Predstavuje jeho riaditeľka Ing. Valeria Malíková

Vydavateľstvo Ikar

Adresa:          Kukuričná 13, 831 03 Bratislava

tel./fax: e-mail: 02/ 49 104 307-308, fax: 02/ 49 104 350, ikar@ikar.sk

www.ikar.sk

Riaditeľka: Ing. Valeria Malíková, generálna riaditeľka – Ing. Gabriela Belopotocká

Vznik:  Vydavateľstvo Ikar bolo založené roku 1990.  V priebehu 15 rokov sa z malej spoločnosti stal najväčší vydavateľský dom na Slovensku so zameraním na najširšiu čitateľskú obec. Dnes Ikar popri vydavateľskej činnosti vykonáva aj veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť. Okrem toho je súčasťou spoločnosti aj čitateľský klub – Media klub.

Zameranie, profilové edície:

Ikar je dnes vydavateľstvom pre celú rodinu, vydávame beletriu pre ženy, mužov aj deti, prózu aj poéziu, historickú aj faktografickú literatúru, populárno-náučnú literatúru pre deti aj dospelých, encyklopédie, reprezentatívne obrazové publikácie. Od roku 2003 sa čitatelia s knihami nášho vydavateľstva stretávajú aj v rámci nových edícií – edície klasickej a svetovej literatúry Odeon, edície súčasných mladých autorov pre mladých čitateľov Neo a edície psychologickej literatúry Pegas.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva, prípadne vlastné predajne:

Vydavateľstvo Ikar distribuuje svoje tituly prostredníctvom vlastných veľkoobchodných skladov v Bratislave a Banskej Bystrici, v spolupráci so zmluvnými distributérmi formou dobierkového predaja členom Media klubu a prostredníctvom vlastnej maloobchodnej siete, ktorú tvorí 8 predajní. Jej súčasťou je najväčšie kníhkupectvo na Slovensku – Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave s predajnou plochou vyše 1 200 m2, kníkupectvo Svet knihy v Banskej Bystrici a predajne Media klub v Žiline, Piešťanoch, Leviciach, Dolnom Kubíne, Košiaciach a Prešove.

  • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Celkom sme vydali vyše 1700 titulov, z toho  170 od slovenských autorov. Pôvodnej slovenskej tvorbe venujeme veľkú pozornosť najmä v posledných rokoch.

  • Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

Vlani sme vydali celkom 218  noviniek, z toho 133 čiernobielych a  85 farebných. Na  trh sme pritom ponúkli 50 pôvodných slovenských titulov,  z toho 24 farebných obrazových publikácií.

  • S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2004?

Aj v tomto roku, ktorý je pre vydavateľov a kníhkupcov z hľadiska prijatých makroekonomickcých opatrení a ich dopadov na kúpyschopnosť obyvateľstva veľmi nepriaznivý, máme stanovený ambiciózny edičný plán, ktorý obsahuje takmer 200 noviniek. Popri tom dotláčame resp. reeditujeme osvedčené úspešné tituly najmä z pôvodnej tvorby. Ostávame verní svojmu zameraniu vydavateľstva pre celú rodinu, pričom kladieme dôraz na vyváženosť žánrov a, samozrejme, veľmi zohľadňujeme očakávanú  predajnosť jednotlivých titulov. Opäť staviame na osvedčené mená svetovej literatúry, ktoré sú už nedeliteľnou súčasťou našich edičných plánov, na pôvodnú slovenskú tvorbu, na jeseň pripravujeme niekoľko zaujímavých encyklopedických projektov, pokračujeme v edícii Odeon a odštartovali sme edíciu moderného čítania pre mladých Neo.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Vybrať jeden titul ako najlepší je podľa mňa nemožné. Za najlepšie pokladám také tituly, ktoré sú hodnotnými knihami a súčasne sú aj komerčne úspešné. Z posledných rokov by som uviedla napr. našu pôvodnú obrazovú publikáciu Divy Slovenska, ktorá vyšla aj v češtine,  nemčine a angličtine, a  encyklopédiu Zviera. Nemôžem nespomenúť fenomén detskej literatúry posledného obdobia  – sériu kníh o Harrym Potterovi, ktorý oslovil státisíce detských čitateľov.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Vyslovený omyl by som asi ťažko hľadala. Určite sme vydali niekoľko titulov, ktoré nespĺňali najvyššie kritériá kvality. Za omyly v poslednom čase považujeme najmä chybné určenie nákladu, nakoľko je čoraz zložitejšie predpokladať záujem kupujúcich čitateľov.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Asi nebudem originálna, ale, samozrejme, je to celková neutešená situácia na slovenskom knižnom trhu spojená s poklesom predaja kníh, ktorý už začína pôsobiť likvidačne na ekonomické subjekty pôsobiace na knižnom trhu. Chápem, že obyvatelia pocítili dopad  reformných opatrení na rast životných nákladov a ostáva im menej finančných prostriedkov na nákup kníh.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Podpora knižnej kultúry a celkove kultúry od štátu, aby sa vytvorili priaznivejšie podmienky na vydávanie kníh a ich dostupnosť pre čitateľov. A, samozrejme, vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá by nezaraďovala knihu na samý koniec priorít jednotlivca. Ale najviac by mu podľa môjho názoru pomohlo, keby si ľudia viac uvedomovali, aké úžasne obohacujúce  je čítanie, koľko informácií, zážitkov a zábavy im môže kniha poskytnúť. Som presvedčená, že kniha je ako médium nenahraditeľná.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Presadiť nášho autora aj mimo malého Slovenska, vydať pôvodnú slovenskú knihu, ktorá by sa stala úspešnou aj v zahraničí.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Považujem ich za obraz čitateľskej úspešnosti tej-ktorej knihy, najmä v beletrii a populárno- náučnej literatúre. Pre nerozhodného čitateľa môžu byť ovplyvňujúcim faktorom pri nákupe. Z tohto pohľadu mi na Slovensku chýba rebríček bestsellerov charakteru, ako ich uverejňujú periodiká vo vyspelých štátoch. To znamená, že poskytujú informáciu o záujme o konkrétne knihy na celom knižnom trhu. U nás nám zatiaľ chýbajú mechanizmy na zber dát, ktoré by umožňovali spracúvať takéto informácie.

* Akú knižku práve čítate?

– Väčšinou mávam rozčítaných viacero kníh. Práve teraz čítam Da Vinciho kód Sex po slovensky.