Predstavuje jeho konateľka a obchodná riaditeľka JUDr. Ingrid Blaškovičová

Vydavateľstvo EUROSTAV

Adresa:  Nová ulica 3

831 03 Bratislava 3

tel.: 02/ 32662826

fax: 02/ 44450779

e-mail: eurostav@eurostav.sk

www.eurostav.sk

Konateľka a obchodná riaditeľka: JUDr. Ingrid Blaškovičová
Vznik: Vydavateľstvo EUROSTAV bolo založené ešte v roku 1995 ako odborné vydavateľstvo pre oblasť stavebníctva, architektúry a bývania . Spočiatku sme vydávali len odborný časopis EUROSTAV určený architektom, projektantom, manažérom stavebných firiem, investorom, stavebným úradom, učiteľom a študentom technických škôl atď. Dnes je časopis EUROSTAV jediným odborným recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry na Slovensku a pre vysokú odbornosť a aktuálnosť tém sa stal mienkotvorným printovým médiom v tejto oblasti. Je generálnym alebo hlavným mediálnym partnerom najprestížnejších akcií, súťaží a výstav z oblasti stavebníctva a architektúry.

Vydávame aj časopis ARCH, kritický mesačník o slovenskej architektúre a inej kultúre. Vznikol roku 1995, ale naše vydavateľstvo ho vydáva od roku 2006. ARCH je exkluzívny odborný časopis a architekti oceňujú jeho nezávislosť. Časopis ARCH s naším vydavateľstvom každoročne vyhlasuje a organizuje prestížnu Cenu ARCH. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že uchádzači sa do tejto súťaže neprihlasujú, ale prípravná porota vyberá z aktuálnych architektonických diel a o laureátovi rozhoduje medzinárodná odborná porota.

* Vaše vydavateľstvo vydáva aj knižné tituly.

– Roku 2000 sme začali vydávať aj knižné publikácie. Založili sme 3 edície, najvyhľadávanejšou je edícia špeciálnych publikácií, v ktorej sme postupne vydali 8 titulov. Posledným z nich je Tvorba bezbariérového prostredia, ktorú sme verejnosti prvýkrát predstavili na výstave stavebníctva v Bratislave CONECO 2008. Na Slovensku je to vôbec prvá publikácia, ktorá v takomto rozsahu rieši problematiku bezbariérového prostredia. Užívateľ z nej získa úplné informácie, ako správne navrhnúť prostredie, aby bolo priateľské, prístupné a bezpečné pre všetkých a nevytváralo bariéry pre zdravotne a telesne postihnutých. Táto jedinečná publikácia vznikla pod autorským vedením Doc. Ing. arch. Márie Samovej, PhD. (red. pozn.: V recenzii v KR č. 9 sme omylom uviedli vedúcu redakčného kolektívu, za čo sa autorom ospravedlňujeme. Rovnako pri publikácii Hydroizolácie spodných stavieb sme namiesto vedúcej autorského kolektívu Doc. Ing. Gabriely Adamskej, PhD., uviedli vedúcu redakčného kolektívu, za čo sa ospravedlňujeme.) Priaznivý ohlas sme zaznamenali aj na knihu Bytové domy na Slovensku. Napriek značnému rozvoju bytovej výstavby na Slovensku nebola totiž dosiaľ u nás vydaná žiadna odborná publikácia, ktorá by bola vhodnou pomôckou pre architektov, projektantov, ale aj investorov, developerov, starostov a primátorov miest a obcí a pre ďalších účastníkov investičného procesu, ako moderne pristupovať k bytovej výstavbe.

* Vydávate aj knihy určené laickej verejnosti ?

– Práve individuálnym stavebníkom je určená naša ďalšia edícia Dobrá rada nad zlato. V jej tituloch sú „pod jednu strechu“ zhrnuté všetky užitočné informácie pri čiastkových stavebných investíciách. Postupne vznikal rad našich publikácií Chystáte sa vymeniť …, ktoré laikom priniesli zrozumiteľné informácie o problematike okien, podláh aj dverí , zatepľovaní fasád, rekonštrukcii balkónu, terasy alebo logie alebo výmene ustredného kúrenia. Keď sme v roku 2003 vydali prvú knihu v tejto edícii Chystáte sa vymeniť okná?, verili sme v jej užitočnosť. Za necelé 4 roky sa predal celý náklad 5 tisíc výtlačkov. A tak sme začiatkom tohto roka priniesli nové, výrazne inovované vydanie tohto titulu. Pre širokú verejnosť sú určené aj ďalšie dve publikácie – Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu  I. a II. Sú určené individuálnym stavebníkom, ktorí sa rozhodnú postaviť si rodinný dom. 1. diel obsahuje presné návody a postupy preberacieho konania pri stavbe rodinného domu, poskytuje konkrétne rady o spôsoboch a postupoch pri prípadnom odstraňovaní nedostatkov a o právnych postupoch pri kolaudácií rodinného domu. 2. diel dáva praktické návody a postupy pri stanovení a kontrole nákladov na jeho výstavbu, aby investor  cenovo „nepreplatil“ svojho dodávateľa .

  • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Dosiaľ sme vydali približne 30 knižných titulov, výlučne diela slovenských autorov. Zväčša ide o kolektívne autorstvo popredných odborníkov v danej problematike, ktorí píšu knihy na objednávku pre naše vydavateľstvo. Výnimkou sú 2 tituly – Atlas štandardných detailov z roku 2004 a „horúca“ novinka Systémy štandardných detailov autorské práva sme kúpili od nemeckého vydavateľa. Ide o vyslovene odborné publikácie určené výkonným architektom a projektantom, ktoré predávame s CD nosičom. Medzi naše úspešné tituly patrí aj Stavbyvedúci – manažér stavebného procesu, určený najmä odborníkom vykonávajúcim stavebný dozor na stavbách, tento rok pripravujeme už jeho 3. vydanie.   

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008, čo pripravujete tento rok?

– Našou prioritou je a bude aj v roku 2008 pokračovať vo vydávaní oboch časopisov Eurostav a ARCH a odborných publikácií z oblasti stavebníctva, architektúry a bývania v takej odbornej kvalite, aby sme si obhájili pozíciu jednotky na trhu. Z odborných publikácií pripravujeme Ochrana pred bleskom a Kontrola kvality na stavbách. Kniha s touto problematikou u nás nevyšla už vyše 30 rokov a stavebná prax na ňu čaká. Pre laickú verejnosť pripravujeme Chystáte sa zmodernizovať kuchyňu? a veríme, že mnohým sa zavďačíme titulom Efektívne bývanie alebo Chystáte sa stavať nízkoenergetický dom? Pri stúpajúcich cenách energií a z ekologického hľadiska je táto téma veľmi aktuálna. Publikácia upriami pozornosť na alternatívne zdroje energie.     

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Aj keď sa naše tituly predávajú najmä alternatívnymi metódami predaja, ako sú direct marketing a mailing, e-shopy a pod., trápi ma, že v komerčných nešpecializovaných kníhkupectvách, ktorých je drvivá väčšina, sa len veľmi ťažko presadzuje predaj našich odborných publikácii. Vo svete je bežné, že  nové knihy sa predávajú v prvom vydaní aj 3 roky. U nás ak nie je „novinka“ vypredaná za pár týždňov, tak jej kníhkupci nevenujú primeranú pozornosť, čím neslúžia čitateľom. Česť výnimkám!

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Konkrétny vydavateľský sen nemám, ale snom celého nášho tímu je robiť aj naďalej zmysluplnú prácu, ktorá nás baví a napĺňa a zároveň je užitočná aj pre druhých.

 (súťaž obalka)

Ak sa chystáte vymieňať okná, vydavateľstvo EUROSTAV vám venuje tohto užitočného poradcu, stačí ak nám do redakcie pošlete kupóny vydavateľstva EUROSTAV zo strany 11 do 4. júna.