Vydavateľstvo Európa

Adresa: Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava

tel./fax: 02/ 5441 2869, 02/ 5464 7393,

e-mail: europa@lca.sk

www.europa.lca.sk

Riaditeľ: Martin Plch

Vznik: 2001

Zameranie, profilové edície: Vydavateľstvo Európa vzniklo so zámerom vrátiť na slovenský knižný trh diela najvýznamnejších európskych spisovateľov XX. storočia v reedíciach a nových prekladoch. Primárnou ambíciou je vytvoriť čitateľsky príťažlivú a cenovo dostupnú knižnicu toho, čo sa nazýva literárna klasika.

Vo vydavateľstve Európa vznikli dva edičné rady: KolotočPremena.

Pri oboch edíciách bude kladený mimoriadny dôraz na profesionálny preklad a precíznu editorskú prácu. Vydavateľstvo chce osloviť nielen staršiu generáciu, ale aj mladých čitateľov, pre ktorých bude stretnutie s publikovanými knihami objavné a stane sa skutočným čitateľským zážitkom.

V edícii Kolotoč budú vychádzať najvýraznejšie diela klasikov európskej humoristickej literatúry. Jej názov možno chápať ako odkaz na zariadenie umožňujúce veselú a bezstarostnú jazdu, detinský pokus zbaviť sa príťaže ubíjajúcej každodennosti,  z ktorej tak či onak niet úniku. Edícia bude mapovať to najlepšie, čo v tomto obľúbenom žánri vzniklo v európskych národných literatúrach.

V edícii Premena bude zmapovaná najdôležitejšia časť literárneho dedičstva európskeho kontinentu. Je nazvaná podľa svetoznámej novely Franza Kafku. Titulná postava novely, Gregor Samsa,  musí prekonať fyzickú premenu aby spoznal nielen svoje okolie, ale nakoniec aj sám seba.

V tomto roku pribudla edícia Auris, ktorá bude mapovať literatúru faktu. Prvým titulom tejto edície je prvý zväzok štvordielnej práce sira Winstona S. Churchilla Dejiny po anglicky hovoriacich národov – Zrod Británie.

Distribučné spoločnosti: Produkciu vydavateľstva distribuuje L.C.A.

  • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

Od vzniku vydavateľstva vyšlo desať titulov a nebol medzi nimi jediný slovenský autor, pretože naše zameranie je iné.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

– V roku 2003 som vydal prvé slovenské vydanie Kafkovej Ameriky, Iľf – Petrov Poviedky, Prvé kompletné a nekrátené vydanie Draculu od Brama Stokera a výnimočný román holandského prozaika Ferdinanda Bordewijka Charakter, ktorého filmová adaptácia získala Oscara, v preklade Adama Bžocha.

  • S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

–        Zatiaľ vyšiel Proces od Franza Kafku v preklade Perly Bžochovej. Postupne by v tomto roku ešte mali vyjsť Zrod Británie Winstona S. Churchilla, Zápisníky Iľja Iľfa, 12 stoličiek Iľfa – Petrova (prvé kompletné vydanie), Holý rok Borisa Pilňaka, Bratia Karamazovci F. M. Dostojevského, Zámok Franza Kafku.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Všetky sú skvelé a každý z nich je svojím spôsobom (aspoň podľa mňa) výnimočný.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Ani jediný.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– To, že sú knihy stále považované za akúsi nadstavbu, a nie za prirodzenú súčasť existencie.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Lepšia kúpyschopnosť obyvateľstva, ale verím, že sa pomaly priblížime k normálu.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Alexander F. Kerenskij  Pamäte.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Pozitívny, som za. Majú pre mňa informatívnu hodnotu.

* Akú knižku práve čítate?

– Druhý zväzok Churchillových Dejín po anglicky hovoriacich národov.

  • *

 

 

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala

člen vydavateľskej skupiny L.C.A.
Adresa: Staromestská 6/D, P.O.Box 99, 810 00 Bratislava 1

tel./fax: 02/ 54 41 53 66

fax: 02/ 54 64 73 93

e-mail: knihy@lca.sk

www.lca.sk

Riaditeľ: Koloman Kertész Bagala

Vznik: 1991

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vášho vydavateľstva: všetky

Zameranie, profilové edície: vydávanie pôvodnej tvorby

Okrem edičnej činnosti literárna a kultúrna agentúra L.C.A. už deväť rokov vyhlasuje literárnu súťaž POVIEDKA, ktorou vyhľadáva nové talenty a dáva možnosť finalistom tejto súťaže publikovať svoje knihy. K desiatemu ročníku pripravuje vyhlásiť literárny súbeh ROMÁN 2006, v ktorom medzinárodná porota udelí hlavnú cenu – bude ňou publikovanie diela v 3 jazykoch, a 2 prémie – publikovanie v slovenčine.

Agentúra organizuje ročne vyše 50 rôznych literárnych podujatí (besedy, autogramiády, autorské čítania, dramatizácie diel, cyklus Literárne soirée, literárny festival Poviedka, turné Literárny cirkus), spolupracuje s organizátormi literárnych festivalov v zahraničí a zastupuje práva kmeňových autorov vydavateľstva K. K. Bagalu. Publikuje v denníku SME cyklus Poviedka na piatok a spolupracuje s viacerými mediálnymi partnermi na uverejňovaní diel slovenských autorov a ich propagácii.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– 200. 100 % pôvodnej tvorby.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

– 22.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

– 22.

* Akú knižku práve čítate?

– Stanislav Rakús: Nenapísaný román, nové zbierky poviedok Pavla Rankova a Tomáša Horvátha a román Rodina od Máriusa Kopcsaya.