituly domácich autorov predstavujú asi 10 percent našej produkcie.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

– Vlani sme boli skromnejší, vyšlo len 17 titulov, 4 z vlaňajšieho edičného plánu vyšli až tento rok.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2005?

– Znovu oživujeme spoločenstvo Priatelia Dobrej knihy, ktoré pozýva širokú čitateľskú obec k užšej spolupráci s vydavateľstvom a pri šírení dobrej literatúry. Funguje internetový obchod na našej internetovej stránke, kde sú uvedené všetky informácie o vydavateľstve a jeho zameraní, o knižných tituloch, periodikách aj  o adresách predajní.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Záleží na tom, aké kritérium si vyberieme. Obsahovo aj dizajnérsky za najlepší  titul považujem nádhernú zbierku úvah Sv. Otca Rímsky triptych, ktorý vyšiel aj s jeho rukopisom a s jeho komentárom ku slovenskému vydaniu.

Najpredávanejší je, naopak, titul Umučenie Pána Ježiša podľa Kataríny Emmerichovej. Mel Gibson sa inšpiroval pri nakrúcaní filmu Umučenie Krista práve jej myšlienkami. Teraz máme v ponuke aj veľmi atraktívnu knihu Tamara. Je prvá zo série románovo spracovaných životopisov biblických žien od známej autorky Francine Riversovej.

 * A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Máme viacero kníh, od ktorých sme neočakávali predajný úspech, ale vydali sme ich  napriek tomu s presvedčením, že sú potrebné. Niektoré sa však predali v skutočne malých množstvách, teda sme dostatočne neoslovili čitateľov, ktorých sme chceli.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Cítime do určitej miery pokles záujmu o klasické knihy najmä u mladšej generácie. Teší ma však široká ponuka duchovnej literatúry, ktorá stále rastie. Teší ma aj (možno i vďaka konkurencii) rastúca obsahová aj formálna kvalita publikácií z tejto oblasti. Ešte mám v živej pamäti časy, keď sme podobné knihy „pašovali“ v ruksakoch cez hranice a odovzdávali si ich z ruky do ruky po celonočnom čítaní. A pamätám si i na tých, ktorí boli za takúto činnosť odsúdení a väznení.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Lepšia výchova v rodinách, školách a v médiách. Väčšia medializácia a lepšia informovanosť čitateľov o knihách. Isto by pomohlo zníženie cien publikácií, napríklad odpustením daní pre knihy. Povzbudzovať mladých k samostatnému mysleniu a k slobode.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Chceli by sme sa stať ideovým lídrom na trhu s duchovnou a formačnou literatúrou.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Myslím si, že záleží na tom, aké kritériá sa pre ich hodnotenie použijú a najmä na tom, ako sa podarí knihu medializovať. Určite podporujú ich predajnosť. Do určitej miery odzrkadľujú záujem čitateľov.

* Akú knižku práve čítate?

Veľpieseň od Blaise Arminjona, komentár k najkrajšej a najlyrickejšej časti Biblie. Spomínanú knihu Francine Riversovej Tamara som prečítal za dve noci.

Dočítavam preklad Pozor, srdce muža z českého vydavateľstva Návrat domů.