predstavuje Ivan Panenka

Vydavateľstvo  EX TEMPORE + publishers Panenka & Panenka

Adresa:  Šancová 68

  811 05 Bratislava

Tel.:  02 / 52494179,  0903 393 563

e-mail: ipanenka@extempore.sk

www.extempore.sk

Riaditeľ: RNDr. Ivan Panenka

Vznik: 1. januára 2003

Zameranie, profilové edície :

Krásne, hodnotné knihy pre pripraveného čitateľa (v nízkych nákladoch) s dobrým knihárskym a tlačiarenským majstrovstvom a bezpodmienečne sprevádzané ilustráciami popredných grafikov.

Edície: Jedna báseň  prináša bibliofilské vydania svetových autorov v origináli a v slovenskom a českom preklade, v náklade sto číslovaných exemplárov s podpísanými majstrovskými originálmi ilustrácií v umeleckej knihárskej kazete. Doteraz vyšli E. Rostand  Cyrano – monológ z rovnomennej hry, z francúzštiny preložil Ľubomír Feldek a ilustroval Dušan Kállay originálnymi škrabanými litografiami. Druhým zväzkom je R. Kipling  a jeho báseň If / Keď / Když,  z anglického originálu preložil do slovenčiny Ľubomír Feldek, ilustroval Jozef Jankovič originálnymi  farebnými počítačovými grafikami. Za toto vydanie získalo vydavateľstvo v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2003 v kategórii bibliofílie Cenu Ministerstva kultúry SR.

Vybrané spisy Ľubomíra Feldeka a Oľgy Feldekovej – na knihách Cyrano (ilustroval Dušan Kállay) a  Tri hry (s ilustráciami Dušana Polakoviča) sme spolupracovali ešte pred právnym vznikom vydavateľstva. Pokračujeme knihou Oľgy Feldekovej Poviedky  (ilustrovala Kamila Štanclová) a prekladom básnickej skladby R. Thákura  Gitándžali  s ilustráciami Igora Rumanského. Technicky i finančne najnáročnejšou je Modrozelená kniha rozprávok  s ilustráciami Albína Brunovského.

Edícia Nova  by mala prinášať novinky, prvé vydania. Ide o riskantný pokus. Prvý krok – vydanie básnickej zbierky Erika Ondrejičku Na druhej strane viečok – sa podľa mediálneho ohlasu a čitateľského úspechu vydavateľstvu vydaril. Albín Brunovský, ktorého dosiaľ nepublikované kresby sprevádzajú túto knižku dobrej poézie, by sa určite z úspechu svojho zaťa potešil.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva, sú: Artforum, Guttenberg, Ikar a Legenda/Knižný klub

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Doteraz vyšlo iba osem publikácií, čo je  na prvý pohľad zanedbateľné číslo. Ale z hľadiska výberu, orientácie, ako aj podľa ocenenia a ohlasov sa zdá, že má tento ,,nástroj" v orchestri slovenských vydavateľstiev svoje miesto. Všetky tituly predstavujú iba slovenských autorov a ilustrátorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

– Boli to síce iba dva tituly, ale veľmi náročné (Modrozelená kniha rozprávok a Na druhej strane viečok). Navyše veľa času sme venovali príprave a vydaniu katalógu 4. Trienále Exlibris Bratislava 2004 k rovnomennej výstave v Galérii mesta Bratislavy.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

– Najprv musíme splniť to, čo sa nám nepodarilo v minulom roku. Okolnosti spôsobili, že sme nedokázali dokončiť bibliofíliu F. Petrarca Dva sonety s talianskym originálom a kongeniálnym prekladom Ľ. Feldeka. Ilustrácie budú tvoriť farebné litografie vynikajúceho českého grafika Vladimíra Suchánka. Žiaľ, vydavateľský zámer načasovať vydanie k dvojnásobnému výročiu autora Dvoch sonetov  F. Petrarcu (1304 – 1374) nám vlani nevyšiel.

Tento sklz v pláne ovplyvňuje aj ďalšie kroky. Aj keď nie som poverčivý, radšej by som o ďalších zámeroch pomlčal a zverejnil ich až potom, keď budú na dohľad.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší ?

– Mal by som uviesť bibliofíliu R. Kiplinga  If/ Keď/ Když, veď zaznamenala mimoriadne vysoké ocenenie a patrí medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2003. Ale úprimne, nie z akejsi stareckej  dobroprajnosti či nekritickosti, teším sa zo všetkých vydavateľských počinov.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Odpoviem malou príhodou. Kedysi dávno, najmenej pred dvadsiatimi rokmi, som v adventnom čase ,,asistoval“ pri tlačení malých grafických listov – novoročeniek Albínovi Brunovskému v jeho dielni. Nebolo to z úsporných, ale časových dôvodov. Doštičku na tlač dokončil až na poslednú chvíľu, lebo mal iné, dôležitejšie povinnosti – a tak mu nezostávalo nič iné, ako tlačiť novoročenky doma. Skúšobný výtlačok urobil sám. Potom ,,navaľoval“ farbu, ja som kládol na lis, položil navlhčený papier, filc, zatočil viackrát kľukou, vybral vytlačenú grafiku a položil na pripravené pijaky. Predtým som výtlačok Albínovi ukázal. Bol spokojný. Podali sme si ruku a Albín povedal: nie sme takí bohatí, aby sme tlačili makulatúru, ukážeš mi každý desiaty výtlačok, alebo keď niečo zbadáš...

A teraz moja odpoveď na otázku: nie sme takí bohatí, aby sme sa takto mohli mýliť.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– To, že sa mnohí pisatelia či pisateľky, ale aj vydavatelia, správajú tak vulgárne trhovo. Pochopil som, že ľuďom šoubiznisu sa darí inak ako skutočnému, nadčasovému umeniu. Ale pre podenkový úspech sa nemožno vzdať trvalých hodnôt – to je však na iný príspevok na inom mieste.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Keby sa všetkým rodičom podarilo či pošťastilo to, čo nám. Aby ich deti rady čítali knihy, túžili poznávať nové veci a nechávali sa vtiahnuť do strhujúcich príbehov, ktoré si umiestnili do vlastnej vybájenej krajiny, ktorú má každý iba pre seba a vo svojom vnútri. A keď sa presvedčíte, že aj ich deti, naše vnúčatá siahajú po knihe a už sa nemusia skrývať pod perinou s baterkou ako my kedysi – tak bude všetko zachránené. Knihu, dobrú knihu nemožno ničím nahradiť. Spoznal som aj iné spôsoby získavania vedomostí, viem, žijeme v čase TV, počítačov a mobilov, uverte mi, nie je to staromilstvo. Kniha patrí k divom sveta.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Neprezradím. Pretože doba ,,snívania“ je už dávno za mnou a dnes už viem odhadnúť svoje reálne možnosti. Veľa plánov je vraj príznakom staroby. Naša spolupráca so synom je vlastne úplne na začiatku – dlho to asi trvalo, než padlo rozhodnutie. Spýtajte sa ma rovnako

o rok neskôr.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Často majú rovnakú výpovednú hodnotu ako predvolebné preferencie  jednotlivých strán. Dnes predsa možno kúpiť a zmanipulovať všetko, najmä verejnú mienku. Počet predaných kníh je iste signifikantná informácia, ale aj STV či Markíza a iné stanice sa oháňajú sledovanosťou programov Uragán, Drišľakoviny, Senzus, SuperStar či Dievča za milión, aby som uviedol tieto príklady s obavou, že nie vždy davová či masová kultúra či knižný titul  je to ,,pravé orechové“.

* Akú knižku práve čítate?

– Čítam v byte na viacerých miestach a medzi pravidelné, nielen vianočné darčeky patria knihy. Teraz čítam Bratislavského chodca od Štefana Žáryho, lebo opisuje miesta mojich gymnaziálnych čias a vtedajšiu Bratislavu, súbežne čítam úvahy a názory známeho pražského lekára slovenského pôvodu profesora Pavla Pafka  Medicínmani a ti druzí. Ale zároveň čítam, priam študujem a prežívam ako nekonečný príbeh mimoriadna publikáciu Albín Brunovský. Kompletné grafické dielo 1960 – 1997.