Predstavuje jeho riaditeľ Ing. Peter Bučány

Vydavateľstvo Don Bosco

Adresa: Miletičova 7

 821 08 Bratislava

tel.: 02/555 722 26; fax: 02/555 749 92

e-mail: donbosco@donbosco.sk

www.donbosco.sk

Riaditeľ: Ing. Peter Bučány

Výkonný riaditeľ: Ing. Rastislav Sitár

Vznik: 1994

Zameranie, profilové edície:

– Vydavateľstvo vlastnia Saleziáni don Bosca, rehoľné spoločenstvo v katolíckej Cirkvi, takže naša produkcia je, samozrejme, orientovaná nábožensky. Saleziáni sa venujú práci s mladými ľuďmi a ich výchove, preto sa aj naše vydavateľstvo špecializuje na túto oblasť – výchovná literatúra a periodická tlač, predovšetkým pre mládež, ale aj pre rodiny. Na knižnom trhu ponúkame aj publikácie so saleziánskou tematikou a jednou z našich najznámejších profilových edícií sú príbehy na potešenie duše od talianskeho autora Bruna Ferrera.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Predovšetkým naša vlastná Distribúcia DON BOSCO.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Do konca roku 2005 sme vydali dovedna 206 titulov, z toho 76 bolo od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh za posledné obdobie?

– Roku 2004 sme publikovali 13 titulov, v roku 2005 to bolo tiež 13 titulov.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006?

– Po personálnej zmene na poste edičného riaditeľa máme ambíciu vydať tento rok najmenej 20 titulov, rozšíriť produkciu o nové edície a etablovať sa na knižnom trhu aj v tých regiónoch, kde sa doteraz predávalo málo našich kníh, alebo sa vôbec nepredávali. Chceme posilniť aj marketing, a to pri získavaní širšieho okruhu čitateľov našich periodík, ako aj v rozširovaní počtu miest, kde zákazníci môžu nájsť našu knižnú produkciu. K účinnej ponuke by mali prispieť plánované prezentácie noviniek, skvalitňovanie našej ponuky na internete a najmä činnosť vlastného internetového kníhkupectva Dominik.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Na túto otázku by sa dalo odpovedať vo viacerých rovinách. Pokiaľ ide predajnosť a záujem čitateľov, je to jednoznačne edícia príbehov Bruna Ferrera. Príbehy na potešenie duše vyšli v našom vydavateľstve už v deviatich zväzkoch a v týchto dňoch prichádza na pulty jubilejná desiata ferrerovka. Každý príbeh sa končí myšlienkou – akousi tabletkou duchovnej múdrosti. „Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať taký, aký si bol.“ Všetkých desať častí tejto edície ilustroval akademický maliar Juraj Martiška, ktorého kresby sa stali samozrejmou súčasťou týchto kníh. Doteraz sa z tejto edície predalo na našom slovenskom trhu vyše 100 000 kusov.

Z odbornej literatúry považujeme za veľmi úspešnú našu publikáciu Príručný lexikón biblických vied od svetovo uznávaného profesora biblistiky dona Jozefa Heribana, ktorý žije a prednáša v Ríme. Toto dielo vyšlo v origináli v slovenčine a len pred rokom ho preložili aj do taliančiny.

Pokiaľ ide o oblasť, na ktorú sa špecializujme – výchovná literatúra pre mladých – na knižnom trhu zožala veľký úspech kniha Ďakujem, že si od Pavla Hudáka. Dosiaľ sa jej predalo 23 000 kusov, čo je pre nás najúspešnejší titul, a kniha vyšla dokonca i v angličtine.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Nemyslím si, žeby sme medzi našimi titulmi našli nejaký výslovný „omyl“. Ak niečo môžem označiť týmto slovom, tak je to azda nie celkom dobrý odhad nákladu niektorých titulov, ktoré sa síce predávajú, ale pomalšie, ako sme pôvodne predpokladali.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– V kníhkupectvách si uvedomujem, aký nepomer je v ponuke kvalitných titulov, o ktoré niekedy nie je až taký veľký záujem, v porovnaní s veľkým množstvom komerčných titulov. Sčasti je to spôsobené aj finančným tlakom na vydavateľstvá. Na náboženskú literatúru nám na Slovensku chýbajú domáci autori, ktorí by sa kompetentne a jazykom dnešného človeka venovali aktuálnym témam a situácii (nielen) mladých ľudí.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Všetci si prajeme, aby aj v budúcnosti bolo dosť čitateľov. Možno by k tomu prispela aj zmena učebných osnov v školách, do ktorých by sa mohlo zaviesť tvorivé písanie či čítanie. Myslím si, že pod tlakom istej mediálnej kultúry a stále sa stupňujúceho životného stresu nám v značnej miere chýba nielen priestor, ale aj vnútorná chuť a potreba čítať pre osobný rast. Aby si literatúra našla cestu k čitateľovi, musí tu byť aj čitateľ, ktorý ju hľadá. Tak sa kniha stane dobrým priateľom.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Nesplnený, to znamená, že sa nám ho ešte nepodarilo dosiahnuť? Náš vydavateľský tím smeruje k tomu, aby sme boli obsahovo i technicky kvalitní a „dnešní“, aby sme svojou produkciou primerane odpovedali na život a potreby, na súčasnú situáciu a problémy najmä mladých ľudí. V tomto chceme byť najlepší.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Na túto vec nemám vyhranený názor, skromne si myslím, že takýto rebríček môže byť pre mnohých zaujímavý, no často málo smerodajný. Svoju opodstatnenosť má iste aj pre marketingové analýzy a plány. Pre mňa ako „zaujatého“ zákazníka sú však zaujímavé rebríčky skôr v oblasti určitej profesijnej či záujmovej literatúry.

* Akú knižku práve čítate?

– Momentálne mám rozčítanú edíciu Kroniky Narnie najmä ako príjemný relax na večer a, samozrejme, zopár našich titulov, ktoré sú v procese prípravy.